Hoppa till huvudinnehåll

Esboföräldrar rasande då skola flyttar 18 kilometer på grund av renovering: "En timme och tre byten i kollektivtrafiken", säger mamman Johanna

Nira Biaudet och Johanna Meriläinen.
Föräldrarna Nira Biaudet och Johanna Meriläinen är chockerade av beskedet att deras barn inte får gå i ettan i det bekanta och trygga Hagalund. Nira Biaudet och Johanna Meriläinen. Bild: Yle / Hanna Othman Esbo,vindängens skola

I Hagalund har föräldrar med barn i Vindängens skola chockerats av beskedet att skolan ska flytta 18 kilometer. Barnen skjutsas från den gamla skolan till den nya med abonnerad buss varje dag, men föräldrarna oroar sig för logistiken i alla andra fall. "Bara 16 minuter med bil", svarar Esbopolitiker.

Skolbyggnadens tak måste renoveras under nästa läsår. Under tiden flyttas hela skolan till Björnkärr.

- Det var nog en chock, man hörde många häpna ljud från föräldrarna, beskriver Johanna Meriläinen stämningen på ett möte där tjänstemännen på en karta pekade ut var den ersättande skolan ligger.

Hennes flicka ska börja på första klass i höst.

- Barnen ska köras med buss långt förbi Grankulla, bakom Ring tre till en plats som vi aldrig besökt. Det här ska då kallas närskola för en etta. Det känns väldigt jobbigt att den inte ens ligger i närheten av deras trygga, bekanta Hagalund, säger Meriläinen.

Hon menar att alla minns sitt första skolår och då är det viktigt att det finns trygga rutiner.

Förskolan finns i samma hus som Vindängens skola så skolstarten skulle inte vara så dramatisk för flickan som redan känner till huset och gården.

Vindängens skola och daghem.
Vindängens skola och daghem i Hagalund. Vindängens skola och daghem. Bild: Yle / Hanna Othman Esbo,vindängens daghem

Föräldrarna är också oroliga över det logistiska.

Eleverna i Vindängens skola kommer från ett brett område. Det blir en lång dag för många av barnen, som först åker med kollektivtrafik till vindängen, varefter de åker med en specialbeställd buss till Björnkärr.

Och vad händer om barnet plötsligt blir sjukt under skoldagen?

- Vi sköter hela vår vardagslogistik med cyklar och kollektivtrafik. Borde vi skaffa en till bil för att flexibelt kunna hämta barnet? undrar Nira Biaudet vars pojke ska börja på första klass i Vindängen till hösten.

- Om jag under dagen borde hämta hem ett sjukt barn från skolan kräver det tre eller fyra byten med kollektivtrafiken och det tar mig 1,5 timme. Efter det ska man få hem det sjuka barnet och det tar igen över en timme och tre byten i kollektivtrafiken, säger Johanna Meriläinen.

Mammorna känner att staden har misskött skolbyggnaden som måste renoveras bara sju år efter senaste större renovering.

Vindängens skola, en skylt på väggen visar att man inte mobbar på området.
Det är skolans tak som måste bytas ut helt och hållet i renoveringen. Vindängens skola, en skylt på väggen visar att man inte mobbar på området. Bild: Yle / Hanna Othman Esbo,mobbning,antimobbning

De undrar också varför man inte kunde placera ut barnen i de tomma kontorsutrymmena som finns i Hagalund.

- Varför kan våra barn inte flytta dit? Jag tycker staden har en skyldighet att utreda andra alternativ i Hagalund, och fast bygga några till toaletter i utrymmena om det är det som det är fast på, säger Meriläinen.

Många av föräldrarna har aktiverat sig i frågan och kontaktat både tjänstemän och beslutsfattare. Bland annat har Föräldraföreningen vid Vindängens skola skickat in en skrivelse till Nämnden Svenska rum.

Allra helst skulle föräldrarna se att det ännu hittas en lokal för eleverna inom Hagalunds område.

Beslutsfattare: "Inte ett orimligt avstånd"

Trots föräldrarnas protester röstade Nämnden Svenska rum, som ansvarar för ordnande av svenskspråkiga tjänster i Esbo, på torsdagskvällen enhälligt igenom förslaget om att flytta skolan till Björnkärr.

Diskussionen pågick ändå länge och ordförande Bo Lönnqvist säger att man fick svar på många frågor om de praktiska arrangemangen.

- Vi beslöt därför att det inte behövdes mera beredningstid för ärendet.

En karta över Esbo med Vindängens skola, Karhusuon koulu och daghemmet Touhula utmärkta.
Enligt planerna ska skolbarnen flyttas till Karhusuon koulu och daghemsbarnen till daghemmet Touhula. En karta över Esbo med Vindängens skola, Karhusuon koulu och daghemmet Touhula utmärkta. Hagalund, Esbo stad,Esbo,kartor,Karta,vindängens skola

Han säger också att han har förståelse för föräldrarnas oro över situationen.

- Samtidigt så är det inte en orimlig sträcka att resa, det rör sig om mellan 16 och 22 minuter med bil beroende på trafik.

Enligt Helsingforsregionens trafiks reseplanerare tar resan från Vindängen till Björnkärr kring en timme med kollektivtrafik. Till resan hör dessutom en kilometer gång.

Projektchef: "Kontorsbyggnader inget alternativ"

Projektchef Tuija Höysniemi vid affärsverket Esbo lokaler är den som tillsammans med stadens bildningstjänster gått igenom alla tillgängliga lokaler i staden och föreslog en flytt till Björnkärr.

Hon säger att deras första prioritet var att hitta ett ställe där hela skolan kan verka tillsammans.

- Läget är sådant att det inte finns tomma klassrum någonstans. En märkbar del av alla Esbos skolor, hela elva stycken, kommer under hösten 2020 att finnas i alternativa lokaler, säger Höysniemi.

Karhusuon koulu är en alldeles nybyggd skola med ny gymnastiksal och nära till naturen, beskriver Höysniemi.

Det här är ingen exceptionellt lång väg att flytta en skola, förklarar Höysniemi. Hon nämner Aarnivalkean koulu och Nipperin koulu som flyttades till lokaler på 18 och 19 minuters avstånd med bil.

Höysniemi ser inte Hagalunds tomma kontorsbyggnader som ett alternativ för en skola med klasserna ett till sex. Förutom att luftkonditioneringen, tillgängligheten och toalettantalet sällan är beräknat för flera klasser, så saknar dessa byggnader ofta en gård som är viktig för de yngre eleverna.