Hoppa till huvudinnehåll

Fakta om statsandelar

Principen bakom statsandelssystemet bygger på att kommunerna ska ha likvärdiga möjligheter att erbjuda den lagstadgade kommunala servicen.

Grunden för utjämningen av kostnadsskillnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Också antalet invånare med svenska eller ett främmande språk som modersmål eller om kommunen har skärgårdsdelar påverkar statsbidraget.

En tredjedel av kommunerna får mer pengar från staten än från skatterna. I hela landet är statsandelarnas andel av kommunernas budget cirka 40 procent.

Ser man på den totala summan pengar i hela landet kommer ungefär hälften av kommunernas inkomster från skatter, en fjärdedel från statsandelar och resten från annat håll. Hur stor andel av kommunernas ekonomi som kommer varifrån varierar stort.

Kommunernas skatteinkomster och statsandelar tillsamman brukar kallas för kommunens skattefinansiering. Det här eftersom statsandelarna de facto också är skatteinkomster - men statens.

Kommuner som genomsnitt har mera kalkylerade skatteinkomster i euro per invånare betalar till de kommuner som ligger under det här genomsnittet. I nuläget är det totalt 29 kommuner som betalar ut utjämningsavdrag. Hit räknas bland annat huvudstadsregionens stora städer Esbo, Helsingfors och Vanda.

Här kan du läsa mer om statsandelssystemet.

Källor och metod

  • Uppgifter om statsandelar och skatteintäkter 2017-2018 härstammar från kommunernas bokslut, sammanställda för Svenska Yle av Kommunförbundet. Summorna är beräknade enligt befolkningen ifrågavarande år. För 2019 har vi beräknat enligt befolkningen i november 2019.
  • Uppgifterna om skatteintäkterna 2019: Kommunernas redovisade skatter till skatteverket.
  • Uppgifterna om statsandelar och beräkningsgrunderna: Kommunförbundet
  • Uppgifter om kommunernas beräknade inkomster: Finansministeriet