Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Parkbyggnaden i Hangö säljs - men köparen måste hyra marken

Vit gammal trähusbyggnad i ett parkområde.
Park ligger mitt emot Hangö Casino och tennisbanorna i området. Vit gammal trähusbyggnad i ett parkområde. Bild: Hangö stad Hangö,Västnyland,trähus,casinoparken i hangö

Hangö stad föreslår att Parkbyggnaden i Badhusparken säljs till företagaren Anna Fromond. Marken kan däremot inte säljas på grund av ett besvär.

Stadsstyrelsen beslöt i måndags (3.2) föreslå fullmäktige att Anna Fromond får köpa byggnaden för 56 000 euro och hyra marken för 2 640 euro per år.

Köparen Anna Fromond erbjöd tidigare 122 000 euro för byggnaden och den tillhörande marken.

Köpet skulle ske via aktiebolaget Cigale & Fourmi.

Besvär till förvaltningsdomstolen

Fullmäktigeledamot Rolf Nyström (obunden, gruppen Hangö 2016) föreslog stadsfullmäktige i november 2019 att markområdet inte säljs, utan arrenderas i stället. Eero Koli (obunden, gruppen Hangö 2016) stödde förslaget.

Nyströms förslag förlorade med rösterna 27-3.

Det ledde till att Eero Koli anförde besvär i Helsingfors förvaltningsdomstol över stadsfullmäktiges beslut om försäljning av markområdet.

Koli motiverar det här bland annat med att Parkbyggnadens tomt sattes ut till försäljning på stadens webbplats utan att fullmäktige beslutat om det.

Bakgrundsmaterial fattas

Eero Koli påpekar också i besväret att det fattades bakgrundsmaterial då stadsfullmäktige beslöt om försäljningen i november 2019.

Fullmäktige hade beslutat 2018 att Parkbyggnadens tomt inte säljs, utan arrenderas.

Det här ledde till att staden förhandlade med Anna Fromond om att hon i stället köper byggnaden för 56 000 euro och arrenderar tomten för 2 640 euro per år.

Ärendet ska alltså ännu behandlas i fullmäktige.

Artikeln uppdaterades 7.2.2020 klockan 18.22. Tidigare stod det felaktigt att Rolf Nyström anförde besvär till domstolen.