Hoppa till huvudinnehåll

Statsandelarna är räknade för den här gången, Grankulla är på grön kvist efter ett ordentligt minusår

Christoffer Masar utanför Grankulla hälsocentral
Christoffer Masar får fundera på vad han ska satsa 90 000 euro på. Christoffer Masar utanför Grankulla hälsocentral Bild: Yle/Helena von Alfthan grankulla stadsdirektör

I november förra året redovisades de finländska kommunernas inkomster. I samma veva räknas också statsandelarna ut och Grankulla hamnar på ett litet plus den här gången.

- Det känns riktigt bra för under de senaste åren har vi haft negativa statsandelar om man ser på grunddelarna. I praktiken har vi ändå landat på plus eftersom vi har så mycket elever från Esbo i våra skolor att vi får hemkommunsersättningar som hjälper upp situationen, säger Christoffer Masar, kommundirektör i Grankulla.

Grankulla får ungefär 14 miljoner euro i statsandelar och efter det räknas pengar bort enligt vissa parametrar. Nu slutar räkningen på lite på 100 euro per invånare. I Grankulla bor ungefär 9 600 personer.

- I praktiken betyder det inte så mycket, 90 000 är en ganska liten summa då man jämför med skatteintäkterna som ligger på 70 miljoner euro, men klart det är positivt efter att ha gått back 2 miljoner euro som vi gjorde året innan, säger Masar.

Summan de olika kommunerna landar på varierar en aning beroende på hur man räknar.

Tittar man bara på statsandelarna blir slutresultatet krassare, men om man också tar i beräkningen de olika ersättningarna kommunen får, till exempel för service den erbjuder grannkommunens invånare putsas slutsumman upp.

bild på en byggnad
Grankulla är en rik stad - sett till invånarnas inkomster. bild på en byggnad Bild: Sandra Crawford/Yle Grankulla,stadshus,grankulla stadshus

Hälsa och välstånd är viktiga faktorer

Huvudstadsregionen är en tillväxtregion där invånarna har rätt goda inkomster och är rätt friska.

När det gäller kommuninvånarnas inkomster är Grankulla en rik stad. I fjol låg de redovisade skatteinkomsterna på över 6 900 euro per invånare

- För Grankulla har det att göra med att invånarnas inkomster är så goda att utjämningssystemet sedan spelar in på ett sådant sätt att vi ibland har varit förlorare i slutändan, konstaterar Christoffer Masar.

Också hälsan hos invånarna inverkar. Grankulla hör till landets friskaste kommuner

- Vi har förståelse för det här. Situationen är besvärlig i glesbygden där befolkningen föråldras och minskar och den yngre arbetsföra befolkningen läcker till huvudstadsregionen. Sjukvårdskostnaderna bara ökar för de här kommunerna, säger Masar.

Det som kommunerna i huvudstadsregionen, Grankulla medräknat, däremot inte riktigt har så stor förståelse för är att slutsumman kan hamna på minus.

- Vi anser att nollstrecket måste vara botten, går det på minus är det inte längre skäligt, säger Christoffer Masar.