Hoppa till huvudinnehåll

Gamla Strömborgska skolan i Borgå står tom en lång tid till - oklart vad som ska hända med huset

Ströhö
Ännu är det öppet vad det gamla skolhuset kunde inrymma. Ströhö Bild: Yle/Katja Mättö strömborgska högstadiet

Vid årsskiftet flyttade Strömborgska skolan från Lundagatan till den nya skolbyggnaden vid Pepotvägen i Borgå.

Planeringen av ett nytt skolhus, en enhetsskola på västra åstranden som projektet kallades, tog 12 år av funderingar och planering innan det stod klart.

Nu är det dags för staden att ta sig en funderare på vad man ska göra med det gamla skolhuset, som är öde och tomt.

Ännu är det oklart vad som ska hända med huset och när.

Trähusen blir attraktiva bostäder

Staden arbetar som bäst på en planändring. I och med att användningen ändras krävs en planändring som möjliggör en ny typ av verksamhet.

Alternativen är åtminstone två: bostäder eller företagsverksamhet, eller kanske rentav både och.

- Vad gäller de gamla trähusen på tomten är det inget problem. De går att förvandla till bostäder. Husen och platsen är attraktiva och det torde finnas ett stort intresse att renovera dem till bostäder, säger Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

De två gamla trähusen är skyddade men den större nöten att knäcka är den egentliga skolbyggnaden. Det är här som frågetecknen radar upp sig.

Bild på Strömborska skolan utifrån med grönt hus.
De gamla husen kommer att bli fina bostäder med utsikt över Borgå å. Bild på Strömborska skolan utifrån med grönt hus. Bild: Yle/Daniela Ilvonen Borgå,Skola,ströhö

Otaliga möjligheter

Under året som gått har det talats om att förvandla huset till en kontorsbyggnad, ett konstmuseum, bostäder och kanske rentav till stadens nya ämbetshus.

- När det kommer till boende har huset vissa begränsningar. Till exempel är stommens djup inte tillräcklig för att man enkelt skulle kunna bygga bostäder där, säger von Schoultz.

Staden har också fört diskussioner med företag och olika typer av aktörer som möjligen kan ha ett intresse för en bra och central plats för sin verksamhet.

- Den springande punkten är att vi borde hitta aktörer som är intresserade av att renovera huset. Därmed skulle vi få reda på vad användningsändamålet är, vilket är nödvändigt eftersom det behöver noteras i planen, säger von Schoultz.

Hur är det med alternativet riva?

- Det ska undersökas i samband med att planändringen görs. Den processen är cirka ett år lång – förutsatt att ingen besvärar sig, säger von Schoultz.

Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör för Borgå
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att det finns plats på tomten för också ett nytt hus. Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör för Borgå biträdande stadsdirektörer,fredrick von schoultz

Också ett nybygge?

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz tror att det kommer att kräva kompletterande byggande om staden ska få i gång ett projekt med renovering av gamla Ströhö.

- Det finns plats på tomten. Jag kan tänka mig att det skulle kunna byggas ytterligare ett hus längs med gränsen till Runebergsparken – precis som mittemot, på andra sidan av parken, säger von Schoultz.

Under innevarande år kommer det knappast att hända någonting med det gamla skolhuset. Planändringen är på gång och det kommer också att kräva en del politiska beslut.

Är det skäl att räkna med åtminstone ett år innan någonting konkret börjar hända?

- Jag är rädd för det. Det tar säkert åtminstone ett år innan det fysiskt börjar hända saker på plats, säger von Schoultz.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland