Hoppa till huvudinnehåll

Så gott som var tredje kommunalt anställd går i pension inom de följande tio åren

Porträtt av Timo Kietäväinen.
Timo Kietäväinen är vd för den offentliga sektorns pensionsbolag Keva. Porträtt av Timo Kietäväinen. Bild: Lehtikuva Keva,Timo Kietäväinen

Pensionsbolaget Kevas verkställande direktör varnar för en enorm brytning i vårdsektorns arbetskraftsutbud under det här årtiondet, rapporterar nyhetsbyrån STT.

Så gott som var tredje nuvarande kommunanställd blir pensionerad inom de följande tio åren. Det här kommer fram ur pensionsförsäkringsbolaget Kevas nya prognos. Det handlar sammanlagt om över 170 000 anställda.

Bland de statligt anställda förutspår Keva att det handlar om ännu fler. Mer än var tredje statligt anställd beräknas gå i pension före 2029. Det handlar om cirka 35 000 personer.

I prognosen har man granskat den uppskattade pensionstiden för arbetspensionsförsäkrade anställda i arbets- och tjänsteförhållanden i slutet av 2018. Det gäller såväl ålderspension, delinvalidpension som invalidpension.

Även de anställda som var på olika ledigheter togs i beaktande i prognosen, men nya arbetstagare som inleder sitt arbete i framtiden beaktades inte.

Kommunstorleken inverkar på antalet ålderspensioner

Pensionstakten varierar beroende på yrkesgrupp och kommunstorlek. Enligt Kevas prognoser kommer ålderspension att vara vanligast bland yrkesgrupperna för undervisningssektorns och barnavårdens ledning samt yrkesgrupperna för överläkare och avdelningsskötare.

Dessa tjänster innehas vanligen mot slutet av arbetskarriären.

Ju mindre kommunen är, desto större andel av de arbetspensionsförsäkrade kommer att gå i pension inom de följande tio åren enligt Kevas prognos.

Däremot varierar andelen anställda som uppskattas gå i invalidpension inte utgående från kommunstorlek.

Enligt Kevas prognoser kommer proportionellt sett flest lantbruksavbytare, vårdare av personer med funktionsnedsättning och personliga assistenter att gå i invalidpension.
Delinvalidpensioner beräknas främst beröra instrumentvårdare, socialarbetare och barnmorskor.

Branscher som redan tidigare har brist på arbetskraft

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen uppger i pressmeddelandet att han är speciellt orolig för antalet anställda som går i invalidpension inom de branscher som redan tidigare har haft brist på arbetskraft.

Ett exempel är vårdsektorn.

- Det kommer att bli en enorm brytning i arbetskraftsutbudet inom vårdsektorn, säger Timo Kietäväinen.

Han bedömer att pensionerna inverkar på kommunernas förmåga att erbjuda tjänster speciellt inom kommuner med ett sjunkande invånarantal.

- För att förebygga den framtida arbetskraftsbristen måste vi förnya fördelningen av studieplatser, öka på arbetskraftsinvandringen, främja pensionerades möjligheter att medverka i arbetet samt öka möjligheterna för partiellt arbetsföra personers möjligheter att delta i arbetet, säger Kietäväinen.

Det kommer att bli en enorm brytning i arbetskraftsutbudet inom vårdsektorn― Timo Kietäväinen, vd för pensionsbolaget Keva

Svenska Yle har tidigare rapporterat om att systemet kring arbetsrelaterad invandring kunde göras enklare.

Enligt forskardoktor Rolle Alho vid Helsingfors universitet kunde man snabba på processen att få arbetstillstånd, även utan man i första skedet behöver ändra några lagar.

Regeringens mål är att öka sysselsättningsgraden till 75 procent under den här regeringsperioden.
Hittills har regeringen ändå kommit med få konkreta besked om hur sysselsättningsgraden ska ökas.

Källor: STT, Svenska Yle

Artikeln uppdaterades 5.2.2020 kl. 14.00 med tillägget i ingressen att det var nyhetsbyrån STT som rapporterade om saken.