Hoppa till huvudinnehåll

Bakterier i vattnet - invånare öster om Ekenäs centrum uppmanas koka hushållsvattnet

Vatten som rinner ur en kökskran.
Myndigheterna uppmanar till det säkra före det osäkra - invånare ska koka hushållsvattnet. Vatten som rinner ur en kökskran. Bild: Antti Seppälä / Yle Vattenkran,dricksvatten,hushållsvatten

Invånarna i området kring Dragsvik, Langansböle och Horsbäck i Ekenäs uppmanas att koka sitt hushållsvatten. Orsaken är att det har upptäckts mer heterotrofa bakterier än normalt i vattnet från Ekerö vattentäkt.

Eftersom vattnet från Ekerö vattentäkt blandas med annat vatten innan det når användarna är det svårt att exakt säga hur mycket mer bakterier än normalt det finns i vattnet.

Vid rutinprovtagning i Ekerö var nivån 1524 cfu/milliliter.

Det har inte upptäckts några koliforma bakterier som skulle härstamma från avföring.

Sydspetsens miljöhälsa och Raseborgs vatten uppmanar invånarna i Dragsvik, Langansböle och Horsbäck att för säkerhets skull koka hushållsvattnet.

Raseborgs vatten kommer att spola vattenledningsnätet. Det har tagits nya prover från Ekerö vattentäkt och ny information om vattensituationen ges på måndag (27.1).