Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Putin bäddar för sin framtid genom att välja en ny regering

En bild på Vladimir Putin som står bakom ett podium och en svartvit bild på Kerstin Kronvall.
I Ryssland laborerar man med tre olika scenarier för hur Putin ska kunna försäkra sig om en fortsatt maktposition. En bild på Vladimir Putin som står bakom ett podium och en svartvit bild på Kerstin Kronvall. Vladimir Putin,kerstin kronvall

President Vladimir Putin lät sin regering avgå strax efter att han hade hållit det årliga talet till nationen. I talet nämnde han inte regeringen men klandrade guvernörer och lokala ledare för att inte ha skött de uppdrag som presidenten har gett dem. Det ser ut som om president Putin just nu håller på att förverkliga några möjliga scenarier för sin egen framtid, skriver Svenska Yles medarbetare i Ryssland, Kerstin Kronvall.

Putin kan som bekant sitta kvar som president bara till 2024. Men inget tyder på att han är trött på makt. Då hans presidentperiod tar slut är Putin 71 år gammal.

Spekulationer om Putins framtid

I Ryssland laborerar man med tre olika scenarier för hur Putin ska kunna försäkra sig om en fortsatt maktposition.

Många tror att han kommer att utse en efterträdare som åren före presidentvalet ska få stor synlighet. För det är premiärministerposten idealisk.

Man utgår från att den personen politiskt ska fortsätta på samma linje som Putin. Dessutom ska den kommande presidenten inte ställa Putin till svars i frågor om hur han eventuellt har berikat sig på statens bekostnad.

Ska Ryssland inkorporera Vitryssland?

En möjlig utveckling vore också att statsförbundet mellan Ryssland och Vitryssland förverkligades fullt ut.

Då skulle Putin kunna bli statschef för en ny stat. Vitryssland sprattlar emot, men Ryssland har satt hårt mot hårt bland annat genom att höja priset på olja och gas som Vitryssland köper av Ryssland.

Ett annat sätt att ge Putin möjlighet att sitta kvar vid makten vore att förändra Rysslands konstitution så att landet blir parlamentariskt.

Putin sa i sitt tal till nationen att Ryssland måste förbli en stark presidentledd republik, men han har säkert inget emot att inta en ny ledarplats som premiärminister eller talman för parlamentet om makten steg för steg flyttas över till dem.

Det ser alltså just nu ut som om Putin bäddar för alla tre varianterna. Eftersom han är en överraskningarnas man har han säkert också andra utvägar i bakfickan.

Medvedevs regering sitter kvar tills presidenten utnämner en ny regering

Det intressanta blir att se vem som får efterträda Dmitrij Medvedev på premiärministerposten. Det kan nämligen vara så att den Putin utnämner är den han vill se som sin efterträdare som president år 2024.

Det finns ingen självskriven person som efterträdare till Medvedev på premiärministerposten. Man vet heller inte hur många andra ministrar som blir utbytta.

Putin lovade att han ska träffa alla de nuvarande ministrarna på tumanhand och diskutera deras framtid.

Eventuellt satsar Putin på att utnämna tunga politiker till ministrar med ansvar för de områden han betonade i sitt tal strax innan regeringen fick gå. Alltså utbildning, hälso- och sjukvård och socialpolitik.

Medvedev får ett nytt jobb

I Ryssland har man redan väldigt länge väntat sig att premiärminister Dmitrij Medvedev ska få gå. Nu blir det en mjuk spark och Putin utnämner Medvedev till en ny post som vice chef för Säkerhetsrådet.

Det här är ingen belöning för Medvedev, men ett sätt att låta honom avgå utan att förnedra honom. I Säkerhetsrådet ska han få ansvar för frågor som berör säkerhet och försvarsberedskap.

Stödet för Medvedev bland invånarna i Ryssland har länge varit svagt. I slutet av december visade en undersökning att över 60 procent av de tillfrågade inte litade på honom.

Presidenten är enligt lag ordförande i rådet, där också premiärministern automatiskt är medlem. Till rådet hör bland andra chefen för säkerhetstjänsten FSB, försvarsministern och personer från presidentadministrationen.

Dmitrij Medvedev, 54, har varit premiärminister sedan 2012. Han har under de senaste åren haft ansvar för att utveckla inhemsk produktion som ska ersätta de varor som på grund av Rysslands importsanktioner har försvunnit från marknaden.

Medvedev har också bland annat skött kontakterna till utländska företag som är etablerade i Ryssland och han har varit mera uppskattad bland dem än bland ryssarna.

Läs också