Hoppa till huvudinnehåll

Vikingarna var oroliga för klimatet – en av världens mest kända runstenar har fått en ny tolkning

Jonundskeppet och runraden
Genom en tvärvetenskaplig studie tror sig forskare ha löst gåtan med Rökstenen. Bilden har inget med Rökstenen att göra. Jonundskeppet och runraden Bild: Yle/ Viktor Granö runstenar,Runor

Rökstenen är en av världens mest kända runstenar. Den senaste tolkningen, som forskare nyligen gjort, är att vikingarna kände oro för klimatet och att runstenen består av nio gåtor som handlar om solen och ljusets rytm.

Rökstenen restes sannolikt av vikingar söder om sjön Tåkern i Östergötland, Sverige någon gång på 800-talet.

Längs åren har det gjorts närmare tio tolkningar av den mytomspunna runstenen.

Den nya tolkningen är gjord genom en tvärvetenskaplig studie av en grupp forskare från Sverige och skiljer sig från de tidigare tolkningarna av Rökstenen.

Lättlästa men svårtolkade runor

Per Holmberg är professor i svenska språket vid Göteborgs Universitet och projektledare i studien. Han säger att det finns många saker som gör Rökstenen speciell.

– Det är den allra längsta runskriften vi har från vikingatid, betydligt längre än andra texter. Den har en inskrift som är lätt att läsa om vi bara pratar om att identifiera de olika runorna. Men det är väldigt svårt att få någon egentlig mening i texten, förklarar Holmberg.

Det som gör det ännu svårare att tolka är att Rökstenens inskrift inte innehåller mellanslag och inte heller frågetecken.

– Det är svårt att veta när en mening börjar och slutar och om det är en fråga eller ett påstående.

Rökstenen.
Rökstenens inskrift är lätt att tyda, men svår att tolka eftersom den exempelvis inte innehåller mellanslag. Rökstenen. Bild: Bengt Olof ÅRADSSON runinskrift,Rökstenen,Runor,runologi

Det enkla och rimliga svaret: det handlar om gåtor om solen och ljusets rytm

Även om Rökstenen har visat sig vara svårtolkad, tror sig forskarna nu ha kommit fram till ett rimligt svar.

Det som forskarna kommit fram till är att det är frågan om nio gåtor som på ett sätt eller annat handlar om solen och ljusets rytm.

– Alla nio gåtor handlar om solen och ljuset. Först direkt om solen och ljuset, dagsrytmen och årsrytmen. Sedan indirekt; vem är det som ska försvara ljuset? Oden, Odens son och Odens krigare.

Oro för köldperioder och växlande klimat

Det kan dras paralleller till att vikingarna kände en rädsla för en katastrof kopplad till klimatet.

– Det finns drag i den fornnordiska mytologin som verkar vara färgad av historiska erfarenheter av svåra köldperioder och framför allt en köldperiod efter några vulkanutbrott på 500-talet som fick väldigt allvarliga följder inte minst för befolkningen i Skandinavien.

Enligt arkeologisk forskning drabbades Skandinavien ungefär 300 år innan Rökstenen restes, för en klimatkatastrof med sänkt medeltemperatur, svält och massdöd.

– Det är ändå viktigt att minnas att vi har väldigt lite information om den samhälleliga kontexten. Lustigt nog blir Rökstenen i sig en viktig källa till vår kunskap om den tiden, berättar Holmberg.

Förutom Per Holmberg har Bo Gräslund, professor i arkeologi, Olof Sundqvist, professor i religionshistoria och Henrik Williams, professor i nordiska språk, deltagit i den tvärvetenskapliga studien.

Nyligen publicerat - Vetenskap