Hoppa till huvudinnehåll

EU erbjuder Storbritannien ett ambitiöst handelsavtal - Boris Johnson: Britterna kan inte tvingas följa EU:s regler

EU vill se ett ambitiöst avtal om den framtida relationen med Storbritannien. Men det här förutsätter att konkurrensen med Storbritannien är fri och rättvis, säger chefsförhandlaren Michel Barnier.

Bryssel, Belgien

Brexit är ett faktum och nu riktas blickarna mot förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Såväl EU som Storbritannien stakade i dag ut hur man tänker sig att gå vidare med de fortsatta förhandlingarna.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier presenterade i dag ett utkast till mandat för förhandlingarna om ett framtida partnerskapsavtal.

Utkastet utgår från de riktlinjer som Europeiska rådet enades om i december samt den politiska deklaration mellan EU och Storbritannien som ingår i skilsmässoavtalet mellan EU och Storbritannien som trädde i kraft i och med brexit.

Framtida samarbete kan inte mäta sig med EU

Barnier säger att EU hoppas på ett så nära samarbete som möjligt med Storbritannien. Det här skulle bland annat omfatta ett handelsavtal som utgår från nolltariffer och nollkvoter i handen.

Inget framtida avtal kommer ändå att kunna mäta sig med samarbetet inom EU, betonar Barnier.

- Det mest ambitiösa partnerskapet var det vi hade tidigare.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.
EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Bild: STEPHANIE LECOCQ michel barnier

Barnier betonar att EU och Storbritannien efter övergångsperioden kommer att utgöra två separata marknadsområden istället för ett.

Det här innebär bland annat att produkter som kommer till EU måste granskas i syfte att säkerställa att de motsvarar europeiska standarder.

Johnson avvisar EU:s regler

En springande punkt i förhandlingarna är i vilken utsträckning Storbritannien är berett att förbinda sig vid lika villkor inom exempelvis miljöfrågor eller det sociala området.

Chefsförhandlaren Barnier betonar att ett framtida avtal inte kan bli till till vilket pris som helst.

- EU erbjuder Storbritannien ett ambitiöst handelsavtal, men det får inte leda till orättvis konkurrens, sade Barnier vid en presskonferens i Bryssel.

Premiärminister Boris Johnson ser ändå inte gemensamma regler som en förutsättning för ett framtida avtal.

- Det finns inget krav på att frihandelsavtalet ska innebära att vi accepterar EU:s regler för konkurrens, bidrag, social trygghet, miljö eller liknande, lika lite som EU kommer att vara bundet av Storbritanniens regler, sade Johnson i ett tal i London.

Johnson tog också till Stålmannen-referenser:

Johnson hoppas på frihandelsavtal

Johnson hoppas på ett heltäckande frihandelsavtal i likhet med det avtal EU ingått med Kanada.

- Vi vill ha ett omfattande handelsavtal i likhet med det med Kanada. I den osannolika situationen att vi inte lyckas så måste handelsavtalet basera sig på det befintliga avtalet med EU.

Om EU och Storbritannien inte lyckas enas om ett avtal före utgången av året kommer handeln att ske på basis av världshandelsorganisationen WTO:s regler.

Här kan du se hela Johnsons tal:

Gemensamma regler eller divergens?

EU-länderna måste ännu godkänna det förhandlingsmandat som chefsförhandlaren Michel Barnier presenterade i dag. Medlemsländerna väntas göra detta i slutet av februari.

Efter det har parterna tio månader på sig att enas om ett avtal om ett framtida partnerskap.

Tidtabellen är synnerligen ambitiös. Många betvivlar att det går att uppnå ett heltäckande avtal inom en så kort tid. Lyckas man inte enas om ett avtal står parterna inför ett potentiellt avtalslöst tillstånd i slutet av året.

Storbritannien en framtida konkurrent

Dynamiken i förhandlingarna kommer att präglas av det faktum att Storbritannien nu förvandlats från ett avgående medlemsland till ett utomstående "tredje land".

Det här innebär att EU även måste betrakta Storbritannien som en potentiell framtida konkurrent inom många områden.

Det råder ingen tvekan om vems intressen EU-ledningen i första hand driver i förhandlingarna.

- Vi kommer att förhandla på ett rättvist och transparent sätt. Men vi kommer att försvara EU:s intressen, och våra medborgares intressen, ända till slutet, säger kommissionsordföranden Ursula von der Leyen.