Hoppa till huvudinnehåll

Alla skulle tjäna på en miljövänligare sjöfart: "Det är rena win-win"

M/S Finnmerchant vid kajen i Hangö.
Miljövänliga satsningar inom sjöfarten, skulle inte bara spara miljön, utan också reda pengar, visar en färsk studie. M/S Finnmerchant vid kajen i Hangö. Bild: laivakuvat.com/Juha Hietikko Finnlines,Finnlines Oyj,fraktfartyg,godstrafik,Östersjön,sjömän

Genom att effektivera existerande farkoster och investera i hållbara teknologier skulle sjöfartens koldioxidutsläpp kunna minskas avsevärt.

- Att få ner utsläppen med trettio procent på sjöfarten i Östersjön till år 2030 är inte en särskilt stor utmaning, säger Magnus Gustafsson, forskningsledare vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Enligt en färsk studie skulle rederier och hamnar dessutom kunna göra avsevärda ekonomiska inbesparingar om de skulle satsa på miljövänliga lösningar.

- Det är rena win-win. Vi får lägre utsläpp, vi får lägre transportkostnader och många av de här lösningarna skulle levereras av finska företag, vilket skulle ge arbetsplatser.

Magnus Gustafsson står invid biskopsresidenset i Åbo.
Magnus Gustafsson var själv överraskad över hur stora fördelarna var enligt studien. Magnus Gustafsson står invid biskopsresidenset i Åbo. Bild: Annika Holmbom / Yle sjöfart,magnus gustafsson

Sjöfarten står för betydande koldioxidutsläpp, men eftersom sjöfarten är en internationell bransch är det svårt för enskilda länder att agera och komma ut utsläppen.

Alla länder är inte heller lika intresserade av att minska sin klimatpåverkan.

- Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har försökt sätta upp mål för att begränsa utsläppen, men det har inte lyckats, utan de facto ökar utsläppen.

Men möjligheter att göra något åt det finns det gott om.

- Fortfarande i denna dag så är det vanligt att lastfartyg ligger och väntar utanför hamnen. Med dagens teknologi kunde de lika väl sänka hastigheten långt innan och helt enkelt komma långsammare in i hamn med lägre bränslekonsumtion, säger Gustafsson.

Kunden borde få veta vilka utsläpp de betalar för

En annan möjlighet skulle vara att öka utnyttjandegraden av fartyg. Genom att se till att fartygen är lastade med mer frakt, skulle bränslekostnaden per ton frakt minska.

Men för att komma åt det här och åstadkomma förbättringar, måste investeringarna göras i rätt ordning, framhåller Gustafsson.

- Själva nyckeln är digitalisering, det vill säga att med hjälp av olika moderna ICT-lösningar få till stånd en informationstransparens, så att de som kan fatta besluten och kan dra nytta av förbättringarna också blir medvetna om dem.

Men även om fartyg i dag lyckas köra med väldigt låga utsläpp, så är det väldigt få som blir ersatta för det. Därför skulle det vara viktigt att informationen om utsläppen skulle gå längre fram i värdekedjan, ända fram till konsumenterna.

- Går man i dag in i matbutiken, så går det inte att välja den produkt som har de låga utsläppen, eftersom de inte finns definierade någonstans. Genom att på det här sättet få ut informationen, kunde man också skapa en efterfrågan.

Läs hela artikeln som publicerats i Journal of Cleaner Production.

Läs också