Hoppa till huvudinnehåll

Efter hånet: Marin och Ratas betonar de "väldigt nära relationerna"

Sanna Marin och Jüri Ratas.
Statsminister Sanna Marin och premiärminister Jüri Ratas såg avslappnade ut före mötet i Stenbockska huset, regeringshuset i Tallinn. Sanna Marin och Jüri Ratas. Bild: AFP / Lehtikuva Sanna Marin,Jüri Ratas

Både Sanna Marin och hennes estniska kollega Jüri Ratas inledde presskonferensen med att betona hur goda relationerna är. Ratas sade leende på finska att vi är "mycket nära vänner".

- Vi har många gemensamma idéer, värderingar och projekt. De här ska vi utveckla så att de blir ännu bättre, sa han innan han gav ordet till statsminister Sanna Marin.

Statsminister Marin svarade i samma ton.

- Vi är mycket nära partner.

Regeringschefernas inledande kommentarer och det faktum att den började en kvart för sent och bara omfattade två frågor från media gjorde att flera journalister inte fick ställa den fråga de ville.

I december kallade Estlands inrikesminister Mart Helme, i nedlåtande ton, Marin för butiksbiträdet som blev statsminister.

Statsminister Sanna Marin i Tallinn den 10 december 2020.
Sanna Marin på konstmuseet Kumu. I Estland är många ännu skeptiska mot hur lämpligt det är med en ung socialdemokratisk kvinna som statsminister. Statsminister Sanna Marin i Tallinn den 10 december 2020. Bild: Gustaf Antell / Yle Sanna Marin,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Tallinn,Estland

Skandalen blev så stor i Estland att den fortfarande inte har bedarrat.

Tidigare på eftermiddagen hann en journalist ändå ställa frågan när Marin besökte det estniska konstmuseet Kumu.

- Jag tar inte ställning till den inrikespolitiska diskussionen här i Estland. Jag tolkar det så att det främst handlar om estnisk inrikespolitik. Estland och Finland står nära varandra.

Finlands statsminister Sanna Marin i Tallinn den 10 januari 2020.
Sanna Marin svarar på journalisternas frågor på konstmuseet Kumu. Finlands statsminister Sanna Marin i Tallinn den 10 januari 2020. Bild: Gustaf Antell / Yle Sanna Marin,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Tallinn,Estland

På presskonferensen efter Marins och Ratas möte berättade vad de hade diskuteras och den långa listan ämnen stämde överens med förhandsuppgifterna.

Om de ska sammanfattas i övergripande punkter handlade det om de bilaterala relationerna, EU-frågor och naturligtvis Iran.

Först de bilaterala relationerna. Premiärminister Ratas lyfte fram hur viktigt det är att utveckla förbindelserna över Finska viken.

Som exempel nämnde han tåg (Rail Baltica), den nyöppnade naturgasledningen Balticconnector som har öppnat gasmarknaden mellan Estland, Finland och Lettland - och tunneln mellan Tallinn och Helsingfors.

- Vi har inte bestämt när tunneln öppnar och vad priserna på biljetter blir, men vi är överens om att tunneln måste utredas vidare, sa Ratas.

Sanna Marin valde att lyfta fram Östersjöregionen och samarbetet runt den. Det här är relevant både som säkerhetspolitisk fråga och ur miljösynpunkt.

- Miljöfrågor är mycket centrala för vår regering. Jag väntar mig ett gott samarbete med Estland och andra likasinnade länder för att förverkliga EU:s ambitiösa klimatpolitik.

Hon fick frågan hur Finlands regering får ihop sin nya miljö- och klimatpolitik med kravet på ekonomisk tillväxt.

- Det är en mycket viktig fråga. Jag tror att vi nordiska välfärdssamhällen är väl rustade att lösa det här, svarade hon.

Statsminister Sanna Marin i Tallinn den 10 december 2020.
Statsminister Sanna Marin i Tallinn den 10 december 2020. Bild: Gustaf Antell / Yle Sanna Marin,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Tallinn,Estland

Sedan EU-frågorna. Regeringscheferna lyfte fram hur bra EU-samarbetet går, men de lyfte inte upp några gemensamma konkreta frågor.

Det här beror antagligen på att de, liksom Finland och Estland också i övrigt, är av olika åsikt i många viktiga frågor.

Mest aktuellt är det här i diskussionerna om EUs långtidsbudget. Finland anser att EUs totalbudget kunde sjunka nu när Öst- och Centraleuropa klarar sig bra ekonomiskt.

I Estland anser regeringen att Öst- och Centraleuropa, inklusive Estland, fortfarande behöver betydande stödåtgärder.

Estlands plats i FNs säkerhetsråd gör Iran högaktuell

Båda två lyfte fram den hotfulla situationen i Irak.

- Situationen måste trappas ner, sa Ratas.

Marin höll med.

- Vi måste få våldet att upphöra.

Eftersom Estland från årsskiftet är medlem i FNs säkerhetsråd har landet en större roll i världspolitiken än någonsin.

Därför fick Ratas en fråga om hur Estland ser på uppgifterna om att det ukrainska planet med 176 personer ombord möjligen sköts ner i onsdags av Iran.

- Det här är något för FNs säkerhetsråd, sa Ratas. Det här måste undersökas.

Sanna Marin nickade med och gav sedan det väldigt USA-vänliga Natolandet Estland en liten påminnelse om att Estland i viss mån representerar också Finland i säkerhetsrådet.

- Ni är det enda N8-landet i FNs säkerhetsråd, sa Marin med hänvisning till det nordisk-baltiska samarbetet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. (Fem nordiska länder + tre baltiska.)

Sedan tillade hon att Finland och Estland måste försöka få USA och Iran att börja samtala med varandra.

Estlands premiärminister Jüri Ratas tar emot Finlands statsminister Sanna Marin vid dörren till Stenbockska huset i Tallinn, det vill säga den estniska regeringsbyggnaden och premiärministerns residens.
Estlands premiärminister Jüri Ratas tar emot Finlands statsminister Sanna Marin vid dörren till Stenbockska huset i Tallinn, det vill säga den estniska regeringsbyggnaden och premiärministerns residens. Bild: Gustaf Antell Sanna Marin,Jüri Ratas,Stenbockska huset,Estland,Tallinn

Efter presskonferensen åkte statsminister Marin till president Kaljulaid där hon avlade ett kort artighetsbesök före hemresan till Finland.