Hoppa till huvudinnehåll

Nytt miljömärke ska hjälpa oss att handla klimatsmart

En ljushårig och svartklädd kvinna med glasögon tittar in i kameran i en kontorsmiljö.
Monika Liikamaa har ännu inte någon klar bild av hur hon ska kunna tjäna pengar på miljömärket. Enligt henne handlar märket om att göra verksamhet som hon upplever som betydelsefull. En ljushårig och svartklädd kvinna med glasögon tittar in i kameran i en kontorsmiljö. Bild: yle/ Patrik Schauman Enfuce Financial Services,Monika Liikamaa

Vid årsskiftet fick Finland ett nytt miljömärke. Den globala uppvärmningen har fått två uppstartföretag att lansera märket ”Hållbart val”. Det ska finnas på produkter som är skonsamma för miljön.

Det råder ingen brist på miljömärken. Redan från förr finns en uppsjö av både officiella och inofficiella märken. Alla ska hjälpa oss att välja miljövänliga produkter i butiken.

Miljömärken som finns från tidigare

Officiella miljömärken

Nordiska Svanenmärket
Ges till de mest miljövänliga produkterna och tjänsterna. Bygger på en analys av olika miljökonsekvenser för produkters eller tjänsters hela livscykel. Bl.a. beaktas klimatförändringen, eutrofieringen av vattendrag och kemikaliseringen av miljön.

Europeiska miljömärket (Blomman)
Principerna för märkningen är de samma som för det nordiska Svanenmärket.

Märket Luomu (solmärket)
Märke för ekologiskt producerade livsmedel. Anger att en produkt kontrolleras av finländska myndigheter.

EU:s ekologotyp (Europalövet)
Ges endast till livsmedel där minst 95 procent av ingredienserna med jordbruksursprung är ekologiskt producerade.

Axmärket
EU:s ekomärke eller axmärket används inom EU. I Finland sköts övervakningen av TE-centralerna och Livsmedelsverket.

Energimärket
Anger en maskins eller apparats energiförbrukning och prestanda.

Inofficiella märken

Närbröd
Märke för bröd som bakats i Finland av inhemska råvaror.

Gröna Grodan (Green Frog)
Ges till jordbruk, skogsbruk och företag som uppfyller föreningen Rainforest Alliances krav på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Inhemska Trädgårdsprodukter
Ges av Inhemska Trädgårdsprodukter rf som verkar för att främja kvalitet och åtgång av trädgårdsprodukter.

Rättvis handel
Rättvis handel rf strävar efter att göra det enkelt för konsumenter att välja etiska och säkert övervakade produkter och kanalisera nyttan av handeln till småbrukare i utvecklingsländer.

Blå Ängeln
Målet är att minimera miljöpåverkan av skadliga ämnen, energiförbrukning och avfall. Det grundades år 1978 och är det äldsta miljömärket i världen. Kriterierna tas fram av det tyska naturvårdsverket.

FSC
Forest Stewardship Councils märke för produkter som kommer från välskötta skogar.

Nyckelflaggan
Visar att minst hälften av en vara eller tjänst är producerad i Finland.

Nyckelpigan
Ekologiskt odlade produkter från Finland.

Bra Miljöval
Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. Målet med märkningen är ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet sätts i främsta rummet.

Glasinsamlingsmärket

Palpamärket
Märke för dryckesförpackningar som hör till Palpas pantförsedda återvinningssystem.

Demeter
Demeter-märket beviljas och övervakas av Biodynamiska föreningen och följer föreningens produktionsvillkor.

Gott från Finland
Används av livsmedelsproducenter som tillverkar sina produkter i Finland, av finska råvaror.

Återvinningsmärket
En triangel med pilar som ändå inte innebär någon certifiering eller att några specifika regler följs.

Falska miljömärken
Dessutom ser man ibland löv, fiskar, blommor och andra märken som producenterna själva hittar på för att varorna ska ge ett miljövänligt intryck.

Men de två uppstartföretagen Infine och Enfuce tyckte att Finland behöver ett miljömärke till. Därför lanserade de märket ”Hållbart val” som ska hjälpa oss att konsumera klimatsmart.

För att få märket ska man gå igenom en evalueringsprocess där olika specialister och forskare bland annat ser hur produkten eller tjänsten påverkar klimatet.

Evalueringen ska beakta hela livscykeln.

- Det handlar om att producera tjänster på ett bättre sätt och om att vi som konsumenter kan välja det bästa alternativet som finns på marknaden, säger Monika Liikamaa som är styrleseordförande på Enfuce.

En bild av miljömärket hållbart val.
Så här ser Finlands färskaste miljömärke ut. En bild av miljömärket hållbart val. miljömärken

Liikamaa säger att allting inte behöver vara hundra procent hållbart i dag. Det viktiga är att företagen hela tiden förbättrar sin miljövänlighet.

- Därför får de märket bara för ett år i taget. En produkt eller tjänst som har fått märket 2020 uppfyller årets krav. Vill tillverkaren fortsätta uppfylla kraven kan man ansöka om märket och gå igenom evalueringsprocessen igen.

Det leder med andra ord till att om ett företag inte uppfyller kraven för det aktuella året, så får de inte använda just det årets märke.

- Därför har vi byggt upp märket så att man ser årtalet på märket.

Forskare avgör vem som kvalar för märket

Evalueringen sköts av paneler på fem till tio experter beroende på vilken typ av bolag det handlar om.

- Det är viktigt att de som bedömer företagen har forskarbakgrund, men också att de förstår produkten och hela dess livscykel. Vi har redan fungerande paneler med forskare från olika områden som tillsammans gör evalueringarna, säger Monika Liikamaa.

Tills vidare har ett tiotal företag gått igenom processen. Monika Liikamaa hoppas att märket efter avstamp i Finland skall sprida sig också till andra länder.

Ju fler bolag som ansluter sig, ju bättre blir det, anser hon.

- Nu börjar vi i Finland. Finland är välkänt som ett land som ligger i täten när det gäller forskning, teknik och säkerhet, så absolut är tanken att vi ska vara ett land som visar vägen. Därför finns märket också på engelska. Vi vill påvisa ledarskap också på det här området, säger Liikamaa.

Läs också