Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk och Mörskom är mest beroende av statsandelar bland kommunerna i Nyland - vårdkostnader och arbetslöshet hör till de största orsakerna

Händer
Den åldrande befolkningen är en orsak till att Mörskom är beroende av statsandelar. Lappträsk kämpar också med stora kostnader för social- och hälsovård. Illustrerande arkivbild. Händer Bild: Erwin Wodicka/Mostphotos senior,åldringar,äldre,äldreomsorg,Händer

Lappträsk och Mörskom är de kommuner i Nyland där statsandelarna är viktigast. Över 40 procent av skattefinansieringen kommer från staten.

Lappträsk och Mörskom hör till de kommuner som har de lägsta skatteinkomsterna i Nyland. Därför får kommunerna också en stor del av sina pengar från staten.

I Lappträsk säger ekonomiplanerare Christina Bosas att den största utmaningen är kostnaderna för social- och hälsovård. Och Mörskom ska satsa på att aktivera arbetslösa, säger kommundirektör Sam Vuorinen.

Svenska Yle har granskat kommunernas ekonomi och gjort en visualisering som visar hur just din kommun förhåller sig till andra.

Lappträsk väntar på vårdreformen

År 2019 fick Lappträsk in 3 359 euro per invånare i skatter och 2 396 euro per invånare i statsandelar.

Fakta om statsandelar

Principen bakom statsandelssystemet bygger på att kommunerna ska ha likvärdiga möjligheter att erbjuda den lagstadgade kommunala servicen.

Grunden för utjämningen av kostnadsskillnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Också antalet invånare med svenska eller ett främmande språk som modersmål eller om kommunen har skärgårdsdelar påverkar statsbidraget.

En tredjedel av kommunerna får mer pengar från staten än från skatterna. I hela landet är statsandelarnas andel av kommunernas budget cirka 40 procent.

Ser man på den totala summan pengar i hela landet kommer ungefär hälften av kommunernas inkomster från skatter, en fjärdedel från statsandelar och resten från annat håll. Hur stor andel av kommunernas ekonomi som kommer varifrån varierar stort.

Kommunernas skatteinkomster och statsandelar tillsamman brukar kallas för kommunens skattefinansiering. Det här eftersom statsandelarna de facto också är skatteinkomster - men statens.

Kommuner som genomsnitt har mera kalkylerade skatteinkomster i euro per invånare betalar till de kommuner som ligger under det här genomsnittet. I nuläget är det totalt 29 kommuner som betalar ut utjämningsavdrag. Hit räknas bland annat huvudstadsregionens stora städer Esbo, Helsingfors och Vanda.

Här kan du läsa mer om statsandelssystemet.

Källor och metod

  • Uppgifter om statsandelar och skatteintäkter 2017-2018 härstammar från kommunernas bokslut, sammanställda för Svenska Yle av Kommunförbundet. Summorna är beräknade enligt befolkningen ifrågavarande år. För 2019 har vi beräknat enligt befolkningen i november 2019.
  • Uppgifterna om skatteintäkterna 2019: Kommunernas redovisade skatter till skatteverket.
  • Uppgifterna om statsandelar och beräkningsgrunderna: Kommunförbundet
  • Uppgifter om kommunernas beräknade inkomster: Finansministeriet

Den största utmaningen för Lappträsks ekonomi är kostnaderna för social- och hälsovård - och de är stora.

Det blir inte bättre av att den utlovade vårdreformen skjutits upp gång på gång.

- Att leva i osäkerhet är en utmaning, säger ekonomiplanerare Christina Bosas i Lappträsk.

Mörskom går på plus

År 2019 fick Mörskom in 3 490 euro per invånare i skatter och 2 064 euro per invånare i statsandelar.

Kommundirektör Sam Vuorinen är nöjd med Mörskoms ekonomi 2020.

- Det ser bra ut. Vi har haft överskott de senaste två åren och i år är överskottet ungefär 77 000 euro, säger Vuorinen och konstaterar att det är ett starkt strategiskt samarbete med grannkommunerna som gjort att Mörskom har så fina siffror.

Åldrande befolkning och färre invånare

Utmaningarna som Mörskom kämpar med är en åldrande befolkning och en arbetslöshet på drygt 10 procent.

Sam Vuorinen berättar att Mörskom har gjort upp en plan för att få bukt med arbetslösheten.

En av åtgärderna är att samarbeta med företag. Det nationella nätverket Företagsmentorerna ska ordna praktikplatser för arbetslösa Mörskombor.

Allt äldre invånare i Lappträsk och Mörskom
Allt äldre invånare i Lappträsk och Mörskom

- Vårt läge med arbetslöshet har inte varit så dåligt på senare tid, säger ekonomiplanerare Christina Bosas i Lappträsk.

Men de som jobbar i Lappträsk har inte så stora inkomster över lag.

År 2018 var mer än 27 procent av invånarna i Mörskom 65 år eller äldre. Lappträsk hade en ännu större andel personer i den åldersgruppen, över 29 procent.

Invånarantalet har också sjunkit i båda kommunerna under de senaste tio åren.

Invånarantalet sjunker i Mörskom och Lappträsk
Invånarantalet sjunker i Mörskom och Lappträsk

För att unga ska vilja bo i Mörskom måste det finnas service.

- Vi måste hålla de grundläggande tjänsterna i kommunen i skick, säger Sam Vuorinen.

Han hoppas också att Mörskoms satsning på att bygga en ny finsk grundskola i timmer ska locka barnfamiljer till kommunen.

Lappträsk höjde kommunalskatten efter många år på samma nivå

Ett sätt att få mer skatteintäkter är att höja inkomstskattesatsen och få in mera skatt från invånarna. Lappträsk hade samma skatteprocent i flera år.

Den här vintern fattades beslutet om att höja inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter till 21 procent 2020.

- I och med att vi höjde skatteprocenten räknar vi med att det ska öka våra inkomster med cirka 180 000 euro och hjälpa till med den ekonomiska situationen. Budgeten för i år är på plus, säger Christina Bosas.

Tacksamma över statsandelar

Men är det ett problem att statsandelarna har en så stor roll i kommunernas budget?

- Jag tycker man som kommun ska vara nöjd över statsandelar. Statsandelarna baserar sig på Finlands lag. Oberoende var man bor ska man ha samma förutsättningar att få kommunal basservice och det här systemet möjliggör det, säger ekonomiplanerare Christina Bosas i Lappträsk.

Också i Mörskom ser man positivt på statsandelarnas roll i kommunens budget.

- Vi är rätt så nöjda med det nuvarande systemet. Statsandelarna fungerar bra för oss i den här situationen, säger kommundirektör Sam Vuorinen i Mörskom.

Läs mera:

Så här mycket skattepengar hade din kommun förra året - jämför din egen kommun med resten i vår interaktiva grafik

Här kan du se hur mycket inkomster kommunerna fick från invånare och staten, alltså skatter och statsandelar, förra året. Du kan jämföra din kommun med andra och se hur kommunens inkomster utvecklats över tid.