Hoppa till huvudinnehåll

Fler unga dör av narkotikaförgiftningar än tidigare – opioider oftast boven visar färsk THL-statistik

En ung man i grå huvtröja sitter i gräset och injicerar en spruta in i sin arm.
Vårdbehovet som är kopplat till användningen av opioider har ökat. En ung man i grå huvtröja sitter i gräset och injicerar en spruta in i sin arm. Spruta,missbruk,narkotika

Fall där unga personer dött av narkotikaförgiftning har ökat under de senaste åren, visar ny statistik som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade på tisdag.

Sammanlagt dog tjugo under 20 år gamla personer av en drogöverdos år 2018. Det innebär att fallen ökat jämfört med åren innan.

Under åren 2013–2016 dog årligen kring två till fyra 15–19-åringar av en drogförgiftning. År 2017 var samma siffra 12.

Narkotikarelaterade dödsfall har också ökat i åldersgruppen 20–24-åringar. Under åren 2013–2017 dog mellan 15–24 personer årligen, medan det skedde 30 drogrelaterade dödsfall i den åldersgruppen år 2018.

Allt som allt dog nästan 190 finländare av narkotikaförgiftning år 2018. Det är 12 procent fler än året innan.

Narkotikaförgiftning innebär att en person dör på grund av en narkotikaöverdos.

Många narkotikaförgiftningar kopplade till buprenorfin

Narkotikaförgiftningar orsakas oftast av opioider, som klassas som starka smärtmediciner.

– Den överlägset viktigaste insikten när det gäller narkotikaförgiftningar är att de ofta är kopplade till buprenorfin, säger rättskemisten Pirkko Kriikku vid THL till STT.

Buprenorfin finns i Suboxone som används inom avvänjnings- och substitutionsbehandlingen i Finland. Buprenorfin finns också i Subutex.

Kriikku säger att buprenorfin är ett tryggt och bra läkemedel om det används rätt.

– Dödsfall kopplade till buprenorfin handlar ofta om att förgiftningen orsakats av flera olika ämnen och att buprenorfinet lyfts fram, säger Kriikku.

Andra opioider som tramadol och metadon är den näst vanligaste orsaken till narkotikaförgiftningar. Amfetamin, metamfetamin och ecstasy kommer näst på listan.

Att drogrelaterade sjukdomar ökat, syns på vårdavdelningarna

Sjukhusvård av drogrelaterade sjukdomar har ökat under de senaste åren, både då man ser på antalet vårddygn på vårdavdelningar och på antalet vårdperioder överlag.

År 2018 låg antalet vårdperioder på cirka 6 200, då siffran 2017 var 5 000. Åren innan var vårdperiodernas antal mellan 3 400–4 200 per år.

Sammanlagt blev det nästan 37 000 vårddygn relaterade till vård av drogrelaterade sjukdomar år 2018, när samma siffra år 2017 var kring 28 000 och 2016 dryga 26 000.

Enligt THL:s specialexpert Sanna Rönkä beror ökningen på två saker:

– En förändring i servicestrukturen, där antalet vårdplatser inom missbrukarvården har minskat och patienter flyttats till primärvården och specialsjukvården kan ligga bakom. Det här bekräftar också den signal som flera undersökningar visat, att drogrelaterade problem har ökat i Finland, säger Rönkä.

Rekordmånga fall av opioidberoende behandlades ifjol

Rekordmånga fall av missbruk av opioider behandlades på vårdavdelningarna runtom i landet ifjol. Sammanlagt var fallen 1 400 till antalet. Endast år 2014 och 2015 har fallen passerat tusenstrecket i statistiken som går tillbaka till år 2009.

Enligt Rönkä har vårdbehovet som är kopplat till användningen av opioider i allmänhet ökat.

– Att ämnet står ut då man tittar på statistiken tyder på att problemen med opioider i huvudsak vårdas inom den offentliga hälsovården, säger Rönkä.

Vården inom privata sektorn ingår inte i statistiken.

– Personer som använder opioider har ofta en svagare socioekonomisk ställning. De som använder andra ämnen kan få vård via företagshälsovården eller via den privata sektorn, säger Rönkä.

Här kan du läsa THL:s statistiska årsbok om alkohol och narkotika i sin helhet.

Källa: STT