Hoppa till huvudinnehåll

Taket i Karis idrottshall förstärks och Seminarieskolans gympasalsgolv blir varmare - Raseborgs stad slog fast hur renoveringspengarna används

En hammare, spikar och ett måttband på en träskiva.
Många objekt i Raseborg behöver repareras. En hammare, spikar och ett måttband på en träskiva. Bild: Mostphotos verktyg,hammare,spikar,Måttband

Raseborgs stad har i årets budget reserverat totalt 1,5 miljoner euro för grundliga renoveringar av fastigheter under år 2020 Staden har nu beslutat hur 800 000 euro av de här pengarna ska användas.

I Ekenäs har Seminarieskolans gymnastiksalsgolv varit kallt. En del av arbetet har redan gjorts tidigare och nu slutförs arbetet för 60 000 euro.

Barn som leker på skolgård.
Seminarieskolans gympasalsgolv ska inte längre vara kallt. Barn som leker på skolgård. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ekenäs,skolgård,barn på skolgård

Den så kallade Gamla Radiostudion på Långgatan i Ekenäs, invid det nya Radiohuset på Gustav Wasasgata, där Yle Västnyland verkar, ska säljas.

Det nya och det gamla Yle-huset har gemensamt värmesystem.

För att försäljningen ska bli av måste Gamla Radiostudion få ett eget värmesystem och planeringen av det arbetet ska nu inledas. För ändamålet reserveras 40 000 euro.

Ett hus vid en gata.
Arkivbild av det Gamla Radiohuset från år 1964. Yle verkade i huset mellan åren 1947 och 1983. Ett hus vid en gata. Bild: Kerttu Forsman \ Yle Arkiv Yle,yle västnyland

Sigurd Snåresalen, eller Ekenäsgården, vid Ekenäs bibliotek behöver repareras på grund av en fuktskada i stockstommen.

Dessutom behöver ytvattnet avledas effektivare invid en del av fasaden.

Arbetet påbörjades redan i fjol och för i år reserveras 150 000 euro för arbetet.

Bild tagen ovanifrån av Ekenäsgården och Ekenäs bibliotek. Till vänster i bild syns den gamla sjukvårdsskolan.
Festsalen i Ekenäsgården är den som kallas för Sigurd Snåresalen. Bild tagen ovanifrån av Ekenäsgården och Ekenäs bibliotek. Till vänster i bild syns den gamla sjukvårdsskolan. Bild: Yle/Malin Valtonen Ekenäs,raseborgs musikinstitut

I Karis finns flera objekt som behöver renoveras.

Det största och dyraste objektet är den finska skolan för årskurserna 7-9 och finska gymnasiet.

Karjaan yhteiskoulu ja lukio har problem med taket över gymnastiksalen.

De som använder gympasalen har rapporterat om läckage i yttertaket.

När man har granskat taket har man konstaterat att undertaket har byggts fel och inte lämpar sig till yttertakets lutning. Det har lett till fuktskador.

Hur omfattande saneringen av takkonstruktionerna riktigt blir klarnar först senare, men staden reserverar 300 000 euro för reparationerna.

Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset.
De finska skolorna i Karis finns i flera byggnader. Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan lukio

I Karis idrottshall har takkonstruktionen granskats i fjol.

I en rapport från bolaget Sweco, som heter ”Granskning av konstruktioner med långa spännvidder samt byggnadsfysikalisk utredning” konstateras att takkonstruktionen bör förstärkas.

Dessutom ska takisoleringens tjocklek ökas.

De här arbetena beräknas kosta 200 000 euro.

Karis bollhall
Taket i Karis bollhall behöver förstärkas. Karis bollhall Bild: Yle/ Bubi Asplund inomhustävlingar

Villa Haga, ungdomsgården i Karis, uppvärms med en 20 år gammal oljepanna. I och med att Fokusbyggnaden rivs blir det möjligt att ansluta Villa Haga till fjärrvärmenätet.

Det leder till minskade utsläpp av koldioxid och hjälper Raseborg att uppnå de klimatneutrala målen som en så kallad Hinku-kommun.

För projektet reserveras 30 000 euro.

Ungdomsgården Villa Haga i Karis.
Villa Haga kan få fjärrvärme. Ungdomsgården Villa Haga i Karis. Bild: Yle/Marica Hildén ungdomsgården villa haga

Äldreboendet Villa Anemone i Karis behöver ett skyddstak.

Arkitektbyrån som har ritat den nya fastigheten får i uppdrag att planera skyddstaket vid ingången.

För arbetet reserveras 50 000 euro.

En gungstol i en korridor.
Äldreboendet Villa Anemone togs i bruk våren år 2016. En gungstol i en korridor. Bild: Yle/Malin Valtonen villa anemone,Servicehus,servicehus,åldringar,äldreomsorg,Karis,Raseborg,gungstolar

Av det totalt 1,5 miljoner används alltså inte 700 000 euro nu, utan staden beslutar senare om hur man tänker använda de pengarna.

Det beror bland annat vad som bestäms i den utredning över stadens servicenät som nu utförs.

Då klarnar om det finns fastigheter staden inte behöver, och därmed inte behöver satsa på, eller om det finns byggnader som är centrala och som behöver få viktiga reparationer genomförda.

Läs också