Hoppa till huvudinnehåll

Nordea: Bristen på arbetskraft är den främsta bromsen för ekonomisk tillväxt

Kädet kirjoittaa näppäimistöllä.
Många branscher är i akut behov av arbetskraft. Kädet kirjoittaa näppäimistöllä. Bild: Mårten Lampén / Yle IT-branschen

Bankkoncernen Nordea säger att bristen på arbetskraft är det största hindret för ekonomisk tillväxt i Finland just nu. I fjol ökade antalet lediga jobb men arbetslöshetsgraden stampade på stället vid 6,7 procent.

Det brådskar med åtgärder för att lösa problemet med bristen på arbetskraft, säger Nordea i sin nya prognos för den ekonomiska tillväxten.

Äldre borde jobba mer

Den största potentialen finns – vid sidan av de arbetslösa – bland gruppen äldre arbetstagare. I Finland jobbar bara 55 procent av 60-64-åringarna medan hela 70 procent av svenskar i den här åldern är kvar i arbetslivet, säger Nordeas ekonom Sanna Kurronen.

– Vi borde avskaffa pensionsslussarna för dem som hotas av arbetslöshet och öka möjligheterna för deltidsarbete, säger hon.

Det räcker inte med en eller två åtgärder för att främja sysselsättningen – nu måste regeringen arbeta på bred front, säger Kurronen.

Tillväxten hänger på hushållens konsumtion

Finlands ekonomiska tillväxt är nu beroende av hushållens konsumtion. Hushållens köpkraft ökar 2020 då lönerna stiger och nedskärningarna i semesterersättningen ser ut att försvinna, säger Nordea.

Men det betyder att hushållen i stället för att spara borde våga sig på att konsumera mer, konstaterar banken.

Tillväxten mattas av

I år kommer Finlands ekonomi att växa med en procent och 2021 med bara en halv procent, förutspår Nordea.

Det globala ekonomiska läget dämpar utsikterna. Den stora osäkerhet som råder kring handelspolitiken och bekämpandet av klimatförändringen drabbar investeringarna och industrins utsikter, säger Nordea.

Nordeas chefsekonom Tuuli Koivu nämner ändå några ljuspunkter.

– Vi har fått en viss klarhet med det brittiska utträdet ur EU, och USA och Kina ha ju faktiskt undertecknat ett handelsavtal, påpekar hon.

Men mot slutet av året kan de här frågorna bli aktuella igen, och då på ett negativt sätt. Många frågor mellan USA och Kina är olösta, och det kommer att ta lång tid för Storbritannien att förhandla fram nya handelsavtal efter brexit.

EK hälsar både till arbetsmarknadsparterna och regeringen

Näringslivet EK ser också dystert på Finlands ekonomiska utsikter. I sin senaste barometer säger EK:s medlemsföretag att konjunkturerna har försvagats inom alla branscher, och läget verkar inte lätta under våren.

EK:s chefsekonom Sami Pakarinen säger att trots att vi nåtts av goda nyheter från världen håller de dåliga tiderna på att komma igång i Finland.

Exporten backar och efterfrågan minskar - det är i ett nötskal vad industrin befarar av den närmaste framtiden.

EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies skickar också hälsningar till parterna på arbetsmarknaden. Den förhandlingsrunda som nu förs är av synnerligen stor vikt för framtiden, men läget just nu är oroväckande, säger han.

Häkämies är också orolig för den offentliga ekonomin, och kräver kraftiga åtgärder av regeringen i vårens budgetmangling.