Hoppa till huvudinnehåll

"Byn håller på att dö ut" - i Pernå är bara biblioteket kvar om skolan och daghemmet stänger i höst

Två kvinnor sitter och läser en tidning vid ett bord i ett bibliotek.
Mellan 200 och 400 bybor besöker biblioteket i Pernå varje vecka. En av dem är Ninni Henriksson (till höger) som tycker om att läsa dagstidningarna. Här tillsammans med Susanne Blomqvist (till vänster). Två kvinnor sitter och läser en tidning vid ett bord i ett bibliotek. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Pernå,bibliotek,tidningar,Susanne Blomqvist

En efter en har bland annat rådgivning, butik och kommungård satt lapp på luckan i Pernå under de senaste årtiondena. Om också skolan och daghemmet stänger återstår bara biblioteket - och hur länge ska det få stå kvar?

Det är lugnt och stilla Pernå kyrkoby när Yle Östnyland är på besök en dag i slutet av januari. Skolgården står tom och inte en enda fotgängare eller bil tycks vara i rörelse.

Tomt är det också på service i byn. Förutom skolan och daghemmet finns bara biblioteket med posten kvar. Och i höst är det risk för att bara biblioteket återstår av dessa tre.

Både Pernå kyrkoby skola och Lekgårdens daghem har under flera år varit nedläggningshotade. Under hösten beslöt Lovisafullmäktige att inte bevilja anslag i budgeten för nästa år för Pernå kyrkoby skolas del.

I hopp om att hitta liv och rörelse besöker Yle Östnylands reporter biblioteket. Men precis som i resten av byn verkar också biblioteket vara tomt på folk den här eftermiddagen.

Ett rött och avlångt trädhus.
Inne i biblioteket i Pernå finns också posten som drar till sig kunder. Ett rött och avlångt trädhus. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Pernå,bibliotek,pernå bibliotek

På plats finns bara Susanne Blomqvist, närbiblioteksansvarig i Pernå, och två av hennes hjälpredor.

- Just nu är här väldigt tyst och inte en enda kund. Det är ganska lugnt så här års. Vi brukar ha ungefär 30 till 50 kunder per dag.

Antalet kunder varierar mycket från vecka till vecka. Förra veckan var en lugn vecka med bara 190 besökare men i medeltal rör det sig om cirka 200 till 400 besökare per vecka.

En del av bibliotekets besökare är skoleleverna och barnen på daghemmet. Ifall skolan och daghemmet stänger kommer också biblioteket att påverkas.

- Det skulle bli färre lån. Nu kommer eleverna hit klassvis och lånar böcker och daghemsgrupper kommer hit för att lyssna på sagor som vi läser för dem, säger Blomqvist.

En kvinna sitter och läser en dagstidning vid ett runt bord.
Ninni Henriksson hoppas att biblioteket får stanna kvar i Pernå också i fortsättningen. En kvinna sitter och läser en dagstidning vid ett runt bord. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Pernå,bibliotek,tidningar,Ninni Henriksson

Eftermiddagen fortsätter lugnt inne i biblioteket. Efter ett tag dyker äntligen en besökare upp. In genom dörren stiger en av bibliotekets trogna kunder – nämligen Ninni Henriksson.

- Jag besöker biblioteket så gott som varje vecka. Jag brukar låna böcker eller läsa dagstidningarna. Det är bra så behöver man inte prenumerera på dem själv.

"Byn håller på att dö"

Biblioteket ett viktigt ställe för många bybor, precis som för Henriksson. Susanne Blomqvist berättar att biblioteket är byns vardagsrum. Hit kommer byborna för att träffas och umgås.

- Det skulle vara en katastrof om biblioteket skulle stänga. Här i byn bor många äldre som är ensamma så det här är ett ställe för dem att umgås med andra. Folk kommer hit både för att låna böcker och för att dricka en kopp kaffe eller te.

Om biblioteket stänger måste byborna åka ända till Lovisa för att låna böcker. Också posten, som finns inne i biblioteket, skulle försvinna från byn om biblioteket stänger.

- Vi vill inte att biblioteket ska stänga. Vi åker inte in till Lovisa för att låna några böcker, säger Ninni Henriksson.

En kvinna står och radar dvd:er i en bibliotekshylla.
Skoleleverna och dagisbarnen är aktiva kunder på biblioteket. Om skolan och daghemmet stängs kommer antalet lån att minska, tror närbiblioteksansvarig Susanne Blomqvist. En kvinna står och radar dvd:er i en bibliotekshylla. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Pernå,bibliotek,Susanne Blomqvist

Både Henriksson och Blomqvist tror att en nedläggning av skolan och daghemmet kommer att få negativa följder för byn.

- Om skolan och daghemmet stänger så kommer ingen att flytta hit längre. Ingen vill då länge bo eller bygga hus här. Skola och daghem är viktiga faktorer för många föräldrar, säger Blomqvist.

Henriksson är inne på samma linje och ser dystert på byns framtid.

- Byn håller på att dö. De som flyttat hit får dras med en stor besvikelse om skolan och daghemmet försvinner. Framför allt de som flyttat hit för skolans och daghemmets skull.

Service viktigt för byns framtid

Pernåbon Marianne Hällsten är också rädd för att familjer flyttar bort om skolan och daghemmet stänger.

- Det skulle vara mycket tråkigt om familjer flyttar bort. Unga familjer har flyttat hit och byggt fina hus åt sig tack vare att skolan och dagiset finns nära.

Hällsten, som bott i Pernå i hela sitt liv, hoppas att beslutsfattarna ännu ska tänka om gällande skolans och daghemmets framtid. Hon är orolig men tror ändå att det är viktigt att försöka se positivt på framtiden.

- Jag tror inte att byn dör ut. Men varför tas allting bort från oss som bor på landet? Alla kan inte bo i städerna; någon måste bo på landet. Det är bra att det finns service här. Alla har inte bil att röra sig och det går inte så mycket bussar längre.

En kvinna står ute vid trappan framför ett gult hus.
Marianne Hällsten är rädd att familjer flyttar bort från Pernå om skolan och daghemmet stänger. En kvinna står ute vid trappan framför ett gult hus. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Pernå,Marianne Hällsten

Hällsten berättar att hon är en flitig biblioteksanvändare och att hoppas kunna vara det i framtiden också.

- Biblioteket är mycket viktigt. Där träffar man bybor och tillika är posten där. Biblioteket är en viktig samlingsplats, både dag- och kvällstid.

Daniel Thomasson är ytterligare en orolig bybo. Thomasson har själv barn i Pernå kyrkoby skola och är därför speciellt upprörd över planerna på att stänga skolan.

- Framtiden ser ganska oroväckande ut. Det är barnen som håller byn levande och närservicen hämtar nya invånare. Det är lätt hänt att barnfamiljerna försvinner och då blir det här lätt ett sovområde.

En man sitter i en röd soffa framför en glasvägg.
Daniel Thomasson är orolig att biblioteket försvinner om skolan och daghemmet tvingas stänga. En man sitter i en röd soffa framför en glasvägg. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Pernå,pernå kyrkoby

Thomasson tror ändå inte att byn dör ut om skolan och daghemmet stänger men konsekvenser tror han absolut att det kommer att få.

- Det är klart att byn påverkas. Det finns en risk att också den sista servicen, biblioteket, stryker med om skolan och daghemmet försvinner.

Får Pernå behålla sitt bibliotek?

Enligt Lovisa stadsfullmäktiges ordförande, Otto Andersson (SFP), behöver invånarna inte vara oroliga över bibliotekets framtid.

- För tillfället finns det inga som helst planer på att stänga biblioteket. Jag har diskuterat med vår tjänstemannakår och de planerar inget sådant. Personligen tycker jag också att biblioteket behöver stanna kvar.

Vad kommer staden att göra för att byn inte ska dö ut om skolan och daghemmet försvinner?

- Jag tror inte att Pernå kommer att dö bort på grund av att skolan, med stor sannolikhet enligt fullmäktiges beslut, kommer försvinna.

- Vi kommer fortfarande att ha ett brett skolnät i Lovisa och det är helt klart att det finns andra byar i Lovisa som inte har en skola men som ändå är mycket livskraftiga, säger Andersson.