Hoppa till huvudinnehåll

Wärtsilä får som enda företag vara med när regeringspartierna gör klimatpolitik – statsrådet: “Wärtsilä påverkar inte några beslut vid mötet”

Wärtsilän Konsernijohtaja Jaakko Eskola
Wärtsiläs vd Jaakko Eskola. Wärtsilän Konsernijohtaja Jaakko Eskola Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle Wärtsilä

När regeringspartierna ska försöka enas om konkreta åtgärder för att nå klimatmålen får ett enda företag vara med. Wärtsiläs vd Jaakko Eskola ska hålla ett inledande föredrag om möjligheterna med ren energi. Vid mötet väntas beslut om skatter och stöd till olika energiformer.

Regeringen och regeringspartiernas riksdagsgrupper samlas på måndag till ett klimatmöte i Nordsjö i Helsingfors.

Under mötet ska partierna försöka enas om åtgärder för att nå regeringsprogrammets klimatmål. Målet är att Finland vara koldioxidneutralt år 2035, något som kräver snabba minskningar av utsläppen.

En liten ljusglimt som belyser den expertis om ren teknologi som finländska företag besitter.― Statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski

Till mötet har regeringen bjudit in 16 utomstående experter. De representerar bland annat Finlands klimatpanel, Meteorologiska institutet samt olika universitet och statliga institutioner.

Wärtsiläs vd Jaakko Eskola är den enda som representerar näringslivet.

– Wärtsiläs vd Jaakko Eskola har bjudits in för att hålla ett inledande föredrag om ren teknologi och dess exportmöjligheter, skriver statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski ett mejl till Svenska Yle.

Varför är just Wärtsilä, som har starka egna intressen, det enda företaget som är representerat?

– För att belysa exportperspektivet ville vi ha en finländsk aktör som har erfarenhet av export av ren teknologi. Wärtsilä är ett av branschens toppnamn. Wärtsilä påverkar inte några beslut vid mötet utan hörs som representant för ett perspektiv. Det är en liten ljusglimt som belyser betydelsen av den expertis om ren teknologi som finländska företag besitter, skriver Anttikoski.

Wärtsilä producerar bland annat kraftverk och har hållit sig i framkant när det gäller förnyelsebar energi.

Regeringspartierna förväntas bland annat ta ställning till stöd och skatter som gäller olika energiformer.

De övriga inbjudna experterna är: Markku Ollikainen (Finlands klimatpanel/Helsingfors universitet), Juhani Damski (Meteorologiska institutet), Ari Alatossava (Ijo kommun), Antti Arasto (VTT), Otso Manninen (Finlands Bank), Jyri Seppälä (Finlands miljöcentral), Heikki Liimatainen (Tammerfors tekniska universitet), Antti Vasara (VTT), Mari Pantsar (Sitra), Marja Järvelä (Jyväskylä universitet), Tuula Packalen (Naturresursinstitutet), Kristiina Regina (Naturresursinstitutet), Saara Tamminen (Sitra), Oras Tynkkynen (Sitra) och Lassi Linnanen (Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT).