Hoppa till huvudinnehåll

Välbetalda industriarbetare står för en stor del av inkomsterna och skatterna i Hangö - men inkomstkakan delas ojämnt

Hangö är den kommun i Västnyland som är mest tudelad när man tittar på skatteinkomsterna från invånarna. Det visar Svenska Yles granskning av kommunernas skatteinkomster 2019.

Hangö ligger i topp tillsammans med Ingå och Sjundeå när det gäller skatteinkomster per invånare år 2019. I Hangö betalar invånarna 4 806 euro per man, i Sjundeå 4 812 euro och i Ingå 4 821 euro.

Hangö ligger också i topp när man tittar på arbetslöshetsstatistiken: lite på tio procent av invånarna var arbetssökande i november 2019. I Ingå är motsvarande siffra 5,6 procent och i Sjundeå 5,2 procent.

kommunskatt €/invånare 2019statsandelarandel statsandelar andel arbetslösa nov. 2019
Ingå4 8211 27621%5,6%
Sjundeå4 81277314%5,2%
Hangö4 8061 51924%10,1%
Raseborg4 1351 97632%8,1%
Lojo4 1341 48226%7,9%

Det här innebär att en relativt liten del av Hangöborna förtjänar rätt bra och samtidigt står för en stor del av skatteinkomsterna.

Det beror i sin tur till stor del på Hangö hamn och industrin, som det går bra för och som betalar en bra lön till sina arbetare.

Hangöbornas medellön ligger över snittet i Finland och inkomstutvecklingen har ökat stadigt de senaste åren.

Samtidigt är en femtedel av stadens inkomster statsandelar. Andelen är så pass hög bland annat för att åldersstrukturen är hög - precis som i resten av regionen.

Fakta om statsandelar

Principen bakom statsandelssystemet bygger på att kommunerna ska ha likvärdiga möjligheter att erbjuda den lagstadgade kommunala servicen.

Grunden för utjämningen av kostnadsskillnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Också antalet invånare med svenska eller ett främmande språk som modersmål eller om kommunen har skärgårdsdelar påverkar statsbidraget.

En tredjedel av kommunerna får mer pengar från staten än från skatterna. I hela landet är statsandelarnas andel av kommunernas budget cirka 40 procent.

Ser man på den totala summan pengar i hela landet kommer ungefär hälften av kommunernas inkomster från skatter, en fjärdedel från statsandelar och resten från annat håll. Hur stor andel av kommunernas ekonomi som kommer varifrån varierar stort.

Kommunernas skatteinkomster och statsandelar tillsamman brukar kallas för kommunens skattefinansiering. Det här eftersom statsandelarna de facto också är skatteinkomster - men statens.

Kommuner som genomsnitt har mera kalkylerade skatteinkomster i euro per invånare betalar till de kommuner som ligger under det här genomsnittet. I nuläget är det totalt 29 kommuner som betalar ut utjämningsavdrag. Hit räknas bland annat huvudstadsregionens stora städer Esbo, Helsingfors och Vanda.

Här kan du läsa mer om statsandelssystemet.

Källor och metod

  • Uppgifter om statsandelar och skatteintäkter 2017-2018 härstammar från kommunernas bokslut, sammanställda för Svenska Yle av Kommunförbundet. Summorna är beräknade enligt befolkningen ifrågavarande år. För 2019 har vi beräknat enligt befolkningen i november 2019.
  • Uppgifterna om skatteintäkterna 2019: Kommunernas redovisade skatter till skatteverket.
  • Uppgifterna om statsandelar och beräkningsgrunderna: Kommunförbundet
  • Uppgifter om kommunernas beräknade inkomster: Finansministeriet

De som har jobb kan vara trygga

Carl-Johan Sommardahl är en av många industriarbetare i Hangö. Han jobbade på ståltillverkaren FN-steel fram till konkursen sommaren 2012.

De senaste sju åren har han jobbat på sprängämnestillverkaren Forcit, som sysselsätter närmare 100 personer.

Han tycker att det är rätt enkelt att hitta jobb i Hangö, bara man orkar ringa runt och presentera sig. Själv känner han sig säker på den arbetsplats han har just nu.

- Jag skulle säga att vi har en trygg arbetsplats.Om man tittar genom historien så har alla arbetare fått jobba långa karriärer här. Jag tror nog att det fortsätter också i framtiden.

En skylt som varnar för explosiva ämnen vid en väg.
Närmare hundra personer jobbar med att tillverka sprängämnen vid Forcit i Hangö. En skylt som varnar för explosiva ämnen vid en väg. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,Forcit,Varningsskylt,explosiva ämnen

En stor orsak till att Hangö lämpar sig för industriverksamhet är hamnen. Den är isfri året om och erbjuder den snabbaste rutten från Finland till Centraleuropa.

Men stadens placering ute på Hangö udd innebär också utmaningar eftersom avståndet till andra orter bli lång.

- Befolkningsmängden minskar hela tiden och de yngre har svårt att hitta studieplats eftersom vi inte har någon utbildning förutom gymnasium, säger Sommardahl.

Skatter behövs för att trygga servicen

Han hör till den invånargrupp som står för en relativt stor del av Hangö stads skatteinkomster. Det är inget han har funderat speciellt mycket på, men samtidigt har han inget emot det.

Om det hjälper till att upprätthålla servicen i staden betalar han gärna skatt, säger Sommardahl.

- Hälsovården har varit ett ganska stort frågetecken i många år och jag tror att vi måste betala lite mera för att få hålla kvar den i Hangö.

Utan utbildning är det svårare att få jobb

Ior Sundström hör till den delen av Hangöborna som för tillfället är arbetssökande. Han har studerat några år vid Axxell i Brusaby, men hoppade av när han insåg att studielivet inte passade honom.

Porträttbild av Ior Sundström.
Ior Sundstöm söker jobb hela tiden. Porträttbild av Ior Sundström. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,ior sundström

För tillfället spenderar han sin tid hemma och på ungdomsverkstaden Via, samtidigt som han hela tiden söker jobb.

- Vad som helst som kommer emot har jag försökt med, men det är ganska svårt att få jobb om man inte har någon utbildning, säger han.

Senast sökte han jobb på cykeltillverkaren Helkama, men den platsen gick till en annan person. Av hans kompisar har ungefär hälften jobb.

Vad skulle du vilja att förändrades i Hangö?

- Att det skulle vara lättare att få jobb.

Har du funderat på att flytta bort från Hangö?

- I något skede jo. Det kunde vara vart som helst, jobbmöjligheterna avgör var man kan fara.

Läs mera:

Så här mycket skattepengar hade din kommun förra året - jämför din egen kommun med resten i vår interaktiva grafik

Här kan du se hur mycket inkomster kommunerna fick från invånare och staten, alltså skatter och statsandelar, förra året. Du kan jämföra din kommun med andra och se hur kommunens inkomster utvecklats över tid.