Hoppa till huvudinnehåll

Unga läkare har tagits för givet, säger HUS: "Det är inte längre självklart att vi får tillräckligt många till våra sjukhus"

Sjukvårdspersonal startar en monitor.
Unga läkare som specialiserar sig vill ha väl strukturerad handledning. Sjukvårdspersonal startar en monitor. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,närvårdare,närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen),livsprocesser

Många enheter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS får dåligt betyg när unga läkare rankar sina arbetsplatser där de jobbar för att specialisera sig. Vid HUS är man medveten om problem med bristande handledning och tung arbetsbörda, och jobbar för att förbättra situationen.

I enkäten som knappt 1 700 unga läkare svarat på rankas läkarnas arbetsplatser utifrån hur många som rekommenderar, är neutrala eller kritiserar arbetsplatsen. På botten av listan hamnar många av HUS enheter.

Sämst av HUS enheter klarade sig Kvinnokliniken som bara får en stjärna av fem möjliga. Också ifjol klarade sig universitetssjukhuset dåligt i jämförelsen.

Ifjol kom resultatet som en chock, säger professor Anne Pitkäranta som är forskningsdirektör vid HUS. I år var man inte lika chockad.

- Efter resultaten förra året började vi själva jobba aktivt med frågan och har också försökt ta reda på varför resultatet ser ut så här, bland annat genom djupintervjuer. Det problematiska är att unga läkare upplever att handledningen saknar struktur, säger Pitkäranta.

Universitetssjukhus innebär många intressanta patienter och tillfällen att lära sig― Anne Pitkäranta

När det gäller Kvinnokliniken är problemen fler än bara dålig handledning för unga läkare. Arbetsbördan är tung på landets största förlossningssjukhus, och pressen ökade då Barnmorskeinstitutet på kort varsel lades ner. Sjukhuset har också haft problem med inomhusluften.

En rimlig arbetsbörda är en av de saker som Yngre läkarnas förbunds enkät lyfter fram. Pitkäranta konstaterar att livet i huvudstadsregionen överlag är hektiskt, och att jobb på universitetssjukhus också innebär många patienter.

- Samtidigt har jag sett det som något positivt, att det innebär många intressanta patienter och tillfällen att lära sig. Men det måste förstås finnas en balans, man kan inte lära sig om man är för trött.

Unga läkare har tagits för givet

Topplistan domineras av mindre enheter som hälsocentraler, och storleken kan vara en faktor som påverkar enkätresultaten, säger Pitkäranta. På HUS sjukhus jobbar över 1 000 specialiseringsläkare och personalen känner inte alltid varandra. Unga läkare klagar på att de äldre kollegorna inte kan deras namn.

Men det handlar inte bara om enheternas storlek, säger Pitkäranta. Det är också en fråga om attityd.

- På de stora sjukhusen har det varit självklart att vi får in unga läkare som vill specialisera sig, det råder ingen brist. Därför har man heller inte varit så aktiv med handledningen. De enheter som har haft svårare att locka till sig läkare har tagit frågan på ett större allvar – och det måste vi också. Det är inte längre en självklarhet att vi får tillräckligt med unga läkare.

Kan man alltså säga att ni har tagit de unga läkarna för givet?

- Ja, det måste man nog erkänna.

Satsar resurser på bättre handledning

Sedan enkätresultatet ifjol, i vilket Kvinnokliniken också låg på botten av listan, har HUS riktat resurser mot att åtgärda problemen. Mycket har redan gjorts, säger Pitkäranta. Bland annat har man styrt resurser mot att strukturera handledningen bättre och i HUS ledning finns nu en person som jobbar med dessa frågor.

Pitkäranta sticker inte under stol med att rankingen från början inte föll i god jord – men i dag uppskattar hon den.

- För ett år sedan tyckte jag inte om det alls, men ju mer jag tänkt på det desto viktigare har det blivit. Vi kan inte bli bättre om vi inte får veta var problemen finns. Men lite besviken blev jag nog över resultatet i år, eftersom vi har jobbat så mycket med det.

Vilken är din hälsning till unga läkare som funderar på var de vill påbörja sin specialisering?

- HUS är ett fint universitetssjukhus, bland de bästa i världen, och det är vi väldigt stolta över. Jag hoppas att vi kan ge tillfälle för unga läkare att också känna stoltheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen