Hoppa till huvudinnehåll

För en snabbare utbyggnad – tyska socialdemokrater vill bekämpa vindkraftsmotstånd med pengar

Vindparken Arkona, Rügen, Tyskland
Vindparken Arkona, Rügen, Tyskland Bild: imago images / BildFunkMV/ All Over Press vindkraft,vindkraftverk,vindparker,Tyskland,Rügen

I Tyskland stampar utbyggnaden av vindkraften på stället. De tyska socialdemokraterna vill i regeringen nu driva igenom en plan för att lösa problemet. Folk som accepterar vindmöllor på sin bakgård ska i framtiden kunna räkna med premier av olika slag.

I Tyskland står redan omkring 30 000 vindmöllor och för att fler ska kunna byggas, krävs nu enligt de tyska socialdemokraterna att man får befolkningen att ställa sig bakom de nya vindkraftsprojekten.

Det här vill man uppnå genom att införa landsomfattande premier.

– Det kan bland annat handla om att folk får en möjlighet att bli delägare i bolagen som producerar elen eller så kan det handla om att de direkt berörda kan räkna med sänkta elpriser.

Så sammanfattar Matthias Miersch från den socialdemokratiska förbundsdagsgruppen partiets planer.

Idéerna är inte helt nya, på vissa håll i landet har liknande arrangemang redan införts.

Vindkraften allt viktigare

Vid sidan av premierna vill socialdemokraterna nu också försnabba utbyggnaden genom att begränsa rätten att besvära sig mot byggen av nya vindmöllor. Det samma ska gälla för dragningen av nya ellinjer.

Motståndet mot vindkraftverken har under de senaste åren vuxit sig allt starkare och i landet finns nu över tusen medborgarinitiativ som på lokalt plan kämpar mot vindkraftsprojekt.

De här krafterna anser att socialdemokraterna är ute efter att tysta ner protesterna med pengar.

Samtidigt tvingas motståndarna nu ändå kämpa mot realiteterna.

Vindkraften gick ifjol om brunkolen som den viktigaste energikällan i Tyskland.

Då det i tisdags presenterades siffror på att de tyska koldioxidutsläppen minskade överraskande mycket under år 2019, så hänger det här förstås också ihop med att andelen vindkraft hela tiden har ökat.

Plötsligt är man nu igen rätt nära det mål som har satts upp för år 2020, det vill säga att utsläppen av koldioxid ska vara 40 procent mindre än de var under jämförelseåret 1990.