Hoppa till huvudinnehåll

Tyska jordbrukare drar ut i massprotester: ”Vi får skulden för allt som går fel”

I Tyskland har tiotusentals jordbrukare dragit ut på gatorna under de senaste dagarna. Bönderna protesterar mot den nuvarande jordbrukspolitiken och den i deras tycke allmänt negativa inställningen till jordbruk och jordbrukare.

Traktorer, traktorer och ännu fler traktorer. Uppskattningsvis mellan 2 500 och 3 000.

Långa traktorkolonner och stora jordbrukardemonstrationer, som den i Nürnberg, har blivit en vanlig syn runtom i Tyskland under de senaste månaderna.

– Vi tycker att det är orättvist hur man i samhället behandlar jordbrukarna och gör oss ansvariga för allt som går fel, det må sen gälla att insekterna dör ut eller att vi förstör grundvattnet med för mycket gödsel, säger jordbrukaren Katarina Stahl.

Katarina Stahl med sin dotter framför en traktor.
Katarina Stahl med sin dotter. Katarina Stahl med sin dotter framför en traktor. Bild: Johnny Sjöblom. traktorer,protester

Hon har kommit med sin åttaåriga dotter till demonstrationen. Hemma på gården i Rednitzhembach har man 70 mjölkkor.

– Allt fler gårdar dör ut och det kommer i framtiden att leda till att vi blir beroende av import. Det här måste politikerna inse, säger Stahl.

Blir dyrare att vara jordbrukare

Helt konkret, protesterar jordbrukarna bland annat mot strängare regler för gödsling och att den tyska regeringen inom några år vill förbjuda ogräsgiftet glyfosat.

Enligt jordbrukarna betyder varje ny strängare regel samtidigt också högre kostnader.

Också inom djurhållningen kommer nya regler, som bland annat ska garantera djuren mer plats, att innebära stigande kostnader.

– Vi måste helt enkelt få mer betalt för det vi producerar. Om man vill att vi med nya strängare regler ska bidra ännu mer till miljöskydd och att bekämpa klimatförändringen, då kan de här kostnaderna inte bara läggas på oss utan de måste falla på var och en som handlar i butiken.

Det säger Dominik Herrmann som är en av arrangörerna bakom demonstrationen i Nürnberg.

”Bauernbashing”

Också Herrmann retar sig på det som i Tyskland redan allmänt har börjat kallas för ”Bauernbashing”, det vill säga att jordbrukarna anser sig få skulden för en stor del av problemen, bland annat när det gäller miljön.

– Vi får hela tiden nya direktiv om hur vi den ena dagen ska skydda klimatet och nästa dag närmiljön. Åtgärderna det handlar om kan vara totalt motstridiga och det finns för tillfället ingen som verkar ha ett klart mål för politiken, säger Herrmann.

Herrmann har själv demonstrerat sedan oktober, bland annat deltog han i den stora landsomfattande traktormarschen till Berlin i slutet av november.

Katarina Stahl är nu med för första gången och hon är nöjd över att så många jordbrukare runtom i landet följer uppropet.

– Jag har en tioårig son och jag kan för tillfället verkligen inte rekommendera att han ska ta över gården. Det här redan av den enkla anledningen att man inte längre värdesätter det arbete vi jordbrukare gör, säger Stahl.

Läs också