Hoppa till huvudinnehåll

Polisen utredde stor penningtvättshärva – två av de misstänkta från Mellersta Österbotten

Nätbankskoder.
Gärningsmännen fick två företags ägare att överlåta företagets nätbankskoder för penningöverföringar. Nätbankskoder. Bild: Yle nätattack

Polisinrättningen i Österbotten har utrett en stor penningtvättshärva. Över fyra miljoner euro har överförts från utlandet till finländska företags konton för att penningtvättas. Därifrån har pengarna förts vidare till utländska konton i Europa och Asien.

Enheten för utredning av ekonomiska brott vid Polisinrättningen i Österbotten har utrett två misstänkta fall av grov penningtvätt som har skett våren och sommaren 2019.

Enligt finländska och till och med europeiska mått är det fråga om en ansenlig mängd pengar, sammanlagt 4,3 miljoner, som erhållits genom kriminell verksamhet och som överförts från utlandet till finländska företags konton för att penningtvättas.

Pengarna har sedan överförts till bankkonton i både Europa och Asien.

Kriminalkommissarie Teuvo Nissilä på Polisinrättningen i Österbotten vill inte säga vad för slags företag det rör sig om i Finland.

Vad gäller de utländska företagen säger han att det rör sig om placeringsbolag.

Gärningsmännen har använt epostadresser som sett trovärdiga ut

I båda fallen har det varit fråga om samma gärningsmän. De har fått information om utländska och inhemska företag och på basis av den informationen har man sänt uppgifter om penningöverföringar per e-post till företagen.

Gärningsmännen har utnyttjat konfidentiella uppgifter företagen emellan och använt e-postadresser som sett trovärdiga ut, men som brottslingarna haft kontroll över.

Gärningsmännen har sänt betalningsorder från e-postadresser som skiljt sig en aning från e-postadresserna som sänds från en säker källa. Det här har de utsatta företagen blivit medvetna om först efter händelsen.

Enligt Teuvo Nissilä är det tydligt fråga om personer som vet vad de håller på med.

- Helt klart utfört av proffs. Utredningen i dylika fall är rätt utmanande. Varifrån har pengarna kommit och vart har de skickats, och så vidare.

Företag fick fyra miljoner euro på sitt konto - sades komma från spelvinster

Det första fallet uppdagades i juni 2019 då ett företag i Mellersta Österbotten fick fyra miljoner euro överförda till sitt konto från ett företags konto som finns utomlands.

En del av företagets tillgångar hann följande dag överföras till ett utländskt konto, men tack vare polisens och bankens snabba agerande kunde man lägga beslag på cirka 3,5 miljoner euro av tillgångarna.

Det andra fallet uppdagades i samband med utredningen av det första fallet. Det gäller ett företag som registrerats i Helsingfors. Genom liknande kriminell verksamhet hade man lyckats överföra cirka 309 000 euro till företagets konto.

Från företagets konto överfördes tillgångarna i sin helhet vidare till utländska konton redan samma dag som de överfördes till det finländska företagets konto.

Innan penningöverföringarna, som man misstänker har gjorts i syfte att tvätta pengar, hade man skaffat företag i Finland som man skulle kunna utnyttja för penningöverföringarna från utlandet.

De finländska företagens ägare hade blivit informerade om att penningöverföringarna var lagliga och att pengarna kom från bland annat spelvinster från utlandet.

Företagen utlovades ersättningar för att man tog emot pengarna. I gengäld överlät företagens ägare företagets nätbankskoder för penningöverföringarna.

En person häktad

I förundersökningen framkom det att gärningsmännen i båda fallen hade kommit över tillgångarna utomlands genom kriminell verksamhet. Man började misstänka penningtvätt då tillgångarna överfördes och togs emot i Finland.

Flera misstänkta gärningsmän har varit anhållna och en del har suttit häktade. En misstänkt person är fortfarande häktad.

Det finns totalt fyra misstänkta, av vilka två är från Mellersta Österbotten, en från södra Finland och en är finländsk medborgare men bor utomlands.

Tack vare att den finländska banken agerade snabbt och gjorde en polisanmälan om misstänkt penningöverföring fick polisen snabbt igång utredningen och man fick tag på penningtillgångarna. Det gjorde att man kunde minimera skadorna av brotten.

Har samarbetat med CKP och internationell polis

Polisen i Österbotten har haft mycket internationellt samarbete med polis- och rättsmyndigheter. Också centralkriminalpolisen har deltagit i utredningen.

Polisen påminner företagen om en säker användning av eposttrafiken, särskilt då den innehåller uppgifter om betalningar, pengar och övriga motsvarande uppgifter.

Man ska inte heller, ens mot ersättning, ta emot betalningar till sitt eget eller företagets bankkonto ifall man inte känner till varifrån pengarna kommer eller då avsändaren inte kan ge en trovärdig förklaring om pengarnas ursprung.

Ärendet går nu till åtalsprövning.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten