Hoppa till huvudinnehåll

Finland behöver invandring då befolkningen åldras anser Centralhandelskammaren: "Jämfört med Sverige är vi på en mycket låg nivå"

Rakennusmies liukuportaissa.
Äldre arbetstagare har svårt att hänga med då arbetsmarknaden utvecklas, enligt Centralhandelskammaren. Rakennusmies liukuportaissa. Bild: Henrietta Hassinen / Yle byggande,nybyggnad,Fastigheter & byggande,byggnadsarbetare,byggplatser,arbete,arbetslöshetsgrad,utkomstskydd för arbetslösa,arbetslöshetspenning,arbetslöshetsersättningar,konjunkturväxlingar,vikande konjunktur,arbete,arbetslöshet,ekonomi

Befolkningen åldras och nativiteten sjunker, konkluderar Centralhandelskammaren i sin färska kvartalsrapport. Den ekonomiska produktiviteten är beroende av många faktorer, men äldre arbetstagare har svårt att hänga med.

Centralhandelskammaren lyfter i sin rapport fram bekanta problem. Finländarna blir färre och äldre.

Problemen som förändringarna förorsakar är mångahanda. Ett är att den offentliga ekonomin lider.

- Något måste förr eller senare göras med obalansen i den offentliga ekonomin. Vi kunde ta exempel av hur Sverige och Danmark sköter sin statsskuld, säger Centralhandelskammarens chefsekonom Mauri Kotamäki.

Så här påverkar den åldrande befolkningen kommunerna

Konsultbolaget Perlacon gjorde nyligen på uppdrag av Kommunförbundet och landskapsförbunden en utredning om hur förändringar i befolkningsstrukturen påverkar kommunerna. Resultaten var uppseendeväckande.

  • Befolkningen ökade i endast 74 kommuner i Finland år 2009-2018. Hela 221 kommuner blev av med invånare under samma tidsperiod.
  • I 46 kommuner minskade befolkningen med över 1,5 procent årligen, vilket anses vara en kritisk gräns. I bara sju kommuner överskrider tillväxten 1,5 procent.
  • Slutsatsen är att tillväxten hopar sig och riktar sig till vissa centralorter. Samtidigt blir befolkningen äldre i kommuner som blir av med invånare.
  • På kommunnivå betyder detta att servicen måste anpassas, samtidigt som det behövs mer pengar. Perlacon har räknat ut att kommunerna sammanlagt behöver tilläggsfinansiering på mellan en miljard och 3,2 miljarder euro per år för att finansiera de kommunala tjänsterna i framtiden.

Länk till utredningen (på finska).

Viktigt att värna om äldre arbetstagares kunnande

Förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar också produktiviteten. Företagen automatiserar sina produktionsprocesser, och på så sätt ökar produktiviteten.

Samtidigt lär sig äldre arbetstagare inte nödvändigtvis nya tänkesätt och ny teknik lika lätt som yngre. Det kan medföra försämrad produktivitet.

- Helhetseffekten beror på många olika faktorer. Till exempel på hur man tar hand om kunnandet hos arbetstagare som närmar sig pensionsåldern, säger Kotamäki.

Vill öka både den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen

Det är möjligt att kompensera sjunkande nativitet genom ökad invandring. Statistiken talar enligt Centralhandelskammaren för både arbets- och utbildningsrelaterad invandring.

Jämfört med Sverige är invandringen i Finland på en mycket låg nivå, konkluderar Centralhandelskammaren.

- Det finländska samhället har inte utvecklats i en speciellt invandrarpositiv riktning. Främlingsfientliga och allmänt populistiska grupperingars frammarsch både i Finland och andra länder har inte underlättat situationen, anser Mauri Kotamäki.

Brist på politisk vilja och invecklad byråkrati

En annan orsak till att Finland har förhållandevis låg invandring, och speciellt arbetsrelaterad invandring, är enligt Centralhandelskammaren brist på politisk vilja.

Nu skulle det gälla att stävja byråkratin, speciellt för sådana grupper, som sannolikt kan sysselsättas.

Förutom produktivitet och invandring tangerar Centralhandelskammaren också social- och hälsovården. Effektivare offentliga social- och hälsovårdstjänster är att önska.