Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå ser ut att landa 700 000 euro på minus för i fjol

Brandbackens servicecenter
Befolkningen i Sjundeå blir äldre och det märks också i kostnaderna inom grundtryggheten. Det kommer behövas mera resurser de kommande åren. Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

Vården blev betydligt dyrare i Sjundeå i fjol än beräknat. Tekniska sektorn lyckades inte få in de inkomster man hade räknat med. De är huvudorsakerna till att resultatet för i fjol ser ut att landa drygt 700 000 euro på minus.

Redan i november beviljades grundtrygghetssektorn tillstånd att överskrida sin budget med 1,2 miljoner euro. De kommande åren ser utgifterna ut att bara öka eftersom befolkningen åldras.

Det är i synnerhet den specialiserade sjukvården, handikappservicen och socialservicen som orsakar de stora budgetöverskridningarna.

Överskridningarna kommer framförallt från ökad användning av köptjänster.

Tekniska sektorn lyckades inte få inkomster

Inom tekniska sektorn hade Sjundeå räknat med ett verksamhetsbidrag på 2,2 miljoner euro. I stället blir det minus på drygt 300 000 euro.

Kommunen hade räknat med 430 000 euro för försäljningen av tomter för Virkkulankylä, men det kom inte år 2019.

Inte heller kom de inkomster på 1,2 miljoner euro för Marsuddens markanvändning och tomtförsäljning man hade räknat med.

Det ledde också till att betalningar för vatten- och avloppsanslutningar inte heller förverkligades.

Inkomster för försäljning av skog flyttas framåt och är mindre än beräknat.

Tekniska nämnden sålde fyra aktielägenheter och avverkade 162 kubikmeter skog för att lappa på. Men det räcker inte till för att lappa hålen.

Skatterna steg

I fjol fick Sjundeå in nästan 30 miljoner i skatteinkomster. Det är 400 000 euro mer än budgeterat.

Sjundeå fick också, liksom andra kommuner i Finland, extra statsandelar i fjol och det gav nästan 300 000 euro mer i kassan än beräknat.

Helt säkert är det inte att det blir ett minus på 700 000 euro för i fjol.

För vårdens del finns fortfarande frågetecken.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt - HUS - har ännu inte meddelat hur utjämningen av extra dyr vård kommer att falla för fjolåret. De uppgifterna kommer först den 23 januari.

Sjundeå räknar med att få cirka 100 000 euro i återbetalning från HUS och om det håller streck så är resultatet för i fjol minus 700 000 euro.