Hoppa till huvudinnehåll

SFP i Sjundeå föreslår rökfria badstränder - miljöhälsovården inte säker på att det är lagligt att förbjuda rökning på badstränder

En simstrand i vinterskrud.
Strörsvik badstrand är egentligen en gammal sandgrop som är fylld med vatten. En simstrand i vinterskrud. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Strand,badstränder,sandgropen i Sjundeå

SFP:s fullmäktigegrupp i Sjundeå föreslår i en motion att badstränderna i Karskog och Störsvik ska bli rökfria. I praktiken skulle det betyda att rökare fick ty sig till rökrutor med stora askkoppar.

Från miljöhälsovården ställer man sig ändå frågande till om det är möjligt att förbjuda rökning på en allmän strand.

- Röken stör mig inte eftersom den försvinner ut i luften. Det är fimparna som stör. De är fula och farliga för små barn som sätter dem i munnen, säger Patrik Flygar, SFP-medlem i stadsstyrelsen.

Det var Flygar som tog initiativet till att SFP skulle lämna in en sådan motion.

strand och brygga
Karskog badstrand ligger vid en sjö. strand och brygga Västnyland,Sjundeå,simstrand,badstränder

Flygar berättar att han ofta går omkring på stränderna både vid insjön i Karskog och vid sandgropen i Störsvik. Ofta rör han sig tillsammans med barnbarn.

Flygar understryker att han inte har något emot rökare.

- Jag har själv varit rökare, men det var för 30 år sedan.

Förutom Karskog och Störsvik har Sjundeå också en officiell badstrand vid Nummijärvi i norra Sjundeå på Skräddarskogsvägen alldeles gränsen till Lojo. Motionen gäller ändå bara Karskog och Störsvik.

Inspiration från Spanien

Patrik Flygar är pensionär och brukar tillbringa fem veckor på vintern i Spanien.

Det var också där han fick inspirationen till motionen.

- Jag läste tidningen Mijas Weekly och såg en artikel om att man här skulle göra två stränder rökfria. Och jag tänkte att om man i Spanien, där man röker mycket mera än i Finland, kan göra det så borde vi också kunna det, säger han.

Ett tidningsurklipp på engelska där det står att två stränder i Mijas kommer att blir rökfria områden.
Patrik Flygare fotograferade tidningen han fick sin inspiration från. Ett tidningsurklipp på engelska där det står att två stränder i Mijas kommer att blir rökfria områden. Bild: Patrik Flygar tidningar,Mijas,Spanien

Flygar deltog på distans från Spanien i SFP:s gruppmöte och förde där fram sin idé, som sedan förverkligades som en motion. Nu ska den behandlas i kommunen.

Han berättar att kommunstyrelsens ordförande, Merja Laaksonen (SFP), lade till att det ska finnas ordentliga askkoppar och rökrutor för rökarna på stränderna.

- Det tycker jag är bra och något som alla kan vara nöjda med, säger Flygar.

Patrik Flygar, styrelseordförande för bolaget som bygger allaktivitetshallen i Sjundeå.
Patrik Flygar är initiativtagaren. Patrik Flygar, styrelseordförande för bolaget som bygger allaktivitetshallen i Sjundeå. Bild: Yle/Malin Valtonen allaktivitetshall i sjundeå

I Hangö är planerna på rökfria stränder längre hunna. Stadsstyrelsen beslutade 3 februari att stadens badstränder är rökfria från och med i sommar.

Oklart om det är lagligt

Hälsoinspektör Juha Laiho vid den gemensamma miljöhälsovården för Sjundeå och Lojo, säger att det är oklart om en kommun alls får förbjuda tobaksrökning på en allmän strand.

Han hänvisar till tobakslagens tionde kapitel, paragraf 74.

Så här står det i tobakslagens tionde kapitel, paragraf 74

Allmänna rökförbud
Tobaksrökning är förbjuden

1) i sådana lokaler i byggnader, i kommunikationsmedel och på motsvarande platser som är tillgängliga för allmänheten eller anställda eller för kunder för tillhandahållande av tjänster som producerats i näringsverksamhet eller offentliga tjänster,

2) under skyddstak och på läktare vid offentliga tillställningar utomhus och på andra platser som direkt är avsedda för deltagare som följer tillställningen stillastående eller stillasittande,

3) på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Tobaksrökning är också förbjuden inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det. Förbudet gäller inte bostadsutrymmen i kommunikationsmedel.

Rökfria tobaksprodukter får inte användas i lokaler eller på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

I lagtexten sägs inget om att det skulle vara förbjudet att röka på stränderna och då kan inte heller hälsoinspektörerna övervaka att förbudet följs.

- Tobaksrökning är lagligt, förutom det som sägs i tobakslagens tionde kapitel om rökförbud och rökrestriktioner. Det skulle i så fall handla om ett förbud som snarare är en rekommendation, i alla fall ur lagens synvinkel, säger Laiho.

Sjundeå är en så kallad rökfri kommun, men det är ett frivilligt beslut från kommunens sida och inget som hälsoinspektionen övervakar, konstaterar Laiho.