Hoppa till huvudinnehåll

Så skickar du in en dramaidé - Svenska Yle har nya rutiner för manusutveckling

Ett bildkollage med tre närbilder på karaktärer i finlandssvenska dramaserier, Oksana Lommi spelar i dramapodden Det som hände Liv och Mimosa Willamo spelar en huvudroll i webbserien Badrumsliv. Den sista bilden kommer från barndramaserien Steffi.
Audioserien Det som hände Liv, webbserien Badrumsliv och barnserien Steffi är drama producerat av Svenska Yle 2019. Ett bildkollage med tre närbilder på karaktärer i finlandssvenska dramaserier, Oksana Lommi spelar i dramapodden Det som hände Liv och Mimosa Willamo spelar en huvudroll i webbserien Badrumsliv. Den sista bilden kommer från barndramaserien Steffi. Bild: Svenska Yle / Five Corners Production Oy / Moilo Oy Ab/ drama,tv-serier,ungdomsserier,Svenska Yle,dramaserier,Finska tv-dramaserier,Drama

Här är en checklista för vad du behöver när du pitchar en idé till en serie, film eller ett audiodrama för Svenska Yle, samt info om hur Svenska Yle jobbar för att utveckla dramaidéer och -manus.

Du kan pitcha projekt som är olika långt hunna för Svenska Yle. Vi tar emot allt från idér till färdiga manus. Men, för att vi ska kunna ta ställning till ditt projekt är det viktigt att du beskriver det tillräckligt bra.

Här nedan är info om vilket material vi vill ha för att kunna ta ställning till ditt projekt. Om du har mer material än så, är det fritt fram att skicka in det också.

Längre ner i artikeln hittar du uppgifter om när du kan pitcha, vem som fattar beslut om Svenska Yles produktioner och vår nya praxis för att utveckla idéer och manus som vi tror på.

Checklista för dramaidéer

Du kan pitcha en idé, en manusskiss eller ett färdigt manus. Oberoende vilket du pitchar behöver vi en sammanfattning av ditt projekt för att kunna ta ställning till det.

Sammanfattningen av projektet ska innehålla:

 • Projektets namn
 • Genre, längd, antal avsnitt och målgrupp
 • Logline - handlingen sammanfattad i en mening som innehåller huvudkaraktär/karakatärer och berättelsens huvudkonflikt.
 • Synopsis - beskriver handlingen i korthet från början till slut och presenterar åtminstone huvudperson, huvudkonflikt och tema.
  Synopsis är beroende på produktionens längd samt om du också lämnar in manus, ungefär ¼ A4-1 A4.
 • Tema - en mening om vad berättelsen handlar om under ytan.
 • Kreatörens ord - berättar varför det här behöver projektet behövs just nu. Skrivs av manusförfattaren eller vid behov av producenten. I ordet framgår varför du eller ni vill göra projektet just nu och vilken relevans det har för Svenska Yles publik. Här kan du eller ni också berätta om utvecklingsidéer och visioner för förverkligandet. Kreatörens ord är ungefär ¼ A4-½ A4.
 • Kort CV eller beskrivning av manusförfattarens/arbetsgruppens tidigare arbetserfarenhet.

Skickar du också in manus, treatment eller textprov?
Om du har manus, treatment (utförlig beskrivning av handlingen i löpande text) eller textprov vill vi förstås läsa det också.
Vi vill gärna att manus/treatment har:

 • Sidnumrering
 • En pärm med manusförfattarens namn, produktionens genre & längd, manusverisonens nummer.

Ska jag pitcha som frilans eller produktionsbolag?

Svenska Yle producerar de flesta dramaproduktioner outhouse. Det betyder att Svenska Yle är beställare och att ett produktionsbolag producerar dramat. Det gäller till exempel de flesta tv-serierna och webbaserade visuella serierna. De här projekten ska pitchas på Svenska Yles pitchtillfälle.

Inom Svenska Yle (inhouse) har vi en regelbunden produktion av till exempel audiodrama och drama för barn. Svenska Yle kan också samproducera drama. Då utförs en del av arbetet inom Svenska Yle och en del av ett utomstående bolag. De här projekten kan pitchas direkt till producenterna.

Du som är frilans kan välja om du pitchar ditt projekt ensam eller tillsammans med ett produktionsbolag. Du har samma möjligheter som andra att få ditt projekt vidare till nästa stadium, men kanske blir ombedd att kontakta ett produktionsbolag.

Pitcha på Svenska Yles pitchtillfälle

Du kan pitcha din idé på Svenska Yles pitchtillfällen två gånger per år (nästa pitch 10-11.3.2020).

Börja med att sicka in ditt material till Johan Aaltonen (förnamn.efternamn@yle.fi) senast en månad innan pitch (deadline 14.2.2020).

De projekt som går vidare får inbjudan till pitchen. Där lyssnar den ansvariga Yle-producenten till dig tillsammans med resten av Svenska Yles ledning. Efteråt fattar den ansvariga producenten (Mikaela Sonck (för barn), Isa Mårtenson (för unga) och Maria Lundström (för vuxna) i samråd med innehållschef Johan Aaltonen och Svenska Yles utgivning, beslut om vilka koncept som vidareutvecklas för respektive målgrupp.

Varken innehållschefen, utgivningschefen eller de ansvariga producenterna jobbar exklusivt med drama utan har hand om många andra produktioner för sina målgrupper eller utgivningsplatsformer, både inhouse och outhouse.

Det nya dramateamet hjälper dig vidare

Om Svenska Yle väljer att vidareutveckla ditt koncept får du feedback och utvecklingshjälp av Svenska Yles nya dramateam. Det jobbar med produktioner för alla målgrupper oberoende av format: audio, webb eller tv. Dramateamet kan också ge second opinion om manus och idéer i pitchen.

Dramateamet leds av producent Marina Meinander som har hjälp av två dramaturger, Eva-Maria Koskinen och en person som anställs för tillfället. Dramateamet har också hand om Svenska Yles audiodramaproduktioner tillsammans med inhouseregissör Jessica Edén.

Vi utvecklar projekt steg för steg

Svenska Yle beställer aldrig en färdig produkt utgående från en idé. Din ide kommer att utvecklas i omgångar med feedback av dramateamet och den ansvariga producenten emellan. Om du pitchar en idé kan det alltså vara att Svenska Yle beställer ett treatment eller manusversion 1 som nästa steg.

Först när den ansvariga producenten (Maria Lundström (vuxen), Mikaela Sonck (barn) eller Isa Mårtensson (ung) tillsammans med innehållschefen Johan Aaltonen har fattat ett jakande produktionsbeslut för ditt manus betyder det att Svenska Yle går in med finansiering för inspelning.

Vem jobbar med drama på Svenska Yle?

Samproduktioner & avtal Johan Aaltonen är innehållschef på Svenska Yle med ansvar för bolagets budget för svenskspråkiga samproduktioner, allt från livsstilsprogram till drama.

Johan Aaltonen är Svenska Yles innehållschef.
Johan Aaltonen är innehållschef på Svenska Yle. Johan Aaltonen är Svenska Yles innehållschef. Bild: Ilmari Fabritius Svenska Yle,johan aaltonen

Drama för barn - Mikaela Sonck är ansvarig producent för Svenska Yles barninnehåll och basar för allt från barndrama till BUU-klubben och Teen. Mikaela nås på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Mikaela Sock är avsnarig producent för Barn på Svenska Yle.
Mikaela Sonck är ansvarig producent för barninnehållen på Svenska Yle. Mikaela Sock är avsnarig producent för Barn på Svenska Yle. Bild: Jani Mattsson / Janin Paja Oy Svenska Yle,barnprogram,mikaela sonck

Drama för unga - Isa Mårtenson är ansvarig producent för Yle X3M & Ung som innefattar allt från x3ms morgonflöde till Arenans ungdomsserier. Du når Isa på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Isa Mårtensson är producent för Ung på Svenska Yle
Isa Mårtenson är ansvarig producent för Yle X3M & Ung. Isa Mårtensson är producent för Ung på Svenska Yle Bild: Björn Fagerholm Svenska Yle,Yle X3M

Drama för vuxna - Maria Lundström är ansvarig producent för Svenska Yle Drama, Kultur och Dokumentärer, som innefattar allt från kulturaktualiteter till större dramaserier. Du når Maria på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Bild av Maria Lundström som är ansvarig producent för Svenska Yles kulturgenre från och med mars 2018.
Maria Lundström är ansvarig producent för Svenska Yle Drama, Kultur och Dokumentärer. Bild av Maria Lundström som är ansvarig producent för Svenska Yles kulturgenre från och med mars 2018. Bild: Kimmo Metsäranta Svenska Yle,kultur,Maria Lundström

Dramateamet & Audiodrama - Marina Meinander tar emot idéer till audiodrama och leder jobbet med att utveckla alla Svenska Yles dramaproduktioner. Du når Marina på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Marina Meinander är producent för Svenska Yle drama.
Marina Meinander är producent för Svenska Yle Drama. Marina Meinander är producent för Svenska Yle drama. Bild: YLE/Anna Dönsberg Svenska Yle,Marina Meinander

Eva-Maria Koskinen är dramaturg och jobbar med manusutveckling och skrivande. Du når Eva-Maria på förnamn.efternamn@yle.fi eller på mobilen 0401638419.

Eva-Maria Koskinen
Eva-Maria Koskinen är dramaturg på Svenska Yle. Eva-Maria Koskinen Bild: Lasse Grönroos Svenska Yle,Eva-Maria Koskinen
.

Produktionsbolag