Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande justitieombudsmannen utreder Senatfastigheters ställning

Statsrådsborgen
Bland annat statsrådsborgen i Helsingfors ägs av Senatfastigheter. Statsrådsborgen Bild: Henrietta Hassinen / Yle Statsrådsborgen,statsrådet,regeringar,statsrådets kansli

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen utreder Senatfastigheters monopolställning som statens hyresvärd.

Pölönen utreder också den rättsliga grunden för statens hyressystem.

Biträdande justitieombudsmannen informerar om det här bland annat på Twitter:

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som har i uppgift att sköta den statliga fastighetsförmögenheten.

Statens nya hyressystem togs i bruk för fyra år sedan genom statsrådets förordning. Biträdande justitieombudsmannen ber Finansministeriet ta ställning till om det nya hyressystemet borde ha reglerats i lag.

Pölönen ber Finansministeriet ta ställning till ansvarsfrågor till exempel i händelse av en explosion i Försvarsmaktens sprängämneslager.

En återkommande fråga i samband med granskningar och klagomål är enligt Pölönen att brister i lokaler som ämbetsverken hyr inte kan åtgärdas utan Senatfastigheters samtycke.