Hoppa till huvudinnehåll

Näringslivet vill gynna folkkapitalismen – FFC: "Skattelättnader för placerare gagnar mest personer med högre inkomster"

Eurosedlar och mynt.
Finländare är mindre benägna att ta risker med sina pengar än övriga nordbor. Eurosedlar och mynt. Bild: Yle / Moa Mattfolk pengar

Näringslivets delegation EVA publicerade på måndagen en artikel som förespråkar mer folkkapitalism i Finland. Idén är att till exempel genom skattelättnader uppmuntra människor att placera.

I de nordiska länderna, speciellt i Sverige, har folkkapitalism blivit vardag. Olika incitament som gynnar aktiesparande har redan länge hört till de svenska politiska partiernas verktygsback för att främja investeringsivern bland folket.

På ett individuellt plan är det här gynnsamt för dem som förmår avsätta pengar för fondsparande eftersom individens ekonomiska oberoende då kan växa. Teorin gör även gällande att man på så sätt också främjar den ekonomiska tillväxten.

Vi har höga skatter på allt i Finland― Elina Lepomäki, riksdagsledamot för Samlingspartiet.

EVA:s artikel beklagar sig över att Finland fortfarande är stagnerat i en kollektiv ”fattigdomsidentitet”. Vi är också benägna att passivt begråta vår lott istället för att göra något för att öka på vår förmögenhet, står det.

En av de skyldiga som utpekas i sammanhanget är fackföreningscentralen FFC. De har till exempel haft en njugg inställning till införandet av ett aktiesparkonto som tillåter investeringar upp till 50 000 euro.

Med ett aktiesparkonto måste investeraren betala skatt på avkastningen först när pengarna tas ut; skatt uppbärs alltså inte på den vinst som värdepappershandeln med de deponerade medlen genererar.

Näringslivets delegation vill i stället lyfta fram de danska fackföreningarna som ett positivt exempel eftersom de förespråkat dylika åtgärder i Danmark.

Finländare är fattigare och mindre riskbenägna

Annukka Oksanen som är en av författarna till artikeln bor själv i Danmark och talar gärna om de nordiska modellerna av folkkapitalism.

– Begreppet folkkapitalism är inte ämnat att mystifiera, berättar hon. Det handlar om ett samhälle där människor uppmuntras att investera mera.

På en blandning av svenska och danska berättar hon om hur bra folkkapitalismen fungerar i Sverige.

– Svenskar har sedan 70-talet sparat regelbundet. De placerar pengar i fonder, kanske 100 eller 50 euro per månad. Det har man gjort i några generationer och det ser man i den svenska ekonomin.

Hon betonar att det handlar om långsiktigt sparande, inte om att göra snabba pengar.

Samlingspartiets riksdagsledamot Elina Lepomäki hör till dem som förfäktat idén om folkkapitalism. Hon tycker att politikerna kan göra mycket för att underlätta sparandet.

– Givetvis börjar allt med sysselsättningen. Sedan kan man påverka genom skattenivåerna. Det gäller inte bara inkomst- och kapitalskatter utan totalskattegradens nivå.

– Vi har höga skatter på allt i Finland, vilket leder till att utgifterna blir höga och man får behålla mindre själv.

Elina Lepomäki intervjuas i riksdagen.
Elina Lepomäki (Saml) säger att finländare är mindre benägna att ta risker än sina nordiska grannar. Elina Lepomäki intervjuas i riksdagen. Bild: YLE Elina Lepomäki,riksdagsledamot i Finland,Samlingspartiet

Också Lepomäki jämför Finland med de andra nordiska länderna. En skillnad är att det finns fler rikare människor i Sverige och Danmark och att finländare är försiktigare placerare än sina nordiska grannar.

– I Finland är man benägen att ta mindre risker, vilket också leder till att förmögenheten inte blir lika stor, säger Lepomäki.

FFC tror på solidarisk skattepolitik

I en kapitalistisk ekonomi säger det sig självt att en individs oberoende och levnadsstandard hänger ihop med mängden disponibla inkomster.

Det kontroversiella med de metoder som EVA förespråkar handlar om huruvida de verkligen hjälper de minst bemedlade.

Det är nämligen inte alls sagt att det är genom att gynna placerande och det privata ägandet som personer som har det ekonomiskt svårare får det bättre ställt.

Om du inte har pengar till mediciner eller dina barns hobbyer så är det inte för att du inte har tillräckligt med skattelättnader för att placera― FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta

Att inkomstskillnaderna i västvärlden sedan 70-talet ökat i förhållande till den efterkrigstida perioden beror enligt flera framstående forskare delvis på att många helt enkelt inte haft resurser att hoppa på det folkkapitalistiska tåget.

– Om du inte har pengar till mediciner eller dina barns hobbyer så är det inte för att du inte har tillräckligt med skattelättnader för att placera. Det handlar snarare om att du inte har pengar, säger FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti, SAK
Ilkka Kaukoranta, FFC:s chefsekonom tror att höginkomsttagare är de som gynnas mest av skattesänkningar som uppmuntrar till sparande. Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti, SAK Bild: Markku Pitkänen / Yle Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Han menar att de som gynnas mest av skattesänkningar som uppmuntrar till aktiesparande är de som redan har mer disponibla inkomster till sitt förfogande.

– Både statistiken och det sunda förnuftet säger att gynnande av placerande med skattesänkningar mest gagnar dem med högre inkomster.

Ett annat problem som uppkommer när man krymper på skattebasen är att det finns mindre pengar att satsa på välfärdstjänster. Det betyder alltså att staten måste minska på utgifterna eller ta mer lån.

Kaukoranta menar att ett bättre sätt att öka på jämlikheten i samhället är att lätta på skatter för låginkomsttagare och genom att investera i socialskyddssystemet.

Han kan inte svara på varför socialdemokrater eller fackföreningar i Sverige och Danmark gått in för skattelättnader för aktiesparare.

– FCC i Finland förespråkar en solidarisk skattemodell som är lättöverskådlig och som minskar på inkomstklyftorna.

Kullas, Emilia; Oksanen Annukka (2019). Ryysyistä rikkauksiin, Näringslivets delegation EVA publicerades 13.1.2019.2020.