Hoppa till huvudinnehåll

Svårare att få taxi nattetid i Åboland - men i Åbo har konkurrensen om kunderna hårdnat

Två taxibilar och en taxiskylt.
Taxiresorna har på vissa håll blivit dyrare i och med den nya taxilagen. Två taxibilar och en taxiskylt. Bild: Antti Lähteenmäki / YLE taxi

Dyrare taxiresor, en större otrygghet bland kunderna och en sämre tillgång till taxibilar i glesbygden. En färsk rapport visar flera brister i den nya taxilagen, som trädde i kraft sommaren 2018.

Men för många taxiföretagare öppnades också nya möjligheter då taximarknaden frigjordes. En av dem är Deniz Söderström. Han har kört taxi i många år och är också taxiföretagare i Åbo.

Han är nöjd med den nya lagen anser att den medförde många positiva förändringar. Nu kan han utvidga sin verksamhet, då marknaden är fri.

Gasbil tankas.
Deniz Söderström välkomnade den nya taxilagen. Gasbil tankas. Bild: Yle / Minna Rosvall gasbilar,deniz söderström

Samtidigt har konkurrensen om kunderna hårdnat, då allt fler taxiföretagare söker sin lycka i branschen.

- Nu då utbudet har ökat så kan det vara svårt för taxichaufförerna att få en tillräcklig mängd skjutsar.

Kimitoöchaufför: Svårare att få en taxibil i glesbygden

I dagsläget har taxibilarna inte längre någon fastslagen stationsplats eller jourplikt nattetid. Den rapport som publicerades tidigare i veckan visade att det är svårare att få en taxibil under vissa tider på dygnet i glesbygden.

- Visst är det så, speciellt nattetid, bekräftar taxiföretagaren Anders Karlsson på Kimitoön. För honom har verksamheten fortsatt som förut efter att den nya lagen trädde i kraft.

Enligt honom är det svårt att åtgärda problemen som gäller tillgängligheten av taxibilar. Nu då taxichaufförerna inte längre har en skyldighet att köra så väljer fler att köra dagtid eller morgnar, säger Karlsson.

Nu överväger ministerierna en justering i lagen för att förbättra tillgången av taxibilar nattetid. Det här låter inte bra, säger Anders Karlsson.

- Från kundens synvinkel är det säkert bra. Men varför ska man först stifta en lag, och sedan då man märker att den inte fungerar så stiftar man om den? De skulle ha hört på Taxiförbundet, fortsätter Karlsson.

Taxiförbundet: Varför kollade man inte läget i Sverige?

Ja, Taxiförbundet välkomnar diskussionen om en justering av taxilagen.

Enligt Kai Andersson, styrelseordförande för Taxiförbundet, var flera av de problem som nu lyfts upp väntade.

- Vi hade hoppats att man hade granskat hur avregleringen av taxibranschen har fungerat i Sverige, innan lagen ändrades.

Även i Sverige har taxipriserna stigit efter att taxibranschen avreglerades, något som förbundet varnade för innan lagen trädde i kraft.

Taxiföretagare Deniz Söderström tror inte att priserna kommer att sänkas.

- Taxibranschen har sina vissa kostnader, konstaterar Söderström.

För att priserna skulle sjunka markant borde en stor internationell aktör med hundratals bilar komma in på marknaden, tror Söderström. En jämförelse till det här är busstrafiken, där priserna pressades ner efter att en stor entreprenör började köra långdistansrutter.

Taxiförbundet hoppas på flera justeringar

Taxiförbundets styrelseordförande Kai Andersson är också oroad över att det är allt svårare att få tag på en taxi i glesbygden, i och med att dejoureringen slopades.

Taxiförbundet hoppas nu på flera justeringar i lagen.

Kai Andersson kör taxi.
Kai Andersson vill bevara kundernas förtroende för taxibranschen. Kai Andersson kör taxi. Bild: Yle/Victoria Wirén porträtt,taxichaufförer,kai andersson

Bland annat vill förbundet att taxibilarna ska gå att känna igen på något sätt, exempelvis med hjälp av speciella registerplåtar eller emblem på bilarna.

Förbundet vill att taxitrafiktillstånd utdelas endast mot ett företags- och organisationsnummer, så att branschen kan övervakas. En person som gör sig skyldig till grova brott mot hälsa och liv ska också förlora sin taxilicens, anser Kai Andersson.

- Det är frågan om taxibranschens förtroende och rykte, konstaterar Andersson.

Läs också