Hoppa till huvudinnehåll

HS-enkät: Endast en tredjedel av finländarna är oroliga för coronaviruset

Ambulansseja Lapin keskussairaalan ensiapupoliklinikan sisäänkäynnin edessä
Finlands första fall av coronavirus bekräftades den 29 januari. Den 32-åriga kinesiska kvinnan som vårdats för det nya coronaviruset vid Lapplands centralsjukhus har sen dess tillfrisknat. Ambulansseja Lapin keskussairaalan ensiapupoliklinikan sisäänkäynnin edessä Bild: Yle Rovaniemi,Lappland,Sameland,vinter,centralsjukhus,ambulanser

Endast en tredjedel av finländarna är oroliga för coronaviruset, visar en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra.

28 procent av de som deltog i undersökningen är inte alls oroliga för det nya coronaviruset. 39 procent uppger att de inte är särskilt oroliga för viruset medan 28 procent ansåg sig vara något bekymrade.

Bara 5 procent av de tillfrågade känner stor oro för coronaviruset. Undersökningen visar att kvinnorna är mer bekymrade än män. 40 procent av kvinnorna som svarade på enkäten uppger att de är något oroliga för coronaviruset. Motsvarande procent hos männen var bara 27 procent.

Mer än hälften av de svarande ansåg att man snart kommer att få kontroll på spridningen av coronaviruset. Över 80 procent litar på de finska myndigheternas förmåga att förhindra spridningen av viruset.

Undersökningen genomfördes av Kantar TNS, som samlade in materialet kring månadsskiftet januari-februari, efter att det första och hittills enda coronavirusfallet bekräftades i Finland. Cirka 1300 finländare svarade på enkäten. Felmarginalen är 2,7 procentenheter åt vardera hållet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes