Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk vill locka över skolelever från Liljendal: ”Fult spel mot en samarbetspartner”

Skolbyggnad i Liljendal
Kampen om elever verkar gå hård mellan Lappträsk kommun och Sävträsk skola i Liljendal, Lovisa. Skolbyggnad i Liljendal Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnader,Liljendal,sävträsk skola

Föräldrar i Liljendal, Lovisa, uppmanas i ett brev att sätta sina barn i grannkommunen Lappträsks skolor.

”Kära vårdnadshavare till förskolebarn eller förstaklassister”, så börjar det brev med bildningsväsendet i Lappträsk som avsändare, som nu förvånar invånare i Liljendal.

En av dem är den aktiva lokalpolitikern Tom Liljestrand,SFP.

- Jag tycker det är ett fult spel när man gör så här mot en samarbetspartner och försöker fiska elever från vårt område, säger han.

Lappträsk och Lovisa har omfattande samarbetsavtal kring kommunal service.

I brevet vänder sig Lappträsk till föräldrar vars barn ska börja i förskolan eller i grundskolan. De är födda 2013 och 2014.

- I Lovisa anmäls barnen inom februari, i Lappträsk är det möjligt redan i januari.

Har du funderat någon gång på barnets skolgång i den människoorienterade grannkommunen Lappträsk?― Bildningsväsendet i Lappträsk

Tom Liljestrand tror att det är ekonomiska skäl som står bakom brevet.

- Man får ju statsbidrag per elev, men däremot ska hemkommunen svara för elevvårdskostnaderna. Som långvarig förtroendevald tycker jag att det är fel och dålig sed att man gör på det här viset.

Tonar ner kritiken

I Lappträsk vill Pia Aaltonen, direktör för bildningsväsendet, tona ner kritiken.

- Tanken med breven, som finns både på svenska och finska, är att vi vill berätta för så många som möjligt om våra skolor och om möjligheten att gå i dem också fast man inte bor i Lappträsk, säger hon.

Skolorna i Lappträsk är i bra skick, alla elever har personlig användarutrustning, antingen Ipad eller Chromebook, som en del av lärmaterialbacken. Vi betonar Rörelse i skolan och digitalisering.
― Bildningsväsendet i Lappträsk

Beslutet att närma sig föräldrar i Liljendal och Mörskom med en påstöt om skolval har fattats av beslutsfattarna i Lappträsk i samband med beredningen av budgetens verksamhetsplan för i år.

- Det här är första gången som vi har gått ut så här med ett brev, säger Pia Aaltonen. Enlig lagen får familjer själva välja var deras barn går i skola.

I Lappträsk verkar tre skolor: på svenska finns Kapellby skola i kyrkobyn, på finska finns Hilda Käkikosken koulu i Porlom och Kirkonkylän koulu.

- Vi har bestämt att också anta elever från det så kallade gamla Liljendal-området, om de vill komma hit. Som alla andra kommuner vill vi få fler barnfamiljer att flytta hit.

Lappträsk kommun ansvarar för eventuella skolskjutsbehov, ifall eleven tas till för- eller grundskolan från gamla Liljendal-området.― Bildningsväsendet i Lappträsk

Ännu har Pia Aaltonen inte hört av sina rektorer om brevet har burit frukt.

- Det är inte fråga om att fiska efter elever, inte tänker vi på så sätt. Familjerna kan själva välja.

Själv fick Tom Liljestrand information om brevet, då en förälder i Liljendal tog kontakt och skickade en kopia.

- Inte tror jag att brevet leder till något större resultat för Lappträsks del, men att påverka och delvis vilseleda med ett brev tycker jag är fel.

- Det är en annan sak om föräldrarna själva tar kontakt i fall de bor nära kommungränsen. Ett sådant samarbete har vi också haft tidigare.