Hoppa till huvudinnehåll

Ingås bokslut ingen solskenshistoria - nästan en miljon euro på minus

En flygbild över Ingå centrum där nya hus och båtbryggor finns inritade.
Ingå kommun har i samarbete med bolaget bakom idén, IKK, och med arrangören för bostadsmässorna i Finland satsat mycket krut på att utveckla ett nytt centrumområde, Ingåstrand. Men nu är det oklart vad det blir av planerna då IKK ville ha mer tid. En flygbild över Ingå centrum där nya hus och båtbryggor finns inritade. Bild: Ingå kommun Ingå Kommun,view

Bokslutet i Ingå för 2019 uppskattas visa ett underskott på cirka 955 000 euro. Det är främst skatterna som ställer till det för Ingås ekonomi.

Ingå kommun har fått mindre skatteintäkter än budgeterat. Skatteintäkterna är 26 miljoner euro. Det är samma nivå som 2018, men betydligt mindre än beräknat. Ingå hade 2019 räknat med 877 000 euro mer i skatteintäkter.

Bortfallet beror främst på kommunalskatteintäkterna. Sänkta kommunalskatteintäkter är i sin tur är en av konsekvenserna av att det flyttar flera människor från Ingå än till kommunen.

Kommunens serviceverksamhet har till största delen hållits inom de budgeterade ramarna. Inom äldreomsorgen överskreds budgeten på grund av köptjänster.

Trassel med skattekortsreformen drabbade också Ingå

Dessutom har kommuner och företag haft problem med anmälningarna till inkomstregistret.

Arbetsgivarnas anmälningar om utbetalda löner släpade efter när kommunerna jobbade med budgetar för 2020. Det ledde till att det var svårt att veta hur stora skatteintäkter kommunerna kunde räkna med för 2019.

Den största orsaken är ändå skattekortsreformen.

2019 var första året som alla i sitt skattekort bara hade en inkomstgräns som utgår från årsinkomsten.

Skattebetalarna fick ett större ansvar att följa upp att de har rätt inkomstgräns, och det gjorde att kommunerna inte fick in skatterna så som de hade budgeterat.

Läs också