Hoppa till huvudinnehåll

Åbopolitiker kräver drastiska tag gällande S:t Olofsskolans utrymmesbrist: ”Varför ska Åbobarnen ha det trångt på grund av att S:t Karins inte vill bygga ut ett eget högstadium?"

S:t Olofsskolan
Enligt Wulff har S:t Olofsskolans skolfastighet ett akut behov av en grundrenovering och kämpar med otillräckliga utrymmen för det ständigt ökande elevantalet. S:t Olofsskolan Bild: Yle/Lotta Sundström s:t olofsskolan

Utrymmesbristen i S:t Olofsskolan har fått bägaren att rinna över för SFP:s fullmäktigeledamot Nicke Wulff. Han vill att staden utreder möjligheten att begränsa antalet utsocknes elever som deltar i den svenskspråkiga undervisningen på åk 7-9 i skolan.

– Åbo bär ett enormt ansvar i och med att vi erbjuder svenskspråkig undervisning åt våra grannkommuner. En stor del av eleverna från till exempel S:t Karins går högstadiet i Åbo och det här medför trängsel och ett investeringsbehov.

Wulff, själv rektor för svenska Cygnaeusskolan, säger att S:t Olofsskolans skolfastighet har ett akut behov av en grundrenovering och kämpar med otillräckliga utrymmen för det ständigt ökande elevantalet.

Nicke Wulff i Cygnaeus skola.
SFP:s Nicke Wulff jobbar som rektor för Cygnaeusskolan i Åbo. Nicke Wulff i Cygnaeus skola. Bild: Yle/Daniel Korpi nicke wulff

– Frågan diskuteras nog inom skolvärlden i Åbo. För tillfället lider alla svenska skolor av utrymmesbrist. Det är positivt att antalet svenskspråkiga elever ökar i Åbo och då måste vi fundera på hur vi effektivt använder våra utrymmen för våra egna barn.

Enligt Wulff är det just trycket från det ökade elevantalet från kranskommunerna som gör att S:t Olofsskolan måste förstoras i samband med den kommande grundrenoveringen.

– Varför ska Åbobarnen ha det trångt och stora undervisningsgrupper på grund av att till exempel S:t Karins inte vill bygga ut ett eget högstadium?

I fullmäktigemotionen uppmanar Wulff också att staden gör en konsekvensbedömning över att Åbo tar emot svenskspråkiga elever från andra kommuner.

– Jag hoppas nu att tjänstemännen gör en beredning och kommer fram till ett resultat.

Läs också