Hoppa till huvudinnehåll

Årsskiftesbrev till pensionstagarna i slutet av januari

Rundradions pensionsstiftelse sänder 23.1.2020 ett personligt brev till sina pensionstagare där det redogörs för pensionens belopp och förskottsinnehållningen från och med 1.1.2020 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2020. Brevet innehåller även information om det sammanlagda pensionsbeloppet som utbetalts år 2019 och förskottsinnehållningen för samma år.

Förskottsinnehållningsprocenten för pensionerna beräknat enligt skattegrunderna för år 2020 tas i bruk 1.2.2020. I januari innehålls skatt på pensionerna enligt innehållningsprocenten för december 2019. Skattemyndigheterna informerar pensionstagarna om den innehållningsprocent som gäller från och med februari 2020. Pensionsstiftelsen sänder således inte ut något separat brev om förskottsinnehållningen i februari.