Hoppa till huvudinnehåll

Åbolands skärgårdsstiftelse protesterar mot minskad färjtrafik till Norrskata och Houtskär

Färjfästet i Houtskär.
Färjfästet i Houtskär. Färjfästet i Houtskär. Bild: Yle/Johanna Ventus Houtskär,färjfästet i houtskär

Åbolands skärgårdsstiftelse protesterar mot beslutet om att dra ner på färjtrafiken till Norrskata och Houtskär.

NTM-centralens beslut innebär att från början av november 2020 till slutet av mars 2021 ska färjorna mellan Galtby i Korpo och Kittuis i Houtskär samt mellan Galtby och Norrskata slås ihop till en enda färja.

Stiftelsen vill ompröva beslutet

Skärgårdsstiftelsen ser avtalet mellan NTM-centralen och Finferries som ett allvarligt slag mot skärgården och kräver nu därför att beslutet omprövas.

Galtby färjefäste.
Galtby färjefäste. Bild: Yle/Linus Hoffman morgon i skärgården,Galtby,bilfärjor,färja

Stiftelsen vill att två färjor ska trafikera linjerna till Norrskata och Houtskär även vintertid, det vill säga som det hittills har varit.

"Fungerande förbindelser en grundförutsättning för en levande skärgård"

I sitt utlåtande till NTM-centralen skriver Skärgårdsstiftelsen att en grundförutsättning för en levande skärgård året om är förekomsten av fungerande förbindelser.

Ifall det nya avtalet följs menar Skärgårdsstiftelsen bland annat att möjligheterna att arbeta utanför berörda områden avsevärt försvåras, att en del skolskjutsar blir olagligt långa och att servicenivån överlag försämras.