Hoppa till huvudinnehåll

Tre av fyra trafikolyckor i Hangö sker i gatumiljö - se karta över de farligaste platserna

Bil i korsningen Halmstadsgatan och Esplanaden i Hangö.
Bland annat korsningen mellan Esplanaden och Halmstadsgatan i Hangö uppfattas av många Hangöbor som otrygg. Bil i korsningen Halmstadsgatan och Esplanaden i Hangö. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Hangö,trafik,korsningar (plats),korsningen Halmstadsgatan och Esplanaden i Hangö

Tung trafik, farliga korsningar och unga mopedister är riskfaktorer i trafiken i Hangö. I en enkät pekade Hangöborna ut över femhundra potentiellt farliga platser i trafiken.

Hangö har låtit göra en ny trafiksäkerhetsplan. Tanken är att trafiksäkerheten ska förbättras och de som rör sig i trafiken ska känna sig trygga.

Trafikmärken på Halmstadsgatan i Hangö.
Områden i närheten av skolorna är potentiella riskmiljöer. Trafikmärken på Halmstadsgatan i Hangö. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Hangö,trafikmärken,skolbarn i trafiken

Hangöborna kunde i våras fylla i en enkät om trafiksäkerhet. I enkäten pekade Hangöborna ut så många som 550 farliga platser.

I trafiksäkerhetsplanen har konsulterna lyft fram 78 av dem som potentiellt farliga. Riskplatserna kan ses på kartan lite längre ner i artikeln.

Hangöborna ska ändå inte vänta sig några nya kostsamma storsatsningar de närmaste åren.

- Vi kan börja med enklare åtgärder som att märka ut övergångsställen bättre och annat som inte kostar så mycket, säger Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket i Hangö. Han är också ordförande i arbetsgruppen för trafiksäkerhet i Hangö.

Takala påpekar ändå att arbetet med underfarten under järnvägen är en storsatsning på trafiksäkerheten i Hangö.

Jukka Takala i förgrunden, två små cyklister i bakgrunden.
Jukka Takala har varit i med om att utforma den nya trafiksäkerhetsplanen i Hangö. Jukka Takala i förgrunden, två små cyklister i bakgrunden. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,jukka takala

Ur trafiksäkerhetssynpunkt utgör bland annat den tunga trafiken ett riskmoment i Hangö. Rent statistiskt har ändå antalet trafikolyckor i Hangö stadigt sjunkit de senaste åren.

- Den tunga trafiken utgör absolut en risk men den är också mycket viktig för staden och vi måste säkerställa att den kan röra sig smidigt genom staden. Särskilt när väglaget är halt är det viktigt att ha vinterunderhållet i skick, säger Takala.

Inom Hangö stads område inträffade mellan åren 2014 och 2018 i medeltal sex trafikolyckor per år som ledde till personskador och 19 som ledde till egendomsskador.

Inga dödsfall inträffade i trafiken under dessa år.

Under de gångna tio åren har däremot två personer omkommit i trafikolyckor i Hangö.

Höga hastigheter

Ett problem som Takala ändå lyfter fram är att många i Hangö kör för fort.

Han påpekar att begränsningen är 40 kilometer i timmen i stora delar av staden men mätningar visar att många kör 5-10 procent fortare än så på nästan varje ställe.

Några konkreta planer på att sänka hastighetsbegränsningarna finns ändå inte.

Människorna har ganska bråttom nuförtiden – eller så är gatorna i för gott skick― Jukka Takala

- Speciellt nu när det är mörkt på kvällarna så är det mycket viktigt att hålla hastigheten på en säker nivå, säger han och påminner också om vikten av att använda reflex om man rör sig ute i trafiken.

Här händer det flest trafikolyckor i Hangö

På kartan ser du de prioriterade problemplatserna som stjärnor. Du kan välja om du också vill visa trafikolyckor eller invånarnas rapporter om problemplatser. Genom att klicka på punkterna på kartan får du mer information.

Prioriterad problemplats
Invånarrapport

Källa: Trafikledsverket, Ramboll

Om du zoomar in rejält och klickar på punkterna på kartan får du information om vilken typs olycka som skett just där eller vilka risker som är förknippade med den platsen.

Exempel på flitigt kommenterade enkätsvar:

Appelgrensvägen/Korsmansgatan/Täktom avfart: Farlig korsning, bristfälliga övergångsställen, höga hastigheter, folk stannar inte vid stop-märket
Esplanaden: Höga hastigheter
Esplanaden/Halmstadsgatan: Otrygg korsning, behov av trafikljus, otrygga övergångsställen
Esplanaden/Sandövägen: Otrygg korsning, behov av trafikljus, höga hastigheter (särskilt den tunga trafiken)

Korsningen Appelgrensvägen och Korsmansgatan i Hangö. Trafikmärken och Hangöinfo.
Korsningen mellan Korsmansgatan och Appelgrensvägen är en av de korsningar som förbryllar en del trafikanter i Hangö. Korsningen Appelgrensvägen och Korsmansgatan i Hangö. Trafikmärken och Hangöinfo. Bild: Maria Wasström / Yle Hangö,Västnyland,korsningen Appelgrensvägen- Korsmansgatan


Så här fördelades Hangöbornas enkätsvar:

  1. Höga körhastigheter: 25 procent
  2. Besvärlig eller otrygg korsning: 24 procent
  3. Otrygg plats för att ta sig över vägen: 17 procent
  4. Parkeringsproblem (bilar, cyklar, mopeder): 10 procent
  5. Något annat problem: 9 procent
  6. Gång- eller cykelväg saknas: 7 procent
  7. Bristfällig gång- eller cykelväg, eller brister i underhållet: 7 procent
  8. Brister i hållplatsnätverket: 1 procent
Blå bil kör längs Esplanaden och korsar Boulevarden i Hangö.
Takala hoppas att Hangöborna skulle bli bättre på att hålla sig till de angivna hastighetsbegränsningarna. Blå bil kör längs Esplanaden och korsar Boulevarden i Hangö. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Hangö,boulevarden i hangö

Trafikolyckorna i Hangö fördelar sig enligt följande:
23 procent av olyckorna sker på landsvägarna (främst riksväg 25) medan 77 procent sker i gatumiljö eller längs mindre vägar.

Unga och äldre är i riskzonen

I Hangö (liksom i Raseborg) är unga personer i åldern 15-24 involverade i en anmärkningsvärt stor andel av trafikolyckorna.

De unga står för 31 procent av olyckorna även om de bara utgör 8 procent av befolkningen. Också de som är över 64 år har en förhöjd risk att råka ut för trafikolyckor. Nästan en fjärdedel av olycksoffren är seniorer.

Trafikolyckor är dyra för stad och stat

Trafikolyckorna orsakar utgifter för Hangö stad för över 600 000 euro varje år. För samma olyckor har man räknat ut att finska staten betalar ungefär 3,7 miljoner euro i omkostnader.

Trafikolyckor är med andra ord inte endast tragiska på det personliga planet utan också rent samhällsekonomiskt.

År 2018 bokfördes 44 viltolyckor i Hangö. Av dem var fyra älgkrockar och resten hjortdjursolyckor.