Hoppa till huvudinnehåll

Nya vägtrafiklagen kan ge kommunerna jättenota – dubbelriktade cykelvägar måste märkas ut

En cykelväg.
I fortsättningen borde till exempel det här trafikmärket få en tilläggsskylt som indikerar att cykelvägen är dubbelriktad. En cykelväg. Bild: Yle/ Nora Engström Åbo,nummisbacken

Den nya vägtrafiklagen, som träder i kraft i juni, kräver att dubbelriktade cykelvägar i fortsättningen förses med ett trafikmärke som signalerar att vägen är dubbelriktad.

I flera kommuner upplever man att det nya kravet är dyrt och ineffektivt.

– Det är kommunerna som ansvarar för sitt vägnätverk, men tilläggsskylten är inte motiverad, säger Johanna Vilkuna, vägtrafikexpert vid Kommunförbundet, till Yle.

Den nya lagen är tydligare än tidigare: cyklar likställs med fordon, inte med fotgängare.

Lagen kräver också att en cykelväg som korsar en bilväg måste förses med ett eget varningsmärke, som signalerar att fordon måste väja för cyklarna i korsningen.

Enligt Kommunförbundet kan de nya trafikmärkena innebära kostnader på 20 miljoner för kommunerna.

Kommunikationsministeriet: Nya lagen ger cyklisterna högre status

På Kommunikationsministeriet anser man att oron för kostnaderna är överdimensionerad.

Enligt ministeriet är det svårt att uppskatta kostnaderna för de nya trafikmärkena eftersom man inte vet hur många skyltar det handlar om. Det är också möjligt att dela upp kostnaderna på många år eftersom lagen har en övergångsperiod på sju år.

Kostnaderna beror också på hur kommunerna organiserar gång- och cykelvägarna.

– Finland har fortfarande ett anmärkningsvärt antal upphöjda cykel- och gångvägar. Sådana finns också på båda sidor av gatan. Kommunerna borde först fundera på om det är rätt ställe för en cykelväg, säger trafikrådet Kimmo Kiiski.

Tanken med nya vägtrafiklagen är att utmana kommunerna att planera om sina cykelleder.

– Sedan 1960-talet har cyklisterna flyttats bort från körbanorna till kombinerade cykel- och gångvägar. I den nya lagen görs cyklandet till en del av fordonstrafiken tydligare än tidigare, säger Kiiski.

Kiiski vill också att kommunerna funderar på när cykelvägen kan vara enkelriktad, då korsningarna med biltrafiken är tydligare.

På ministeriet önskar man också att ändringarna får kommunerna att överväga behovet av så kallade banor endast för cyklar. Bland annat Helsingfors, Uleåborg och Joensuu har varit föregångare i det här avseendet.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets nyhet Uusi tieliikennelaki: Kaksisuuntaisille pyöräteille tarvitaan oma liikennemerkki – uusista kylteistä miljoonien lasku?.