Hoppa till huvudinnehåll

Nu får Hangöborna säga om de vill ha enkelriktad cykeltrafik på nya järnvägsbron

Järnvägsspår.
Hangö får en ny järnvägsbro och där ska cyklister och fotgängare kunna röra sig tryggt. Frågan är bara hur det blir bäst. Järnvägsspår. Bild: Petra Thilman / Yle tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,Hangö,VR-Group ,Hangö hamn,broar,viadukten i hangö

Planeringen av den nya järnvägsbron i Hangö är i full gång. Nu ska Hangö ta ställning till hur gång- och cykeltrafiken ska löpa på den nya bron. Rösta också i Yles vår enkät!

Två olika förslag kommer att läggas fram till påseende i slutet av januari tillsammans med den nya planen för stationstorget. Där planeras bland annat en ny S-market.

Det är Trafikledsverket, alltså staten, som betalar för den nya bron. Men Hangö och invånarna får ha åsikter om olika saker.

Det Trafikledsverket nu vill veta är hur fotgängare och cyklister ska röra sig på bron.

Frågan är om det ska finnas två olika cykelvägar på varsin sida av bron eller om det bara ska finnas en cykelväg.

Två cykelvägar med enkelriktad cykeltrafik

Fördelar:

  • Cykeltrafiken är säkrare
  • Fotgängare och cyklister skiljs tydligare åt

Nackdelar:

  • Risk för att en del cyklister inte följer trafikreglerna och man cyklar på fel sida
En karta över en bro som visar hur fotgängartrafiken kunde styras.
En karta som visar hur det skulle se ut med enkelriktad cykeltrafik på viadukten. Den röda färgen visar cykelväg, den ljusblå bilvägen och mörkare grått fotgängarnas område. Det gula är gemensam led för cyklister och fotgängare. En karta över en bro som visar hur fotgängartrafiken kunde styras. Bild: Hangö stad kartor,Hangö,järnvägsbro,broar,viadukt,planläggning,hangö järnvägsbro

En cykelväg med tvåfilig trafik

Fördelar:

  • Vi är vanare med tvåfiliga cykelvägar

Nackdelar:

  • Cyklisterna måste korsa gatan när cykelvägen tar slut och de börjar cykla på gatan igen eftersom de kanske är på fel sida av vägen
  • Cykelvägen tar slut vid Esplanaden och då ska fotgängarna och cyklisterna samsas på samma led. Cyklisterna kan komma i hög fart rullande ner från viadukten
En karta som visar hur en järnvägsbro kunde se ut och byggas.
En karta som visar hur det skulle se ut med tvåfilig cykeltrafik på viadukten. Den röda färgen visar cykelväg, den ljusblå bilvägen och mörkare grått fotgängarnas område. Det gula är gemensam led för cyklister och fotgängare En karta som visar hur en järnvägsbro kunde se ut och byggas. Bild: Hangö stad kartor,Hangö,järnvägsbro,broar,viadukt,planläggning,hangö järnvägsbro

Målet är att kunna börja arbetena med den nya bron i slutet av det här året.

Läs också