Hoppa till huvudinnehåll

Österbottniska riksdagsledamöter motsätter sig rävexport till Kina – men anser att farmarkåren har ett stort eget ansvar

Juha Mäenpää (Sannf), Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP), Paula Risikko (Saml), Pasi Kivisaari (C), Mikko Savola (C), Antti Kurvinen (C) och Janne Sankelo (Saml).
Åtta av riksdagsledamöterna från Vasa valkrets: Juha Mäenpää (Sannf), Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP), Paula Risikko (Saml), Pasi Kivisaari (C), Mikko Savola (C), Antti Kurvinen (C) och Janne Sankelo (Saml). Juha Mäenpää (Sannf), Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP), Paula Risikko (Saml), Pasi Kivisaari (C), Mikko Savola (C), Antti Kurvinen (C) och Janne Sankelo (Saml). Bild: Yle/Markus Bergfors Vasa valkrets,Juha Mäenpää,Mikko Ollikainen,Anders Norrback,Paula Risikko,Pasi Kivisaari,Mikko Savola,Antti Kurvinen,Janne Sankelo,riksdagsledamöter

De österbottniska riksdagsledamöterna har stor förståelse för pälsfarmarnas protest mot exporten av avelsrävar. Alla 16 riksdagsledamöter från Vasa valkrets anser att rävexporten skadar näringen. Men exporten går knappast att förbjuda och därför måste farmarna hålla ihop, säger flera riksdagsledamöter.

Anna-Maja Henriksson (SFP), justitieminister och riksdagsledamot, har följt med pälsfarmarnas protest i Karleby och säger att hon förstår deras oro.

I dagens läge är det lagligt att exportera avelsrävar till Kina. Henriksson tycker ändå att man borde göra allt man kan för att undvika export av avelsrävar.

– Vi borde se till att det goda arbete man gör inom pälsfarmningen i Finland skulle komma de finländska pälsfarmarna till godo också i framtiden. Vi borde exportera färdiga skinn och förädlade varor.

Anna-Maja Henriksson intervjuad i Rikssalen
Anna-Maja Henriksson (SFP). Anna-Maja Henriksson intervjuad i Rikssalen Bild: YLE Anna-Maja Henriksson,SFP

Henriksson tror ändå inte att det juridiskt finns förutsättningar att förbjuda rävexporten.

– Själva lagstiftningen ligger på jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs bord och jag vet att där finns mycket EU-direktiv i bakgrunden, så det är en svårframkomlig väg.

“Viktigt att reglerna följs”

Istället gäller det enligt Henriksson att jobba nationellt med att se till att det inte finns farmare som är intresserade av att börja exportera avelsdjur.

– När det gäller exporten finns det strikta regler och det är viktigt att de följs, säger Henriksson.

– Jag litar på att de finländska myndigheterna har kontroll över läget och också kontrollerar kvaliteten gällande djurens välbefinnande.

“Vi ska inte skapa handelskrig med Kina”

Också Henrikssons partikollega Joakim Strand konstaterar att det är svårt att stoppa en laglig exportverksamhet om den sker enligt reglerna.

– Om det är tillräckligt stora burar, tillräckligt rent och tillräckligt med mat och dryck är det svårt att stoppa det här. Kina är också en av de absolut viktigaste exportmarknaderna när pälsarna säljs, så vi ska inte gå in för något handelskrig med Kina. Men om djur ska transporteras dit måste det ske under vettiga förhållanden.

Joakim Strand
Joakim Strand (SFP). Joakim Strand Bild: Yle/Anna Ruda Joakim Strand

Inte heller Anders Norrback (SFP), ser några juridiska förutsättningar att begränsa exporten av avelsdjur.

– Jag ser det som ytterst svårt. Det är en handelspolitisk fråga. Det handlar nog mycket om hur näringen själv agerar. De måste försöka hålla ihop och komma överens om att man säljer sitt avelsmaterial bara till den egna kåren.

“Ansvaret ligger också hos dem som säljer avelsdjuren”

Näringminister och riksdagsledamot Mika Lintilä, (C), är inne på samma linje. Han säger att det finns anledning att sätta sig ner och diskutera inom pälsnäringen.

– Ansvaret ligger också hos de parter som säljer avelsdjuren. Jag har svårt att tro att ansvarsfulla inhemska producenter gör det och därför måste näringen diskutera vad man ska göra i de fall där avelsdjur ändå säljs till, exempelvis, kineser.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Mika Lintilä (C). Valtiovarainministeri Mika Lintilä Bild: Matti Myller / Yle Mika Lintilä,finansministrar,Finlands finansminister

Också Peter Östman (KD) tror att det kan vara svårt att förbjuda exporten av avelsdjur.

– Men det kan ju finnas saker kring det som går att skärpa, så att det inte ska vara så lätt att sälja till utlandet på det här sättet.

Kansanedustaja Peter Östman.
Peter Östman (KD). Kansanedustaja Peter Östman. Bild: Kalle Niskala / Yle Peter Östman,politiker,politiker i Finland,riksdagsledamöter,riksdagsledamot i Finland,Kristdemokraterna i Finland (KD)

“En känslig fråga”

Matias Mäkynen (SDP) säger att frågan om export av avelsdjur kan vara känslig utrikes- eller handelspolitiskt, men han tycker att frågan måste behandlas också utrikespolitiskt.

– Men först och främst är det fråga om djurens rättigheter och om den finländska pälsnäringen som ska skyddas. Att exportera rävar är fel både mot rävarna och mot företagarna.

Matias Mäkynen (SDP).
Matias Mäkynen (SDP). Matias Mäkynen (SDP). Bild: Yle/Markus Bergfors Matias Mäkynen,Vasa,politiker,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

Janne Sankelo (Saml), säger att det vore bra att gå igenom lagstiftningen och frågor kring djurens välbefinnande för att se om det finns fog för att ifrågasätta exportverksamheten. Även han tror att ett exportförbud ändå vore svårt att få igenom.

Sannfinländaren Jukka Mäkynen säger att om exporten av rävar är laglig är den okej.

– Men när rävarna förs iväg dödar det nog snabbt näringen här i Finland.

Så här tycker de österbottniska riksdagsledamöterna om rävexport till Kina

Vi frågade alla 16 riksdagsledamöter från Vasa valkrets vad de anser om export av avelsrävar till Kina. Här är deras svar i kort form:

 • Anna-Maja Henriksson, SFP: Vi bör undvika export av avelsrävar, men det är svårt att begränsa exporten med lagstiftning.
 • Joakim Strand, SFP: Vi ska inte skapa handelskrig med Kina, men vi ska sträva till att hålla kunnandet i Finland.
 • Mikko Ollikainen, SFP: Att exportera avelsdjur äventyrar vår konkurrenskraft. Vi bör utreda om man kan förbjuda export av avelsrävar till länder som inte är kvalitetscertifierade.
 • Anders Norrback, SFP: Exporten är olycklig. Man måste försöka hålla ihop inom näringen.
 • Pasi Kivisaari, C: Vi borde exportera skinn, inte levande pälsdjur. Vi kan förändra lagen om djurtransporter men i övrigt regleras allt på EU-nivå.
 • Mika Lintilä, C: Jag anser inte att exporten är önskvärd. Jag vet inte om den går att förbjuda men de som säljer avelsdjur har också ett ansvar.
 • Mikko Savola, C: Man borde avhålla sig från export av avelsdjur. Vi ska exportera skinn, inte levande djur. Lagändringar hjälper inte utan ansvaret ligger på producenterna.
 • Antti Kurvinen, C: Jag understöder inte rävexport till Kina. Vi bör utreda behovet av lagändringar om man inte kan ingripa med nuvarande lagstiftning.
 • Matias Mäkynen, SDP: Att exportera rävar är fel både mot rävarna och mot företagarna. Frågan måste diskuteras också utrikespolitiskt.
 • Kim Berg, SDP: Exporten av rävar är inte en bra sak.
 • Paula Risikko, Saml: Jag understöder inte export av avelsrävar till Kina. Det kan vara svårt att begränsa exporten genom lagstiftning.
 • Janne Sankelo, Saml: Ur näringens synvinkel är det kortsiktigt att exportera avelsdjur. Ett förbud borde utredas men kan vara svårt att få igenom.
 • Mauri Peltokangas, Sannf: Ofattbart att en export är möjlig. Avtalet bör genast slopas.
 • Juha Mäenpää, Sannf: Jag anser inte att det är klokt att ge bort en laglig inhemsk näring till utlandet.
 • Jukka Mäkynen, Sannf: Om det är lagligt är det okej, men det dödar den inhemska näringen fort.
 • Peter Östman, KD: Man riskerar att sälja ut näringen för en billig peng. Man kan göra det svårare att exportera avelsdjur även om man inte kan förbjuda det.

Läs också