Hoppa till huvudinnehåll

Sjöfrakten tänker grönare men förändringen sker långsamt

Fartyg lastas i hamnen i Ajos.
Företagen inom sjöfrakten kunde dra ekonomisk nytta av att satsa på grönare tänk visar bland annat ny forskning vid Åbo Akademi. Fartyg lastas i hamnen i Ajos. Bild: Veeti Lustig / Yle Kemi,Ajos,Kemi–Ajos railway,havstrafik,fraktfartyg

Företagen inom sjöfrakten satsar på mer miljövänligare fartyg och teknik men förändringen sker långsamt.

Den senaste rederibarometern som publicerades i onsdags visar att nästan hälften av de tillfrågade företagen inte ser några klara fördelar med att satsa på miljövänligare tonnage.

- Resultatet överraskar nog mig. Vi vet alla hur Östersjön ser ut sommartid och miljölösningar är åtminstone för vårt företag något vi satsar på väldigt mycket, säger verkställande direktör Linda Langh vid Pesulapalvelut Hans Langh.

Linda Langh, VD för Pesupalvelu Hans Langh
Linda Langh ser en klar fördel med att satsa på miljövänligare lösningar inom sjöfarten. Linda Langh, VD för Pesupalvelu Hans Langh Bild: Yle/Monica Forssell linda langh

Langh Ship har bland annat utvecklat en egen svavelrenare som kan monteras på existerande fartyg för att bland annat få ner svavelutstläppen inom sjöfarten.

- Förutom att det är viktigt att satsa på miljön så har det också för vår del erbjudit nya affärsmöjligheter, säger Langh.

Miljösatsningar gynnar alla

Att satsa på grönare tänk och teknik är något som alla kan dra nytta av visar ny forskning vid Åbo Akademi. Får man ner koldioxidutsläppen är det bra för både miljön och ekonomin.

Ett sätt att göra det är att se på hela logistikkedjan och optimera verksamheten för att förhindra att fartyg kör tomma.

- Vi är väldigt intresserade av de möjligheter digitaliseringen medför och har redan nu varit med i ett projekt som svenska staten har genomfört, säger fleet manager Thomas Friis vid VG Shipping.

Enligt Friis kan man äntligen skönja en förändring då det gäller utbud och efterfrågan på miljövänligare fraktmöjligheter.

Thomas Friis ler på bild.
Thomas Friis har lagt märke till att företagen idag är villiga att betala mer för miljövänligare frakt. Thomas Friis ler på bild. Bild: Yle / Jesper Alm. frakt,VG Shipping

- Sjöfartsindustrin är en konservativ bransch enligt tradition, men det senaste året har många fått upp ögonen och börjat göra mer miljövänligare beslut. Vi har bland annat tagit i bruk ett nytt system där vi kör med biobränsle i fartygen och därmed har får ner utsläppen rejält.

Också företagen inom industrin har varit villiga att betala litet mer för miljövänligare frakt.

- Om inte företagen skulle vara villiga och redo att betala mer skulle det vara svårt att göra de ändringar som krävs. Att förnya teknik och tonnage kräver pengar och då måste hela kedjan dra sitt strå till stacken, säger Friis

Regionens företag kan dra nytta av mer miljötänk

Inom varvsindustrin och marinklustret har miljötänket redan varit en del av verksamheten i flera år. Företagen tävlar om vem som kan komma fram med den mest miljövänliga lösningen och tekniken och det är bra för hela sektorn.

Det anser åtminstone specialforskaren Tapio Karvonen vid Åbo universitet. Karvonen har följt med och forskat i varvsindustrin under många år.

specialforskare Tapio Karvonen
Tapio Karvonen ser att regionens företag kan dra ekonomisk nytta ifall branschen satsar på ett grönare tänk. specialforskare Tapio Karvonen Bild: Yle sjöfart,varvsindustri,tapio karvonen

- Rederierna har allt att vinna på att gå i bräschen för klimattänket. Dessutom har vi många företag i regionen som kan dra nytta av nya miljökrav, säger han.

Flera företag i regionen har redan nu utvecklat olika lösningar eller har tagit fram modeller för hur man kunde lösa de klimatutmaningar sjöfarten står inför.

Viking Grace utanför Mariehamn.
Fartyg som drivs med exempelvis flytande naturgas är ett sätt att få ner utsläppen inom sjöfarten. Viking Grace utanför Mariehamn. Bild: Markku Ojala/All Over Press M/S Viking Grace,Viking Line

- Om alla är redo att axla sitt ansvar kan det ge ekonomisk nytta för hela branschen, säger Karvonen.

Branschorganisationen hoppas på bättre tider

Resultatet från rederibarometern visar att branschen är mycket konjunkturkänslig och det påverkar i sin tur investeringsivern bland företagen.

- De följande tolv månaderna kan bli tuffa för vi tror att det ekonomiska läget kommer att försämras, säger Tiina Tuurnala som är verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Tiina Tuurnala toimitusjohtaja Suomen Varustamot
Tiina Tuurnala som är vd för Rederierna i Finland tror att det kommande året blir tufft för hela branschen. Tiina Tuurnala toimitusjohtaja Suomen Varustamot Bild: Jyrki Ojala

I ett läge där osäkerheten tilltar blir också företagen mer försiktiga och lägger kanske investeringar på is.