Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Felaktiga påståenden om Spotlights program

På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar. Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret skickades till Landsbygdens Folk den 7.2.2020.

Ledarskribent Micke Godtfredsen ifrågasätter i Landsbygdens Folk 6.2.2020 delar av Spotlights program om djurproduktionen och djurens välfärd i Finland.

Bland annat menar skribenten att WWF:s rödlistning av finskt kött i den svenska köttguiden hänger samman med falska påståenden om soja i utfordringen av nötdjur. Spotlights redaktion har under arbetet med programmet konsulterat WWF om anledningen till rödlistningen. Enligt ett svar från organisationen handlar det framförallt om bristen på regler för lösgående grisning.

Vidare menar Godtfredsen att beredningen av den nya djurskyddslagen aldrig blev klar och att det således inte går att tala om “den nya djurskyddslagen”. Beredningen av lagen om djurens välfärd blev klar, men föll på grund av att landskapsreformen och regeringen föll. Det förslag som tas upp till behandling kommer att vara samma som det som föll, med några enstaka justeringar från senaste remissrunda. Justeringarna gäller inte grisningen, vilket specialsakkunniga på Jord- och skogsbruksministeriet bekräftat för redaktionen.

Skribenten frågar också hur den enskilda husdjursproducenten kan bära skulden för bedövningen med koldioxid som utförs på slakterierna. Något sådant har vi aldrig påstått i programmet. Tvärtom frågar vi EU, slakterierna och jordbruksministern.

Det är heller inte programmet Spotlight, eller journalisten som påstår att bedövning med koldioxid är problematisk. Redan 2004 uttalade sig den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, om gasen och betonade att utveckling av alternativ borde vara högt prioriterad. Vi visar i programmet att utvecklingen av alternativ inte prioriteras av någon för närvarande.

Heidi Grandell-Sonck
producent, Yle Spotlight
Svenska Yle