Hoppa till huvudinnehåll

Upp till 600 nya invånare kan få plats i Karis centrum - mindre handel och mera bostäder i det nyaste planförslaget

Centralgatan i Karis centrum.
Karis centrum ska få mera bostäder i den nya planen. Också mängden affärslokaler ökar, men inte i lika stor mängd som man först hade tänkt sig. Centralgatan i Karis centrum. Bild: YLE / Robin Lindberg karis centrum,Raseborg

Den nya planen för Karis centrum har förändrats en hel del sedan förslaget senast lades fram till påseende. Därför ska det nya förslaget åter en gång kunna kommenteras på bred front.

Raseborgs stad har redan i fem år jobbat med en ny plan som ska ersätta den 50 år gamla planen för Karis centrum.

I planen bestäms var man får bygga mera bostäder och affärslokaler, men också vilka fastigheter som ska skyddas.

Ett förslag till plan lades fram till påseende år 2018 och då lämnades det in 14 utlåtanden och 7 anmärkningar.

Nu har planen gjorts om för att beakta kommentarerna och förslaget ska läggas fram till påseende i 30 dagar igen. Men först ska politikerna i planläggningsnämnden godkänna det nya förslaget.

Nämnden behandlade planen på sitt möte på onsdagen (29.1), men beslutade då remittera ärendet.

Orsaken var att beredningen skulle se över en del detaljer. Dessutom behövde politikerna mera tid för att läsa igenom materialet, säger nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP).

- Det är mycket material och planen har ändrat en hel del sedan förra gången. Det är en omfattande plan och den behandlas om en månad på vår möte, säger han.

Mindre handel och mera boende

I det nya förslaget finns ny byggrätt för bostäder på cirka 38 000 kvadratmeter, i det tidigare förslaget var mängden cirka 33 500 kvadratmeter.

Det innebär att det inom Karis centrumområde får finnas bostadskvadratmeter på drygt 94 000 kvadratmeter mot cirka 82 000 kvadratmeter i det gamla förslaget.

I antalet invånare innebär det cirka 1 200 personer och av det är nya mellan 400 och 600 invånare.

Det är ungefär 200 fler än i det tidigare förslaget.

En snöbeklädd gågata.På sidorna syns olika byggnader med affärer i bottenplan.
Till exempel längs med Köpmansgatan kunde det komma nya bostäder. En snöbeklädd gågata.På sidorna syns olika byggnader med affärer i bottenplan. Bild: Yle/Minna Almark köpmansgatan,Karis,Västnyland

I stället har man minskat på mängden kvadratmeter för arbetsplatser och kommersiella servicebyggnader.

I den nya planen finns det 7 600 kvadratmeter nytt eller ersättande byggande för service, medan det i tidigare förslaget fanns reserverat totalt 9 700 kvadratmeter för ändamålet.

I en ännu tidigare version av planen fanns det också reserverat plats för en stormarknad i centrumplanen, men den ströks redan tidigare eftersom fastighetsägarna inte var intresserade.

I stället har Raseborg planlagt för affärslokaler i området Läpp vid riksväg 25. Där har bland annat handelslaget Varuboden-Osla visat intresse för en etablering av affärskonceptet Prisma.

De statliga myndigheterna och Raseborgs stad för dock en dragkamp kring om området lämpar sig eller inte lämpar sig för affärer eftersom myndigheterna befarar att Karis centrum utarmas.

Markägare aktiverade sig

En viktig skillnad i planen är att markägare i centrum blev intresserade av att göra förändringar i planen efter att den senast låg framme till påseende.

De ville få möjlighet att utveckla sina fastigheter i Karis centrum.

Det betyder att det för flera centralt belagda affärsfastigheter nu har getts en möjlighet att bygga till och bilda till exempel bostäder i fastigheten.

En stad uppifrån med gator, bilar, bostäder och träd.
En visualisering av hur det kunde se ut om de byggnader där Bemacenter finns i dag och byggnaden där Kotipizza och ett gym finns i dag skulle få flera våningar. Också längs Centralgatan mitt emot biblioteket finns visualiseringar av nybyggen i flera våningar. En stad uppifrån med gator, bilar, bostäder och träd. Bild: Raseborgs stad / Tietoa Finland Karis,detaljplanering

Färre skyddade byggnader

I det förra förslaget var 32 byggnader märkta som skyddade.

Fastighetsägare har nu låtit konditionsgranska sina fastigheter och har gjort tilläggsutredningar.

Det har lett till att en del fastigheter har strukits och inte längre är skyddade.

Dessutom har planområdet dragits om en del eftersom den så kallade Fokusområdet lyftes ut ur planen och fick en egen plan. Där ska det byggas ett nytt kulturcenter.

Det ledde samtidigt till att skyddsobjekten i planen minskade i antal.

Det finns nu totalt 24 skyddade byggnader i planförslaget.

Artikeln uppdaterades 30.1.2020 klockan 7.43 med kommentarer av planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg om orsakerna till att nämnden remitterade planen på sitt möte.