Hoppa till huvudinnehåll

Yles enkät till riksdagsledamöterna: Arbetslöshetsstödet splittrar riksdagen – högern och De gröna vill att stödet sjunker efterhand

Kiviurakointia
De som stöder modellen anser att den sporra arbetslösa att söka jobb, medan kritikerna anser att den inte bidrar till nya jobb Kiviurakointia Bild: Henrietta Hassinen / Yle stenarbeten,byggande,byggnadskonstruktion,landskapsgestaltning,Sysselsättningsgrad,sysselsättning (tillstånd),arbetslöshet,arbetslöshetsgrad,ekonomi

Majoriteten av de som svarade stöder nivåstrukturerad inkomstbaserad dagpenning. Centern kan inte bestämma sig.

Det finns många olika tillvägagångssätt för att höja sysselsättningen. En del av dem är omstridda. En av de mer seglivade sätten som diskuterats är en så kallad nivåstrukturerad inkomstrelaterad dagpenning.

Tanken är att förslaget skulle sporra arbetslösa att mer aktivt söka jobb eftersom att dagpenningen sjunker ju längre du är arbetslös.

Yles enkät visar att frågan delar riksdagen.

Hur riksdagsledamötena svarade på yles fråga.
Hur riksdagsledamötena svarade på yles fråga.

Yle ställde frågan till alla riksdagsledamöter. Totalt svarade 124 stycken på frågan.

En liten majoritet, 54 stycken stöder förslaget. 46 stycken är emot förslaget och 24 kan inte ta ställning.

Högern stöder, vänstern är kritisk

Hela Samlingspartiet, SFP, Kristdemokraterna och majoriteten av De gröna stöder förslaget medan hela Vänsterförbundet och majoriteten av Socialdemokraterna är emot.

Frågan delar Sannfinländarna med ungefär hälften för och hälften emot. Hälften av Centern kunde inte svara på frågan, resten stöder förslaget.

Hur riksdagen svara på Yles fråga om nivåstrukturering.
Så här svarade riksdagsledamöterna på frågan om nivåstrukturerad inkomstrelaterad dagpenning. Hur riksdagen svara på Yles fråga om nivåstrukturering. Bild: Yle Graf

De som stöder förslaget tror att modellen sporrar arbetslösa att vara mer aktiva.

– Just innan det inkomstrelaterade stödet tar slut ser vi ett uppsving i sysselsättning. Det visar att det inte finns några grunder i att långsiktig arbetslöshet skulle minska på den arbetslöses chans att få jobb, säger Riikka Purra (Sannf).

Bland Centern och Sannfinländarna säger man att nivåstrukturering där den slutliga summan inte stiger inte handlar om att spara pengar.

– Det är ett sätt att öka sysselsättningen utan att försvåra någons ekonomiska situation, säger Mikko Kärnä (C).

Ofta hänvisas det också till modellen i Danmark. Där är stödet högre men det kräver också mer engagemang av den arbetslöse.

– Orsaken till varför det fungerar i Danmark är att det finns en hel del stöd som hjälper den arbetslösa att hitta jobb, säger Pia Kauma (Saml).

De som är emot förslaget menar att det försämrar ställningen hos långtidsarbetslösa. Att man i början får ett högre stöd kan inverka negativt på viljan att hitta jobb, säger Vänsterförbundet.

– De flesta som blir arbetslösa hittar jobb inom sex månader, den här lösningen skulle inverka negativt på viljan att söka efter jobb, säger Tarja Filatov (SDP).

Nivåstrukturering leder inte automatiskt till nya jobb

Socialdemokraterna anser att de som är långtidsarbetslösa kommer lida ekonomiskt om stöden nivåstruktureras.

– Det kan hända att modellen leder till att vi förbättrar ställningen hos arbetslösa. Däremot kommer långtidsarbetslösa och personer som är svåra att anställa att lida av modellen, säger Heidi Viljanen (SDP).

Enligt Sannfinländarna betyder den här lösningen inte automatiskt att det dyker upp nya jobb.

– Arbetsgivare anställer efter behov. Att nivåstrukturera den inkomstbaserade dagpenningen betyder inte att det automatiskt dyker upp nya jobb, säger Jussi Wihonen (Sannf).

Sannfinländarna skulle hellre se att man satsar på företags- och skattepolitiken

– Vi ska inte bestraffa någon för att det inte finns arbete i deras närområde, säger Toimi Kankaanniemi (Sannf).

De som inte kan svara på frågan anser att det inte finns tillräckligt med bevis som visar att nivåstrukturering leder till högre sysselsättning.

Många som inte kan svara säger att de inte tar ställning eftersom att frågan inte har diskuterats tillräckligt ingående.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes