Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer då det första coronavirusfallet konstateras i Finland?

Mika Salminen, Intervjuad om de två misstänkta fallen av coronavirus i Lappland
Mika Salminen, avdelningschef på THL. Mika Salminen, Intervjuad om de två misstänkta fallen av coronavirus i Lappland Bild: Berislav Jurišić / Yle Mika Salminen,Institutet för hälsa och välfärd,Direktör

Det första coronavirusfallet har konstaterats i Finland, och vi har god beredskap, säger Mika Salminen, chef för hälsosäkerhetsavdelningen på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Samtidigt vill han påminna om att antalet konstaterade smittofall i världen hittills är mycket litet, jämfört med hur många som årligen drabbas av influensa i Finland.

Vad händer när det första fallet konstateras i Finland?

Huvudsaken är att personen, om han eller hon är sjuk, sköts om av hälsovården och det har vi ju goda förutsättningar för.

Därtill görs en intervju och man tar reda på om det finns andra personer som kan ha blivit smittade av den här personen. De kontaktas och man ger råd åt dem hur de ska bete sig om de själva får symptom och hur de kan hindra att ytterligare fler får smitta.

Så här undviker du smittan:

  • Handhygienen är väldigt viktig att sköta om.

Undvik:

  • Närkontakt med personer som har en infektion i andningsorganen.
  • Torg där levande eller döda djur säljs.
  • Närkontakt med vilda djur, husdjur och boskap samt deras avföring.
  • Kött som inte tillretts, opastöriserade mjölkprodukter och otvättade grönsaker och frukter.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Sker något också på samhällelig nivå?

Nå egentligen inte. Varje fall behandlas separat och det man gör strävar just efter att det inte ska uppstå smittokedjor som kan leda till en mera utbredd spridning.

På vilket sätt är beredskapen i Finland inför en virussmitta god?

För det första kan man säga att största delen av fallen från Kina och också de som har uppdagats i andra länder via resande har varit ganska milda.

Man har nog feber och man känner sig sjuk men det kräver inte nödvändigtvis någon behandling på sjukhus utan man kan tillfriskna hemma.

Beredskapen betyder att om det finns allvarligare fall som kräver sjukhusbehandling så har vi kompetens för det och det finns också utrymmen.

Vad händer med finländare som eventuellt evakueras från Wuhan i Kina, där coronaviruset är mest utbrett?

Det är en fråga som fortfarande diskuteras, och hur det överhuvudtaget ska göras.

De evakueras ju främst eftersom det generellt är trubbel i samhället i Kina för tillfället eftersom buss- och tågtransporter ligger nere, och det leder till att samhället fungerar dåligt.

Därför har de flesta länder som evakuerar sina medborgare dragit slutsatsen att det är bättre att hämta hem dem.

De får förstås också råd för hur de ska göra om de blir sjuka och hur de kan hindra vidare smitta.

Om någon redan är sjuk behandlas den enligt vad som behövs.


Hur mycket information har finska sjukhus om viruset eftersom inget fall ännu har uppdagats här?

Förhoppningsvis har de ganska bra uppgifter, och det har både THL och massmedia försökt se till.

THL har gett upprepade instruktioner om åtgärder och hur smittade ska behandlas. Den kliniska behandlingen har vi nog kompetens för.

Det här är en sjukdom som, när den är som värst, är av lunginflammationstyp och det kan nog läkarna ta hand om.

Varför sätter man människor i karantän om det är fråga om en sjukdom på samma nivå som influensa?

Det här är en ny sjukdom och vi vill inte ha en ny permanent sjukdom i vårt land.

Det finns fortfarande en tanke på att vi eventuellt kan stoppa den via de här åtgärderna, därför används också karantän.

Det sker främst på frivillig bas men man kan också göra det obligatoriskt om det skulle behövas. Men det är nästan aldrig nödvändigt.

Coronavirus
Coronavirus fotograferat under mikroskop år 2003. Coronavirus Bild: EPA / CDC virus,corona

Vad händer nu, ska vi bara vänta och se om den kommer hit?

Vi har en rätt detaljerad beredskapsplan när det gäller influensapandemier.

Varje sjukvårdsdistrikt har sina egna beredskapsplaner där också de här scenarierna är inbyggda och det finns planering också till och med på hälsocentralnivå.

Planerna har gjorts upp helt rutinmässigt och under flera års tid. I princip finns nog planer för olika eventualiteter.

Men man ska fortfarande minnas att vi i dag har ungefär 6 000 påvisade fall av coronavirusinfektionen, och även om det förstås finns flera så är det ändå en liten siffra jämfört med den årliga influensan som bara i Finland drabbar flera tiotusen personer varje år, säger Mika Salminen.

Läs också