Hoppa till huvudinnehåll

När politikerna är klara med brexit tar juristerna över - på 11 månader ska helt nya spelregler skapas: "Tidtabellen verkar väldigt ambitiös"

En bild över Londons affärsdistrikt i gryningen.
En bild av Londons affärsdistrikt i gryningen, fotograferad från Oxford Street. En bild över Londons affärsdistrikt i gryningen. Bild: WENN.com/All Over Press London,Storbritannien

Den politiska processen kring brexit har varit allt annat än förutsägbar. Men nu är det dags för nästa steg. Utträdesavtalet är i kraft från lördag. Vid årsskiftet blir avskedet mellan Storbritannien och EU verklighet.

På Borenius advokatbyrå i Helsingfors konstaterar vd Casper Herler att juristerna nu får rycka in, då politikerna är klara.

- Många drar kanske en lättnadens suck. Nu blir det mer förutsägbart, även om man inte är ense om slutresultatet. Nu måste företagen slutföra sina förberedelser när man vet datum och hur det ungefär kommer att arta sig, säger Casper Herler.

EU och Storbritannien har bara elva månader på sig att förhandla fram alla de avtal som behövs i stället för EU-medlemskap. Man talar om någon form av frihandelsavtal, men tiden är knapp.

- Nu när den politiska linjedragningen börjar vara fastslagen, blir det väldigt mycket fokus på juridiken som ligger bakom, säger Herler.

Casper Herler med kaffekopp.
Casper Herler, vd för Borenius advokatbyrå. Casper Herler med kaffekopp. Bild: Bengt Östling/YLE Borenius Attorneys Ltd

Nya spelregler för att undvika handelshinder

Herler är vd för Borenius advokatbyrå som nu har etablerat ett representationskontor i London. Brexit är en orsak till kontoret, men planerna har funnits länge, säger Herler. Borenius fanns redan i New York och St Petersburg.

London har en viktig roll vid stora företagstransaktioner och finansieringsarrangemang. Därför är det viktigt att vara närvarande där, också för Borenius.

Det finns en stor komplexitet i brexit, konstaterar Herler. Under de drygt 40 år som Storbritannien har varit med i EU har man integrerats allt mer.

Olika typer av juridiska regleringar har gjort att man kunnat undvika handelshinder och problem för rörlighet av både arbetskraft, kapital och bolag.

Nu finns inga detaljerade regler för hur man utträder ur EU. Allt det måste skapas på nytt. Om man inte klarar av att skapa nya spelregler och en bro för samarbete mellan EU och Storbritannien så kan det bli ett stort fall, säger Casper Herler.

London blir inte mindre viktig

Ur brittisk synvinkel är vissa branscher speciellt viktiga, till exempel finanssektorn.

London city är ett av världens största finanscenter och staden stöder sig starkt på de stora bankerna. Det är viktigt att finanssektorn kan jobba ihop med de andra EU-länderna även i fortsättningen, säger Herler.

- Finansieringen för många stora europeiska företag har gått via London. Därför är det också av intresse för europeiska bolag att det finns klarhet hur det fungerar i framtiden, säger Herler.

Reglering måste fås till stånd.

Det finns många industribranscher, till exempel livsmedel och mediciner, där det också finns stora mängder av nyttig EU-reglering.

Alla har följt samma regler och därför kan man utan noggranna gränskontroller föra över varorna som säljs och köps. Nu finns en ovisshet för hur exempelvis kemikalier producerade i Storbritannien nästa år kan importeras till EU.

Om det inte finns några avtal eller standarder vet man inte med säkerhet hurdana kvalitetskrav som har följts.

Telefonbås i London
Storbritannien vill bestämma själv. Då kanske både de röda bussarna och telefonkioskerna får bli kvar. Telefonbås i London Bild: Malin Lindholm London,Telefon,Brexit

Riktning västerut?

Det är också oklart åt vilket håll Storbritannien vill utvecklas. Vill man rikta in sig mer på amerikanska standarder eller fortsätta europeiskt?

Då kanske man har att välja mellan en mer liberal amerikansk approach i förhållande till exempelvis dataskydd och överföring av persondata, eller den mer konsumentskyddande inriktningen i Europa.

Tidtabellen verkar väldigt ambitiös, säger Casper Herler om de elva månader som återstår. Storbritannien har ju redan meddelat att man inte vill utnyttja det extraår som EU erbjöd. Det här kan trots allt handla om mångåriga processer.

Trumps politiska direktiv kan påverka

USA är faktiskt ett av frågetecknen. President Donald Trump har redan länge uttryckt sitt stöd för den “goda vännen Boris”, premiärminister Johnson i London.

Storbritannien har mycket att vinna på ett nära handelssamarbete med USA. Så om president Trump kommer med politiska direktiv är det bara för juristerna att skriva avtal. Det avtalet gynnar kanske sedan inte EU.

Casper Herler tror hur som helst att London som finansmetropol fortsätter vara viktig, också för européerna.

- Det verkar inte som om banksektorn skulle splittras och nån annan finanshub i Europa tar över rollen.

Amsterdam, Frankfurt och Paris har inte samma dragningskraft, inte heller för de amerikanska bankirer som ska jobba i Europa, misstänker Herler

Optimister och pessimister lika okunniga

Många brittiska bolag har grundat filialer och dotterbolag i europeiska länder och motsvarande i Storbritannien. Många förberedelser har gjorts, trots att ingen ännu kan säga exakt vad som måste göras.

De största optimisterna i Europa tror att britterna kommer tillbaka till EU förr eller senare, eventuellt som förlorare. Det vågar Casper Herler inte spekulera i.

- Just nu verkar det inte så. Det beror ju bland annat på hur Storbritannien lyckas med sina handelsavtal och hurudant det slutliga avtalet blir.

EU har också varit en tuff förhandlare.

- Och det måste man, konstaterar Herler.

Boris Johnson och Ursula von der Leyen skakar hand utanför Downing Street.
Många förhandlingar återstår innan Boris Johnson och EU-kommissionsordföranden Ursula von der Leyen kan sluta skaka hand. Boris Johnson och Ursula von der Leyen skakar hand utanför Downing Street. Bild: AFP / Lehtikuva Boris Johnson,Ursula von der Leyen,10 Downing Street

Det ska inte löna sig att lämna EU

- Det verkar som om EU har haft en "tight approach" till alla förhandlingar. De måste ha det för att det även i framtiden ska te sig icke-attraktivt att dra sig ur gemenskapen, säger Casper Herler.

För medlemsländerna finns inte mycket flexibilitet för egna lösningar.

Fronten måste hålla eftersom EU fortfarande är en handelsunion, en politisk union. De externa relationerna reglerar noggrant vilka friheter till exempel Finland har. Det finns bara en liten rörelsemån för enskilda medlemsländer i det här skedet, konstaterar Casper Herler.

Herler har en bakgrund som forskare inom juridiken. Han noterar en juridisk finess som eventuellt nu påverkas.

Engelska exportvaran juridiken ifrågasätts

En av exportvarorna för England genom tiderna har varit engelsk lag. Det finns djupa traditioner för att använda den engelska lagstiftningen till exempel för handel.

I Ryssland är det vanligt att använda engelsk lag för handelsavtal, bankaffärer, investeringar och finansiering.

Många ekonomier i utveckling har inte använt lokal lagstiftning. Där finns kanske ingen praktik där lagarna har tillämpats. Då är engelsk lag ett tryggande alternativ för alla parter, ett regelverk där man vet hur det fungerar.

Under de senaste åren har engelsk tvistlösning integrerats med EU. Nu finns det frågetecken: Om internationella avtal sluts enligt engelsk lag och det senare blir tvist, hur ska domarna kunna verkställas i Europa?

Också det är en fråga som man under det här året måste få klarhet i, som nu hänger i luften, filosoferar Casper Herler.