Hoppa till huvudinnehåll

Rapport: Regeringen borde ha stramare tyglar om finanserna

En rulle med eurosedlar som har en handboja runt sig.
Nu behövs en stramare finanspolitik En rulle med eurosedlar som har en handboja runt sig. Bild: Mostphotos \ Marén Wischnewski euro,penningtvätt,brott,stöld,bedrägeri,pengar,straff

Regeringens finanspolitik får kritik. Det är Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken som i en färsk rapport säger att regeringen driver en för lös finanspolitik.

Regeringens mål att balansera budgeten före slutet av regeringsperioden är lovvärt, men det är ytterst osäkert att det kan uppnås, säger rådet, som består av fem professorer.

Utan förändringar i den finanspolitiska kursen kommer Finlands skuldbörda att öka med 20 procentenheter de kommande 15 åren.

Finlands statsskuld riskerar växa för mycket

Det betyder att Finland kommer att bryta mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten, som EU-länderna har enats om. Pakten stipulerar att ett medlemsland inte får ha en statsskuld som överstiger 60 procent av BNP.

Det finns betydande risker som kan öka statsskulden ytterligare, varnar rådet.

Nu behövs en trovärdig och detaljerad plan för att minska underskottet på medellång sikt, heter det i rapporten.

Samarbete över partigränserna

Seppo Orjasniemi, rådets generalsekreterare, säger att det behövs samarbete över partigränserna för att inte Finland ska tvingas ta till drastiska åtgärder.

- 15 år är en kort tid. Det handlar inte om många valperioder, och vilket parti vill sedan leverera riktigt besk medicin, undrar han.

Statens ägarpolitik problematisk

Rådet fäster också uppmärksamhet vid den statliga ägarpolitiken.

Det är problematiskt att statlig egendom säljs ut för att finansiera offentliga utgifter. Förvaltningen av statliga tillgångar bör, enligt rådet, basera sig på strategiska överväganden om statligt ägande, och inte på behov av pengar.

Läs också