Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstadsbor får vara med och utveckla centrum - också trendspanare och kulturarbetare får ge sin åsikt

Jakobstad.
Arkivbild. Jakobstad. Jakobstad

Intresset för att vara med och utveckla Jakobstads centrum verkar vara stort. Mer än 800 personer deltog i stadens diskussionstillfällen och en enkät om stadskärnan besvarades av mer än 200 personer.

Jakobstad ska få en uppdaterad trafik- och miljöplan. I höst har staden ordnat fyra träffar för invånare och det gläder stadsplanearkitekt Sören Öhberg att intresset var så stort.

– Vi bygger vår stad tillsammans. Höstens seminarium, workshoppar och torgkaffe lockade invånare i alla åldrar. Också utflyttade personer med en koppling till Jakobstad har hört av sig. Vi har fått mycket nyttig information om vad som funkar, vad som behöver utvecklas och vad invånarna drömmer om för Jakobstads centrum, säger Öhberg.

Gågatan i Jakobstad
Invånarna önskar bland annat mer planteringar i stadskärnan. Gågatan i Jakobstad Bild: Nathalie Lindvall fontän

Bland annat vill invånarna se mer växtlighet i stadsbilden och en samlingsplats för ungdomar. Det finns också mer konkreta önskemål om till exempel ljusslingor över gågatan och nya trafikarrangemang för olika gator. Invånarna har också gett tips på var en centrumlekpark kunde finnas och hur den kunde se ut.

Trendspanare, arkitekt och kulturarbetare ger sin syn

De studerande vid både finska och svenska gymnasierna i staden samt yrkeshögskolan Novia har också engagerat sig i processen under hösten.

– Vi har fått in flera spännande förslag, exempelvis hur stadens symboler tro, hopp och kärlek kunde användas mer i stadsmiljön, säger Öhberg.

En rad personer får också skriva essäer om hur de ser på framtidens centrum. Det är arkitekten Roger Wingren, professorn och samhällsplaneraren Pentti Murole, museichefen Carola Sundqvist, konsulten och trendspanaren Ralf Blomqvist samt författarna och kulturarbetarna Ellen Strömberg och Päivi Jokitalo.

Roger Wingren
Roger Wingren Roger Wingren arkitektur,jakobstad

– Vi har eftersträvat en bredd i fråga om kön, ålder, bakgrund och perspektiv. Essäerna ska bland annat belysa Jakobstads historia, frågor om identitet och miljö samt framtidstrender.

Författaren Ellen Strömberg, en vit kvinna med blont hår och svarta glasögon ler.
Ellen Strömberg Författaren Ellen Strömberg, en vit kvinna med blont hår och svarta glasögon ler. Bild: Yle/Elin Willows författare,ellen strömberg

Invånare har också fått ge sin syn på centrum via den digitala enkäten Min bästa dag på stan. Mer än 200 svar kom in.

- De bidrar också till helhetsbilden om hur invånarna ser på Jakobstads centrum och dess framtid, säger Öhberg.

Essäerna görs tillgängliga för allmänheten under våren.

Workshoppar med inbjudna proffs

Nästa steg är att bland annat myndigheter, intresseorganisationer, fastighetsägare och företagare ska höras.

I februari, mars och april kommer staden att ordna tre temaworkshoppar med inbjudna deltagare. De ska fokusera stadsmiljö, liv i centrum och trafik.

– Vi eftersträvar en mångfald bland deltagarna i fråga om bakgrund och kompetens, samtidigt som vi inkluderar representanter för myndigheter, fastighetsägare, handelsidkare, intresseorganisationer med flera, säger Öhberg.

Målet är att staden sedan ska komma med konkreta förslag för centrum.

På stadsbiblioteket kommer det också att finnas en informationspunkt där allmänheten kan lämna in sina synpunkter. Den är öppen till slutet av april.

– Vi har en utställning med staden i miniatyr, ett bildspel som visar utvecklingen i centrum och en responslåda där man kan lämna sina synpunkter. Vi vill fortsätta ha en öppen process där alla med ett intresse i centrumutvecklingen ska kunna delta.

I maj börjar en arbetsgrupp, eventuellt i samarbete med konsulter, bearbeta allt material.

– Externa konsulter anlitas eventuellt för specifika frågor, säger Öhberg.

I höst hoppas Jakobstad kunna presentera mer konkreta förslag för allmänheten. Den nya planen för Jakobstads centrum väntas vara klar 2021.

Titlar korrigerade och kompletterade den 4 februari klockan 7:39.

Läs också