Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk har störst mängd utsläpp per invånare i Nyland – kommunen arbetar målmedvetet för en renare miljö

En avlång smal trafikkamera intill en asfalterad väg med några bilar på.
Trafiken längs riksväg 6 är en faktor som smutsar ner miljön i Lappträsk. En avlång smal trafikkamera intill en asfalterad väg med några bilar på. Bild: Yle/Mira Bäck Trafiksäkerhetskamera,Riksväg 6,Liljendal,Lappträsk,Lovisa

Lappträsk har de största utsläppen per invånare av de nyländska landsbygdskommunerna. Kommunen satsar på miljöfrågor, men en företagare försämrar siffrorna.

Huvudstadsregionen står över hälften av de nyländska utsläppen. Det är naturligt eftersom cirka 70 procent av landskapets befolkning bor där.

På basis av befolkningsmängd står Pukkila med ett par tusen invånare för kommunen med totalt sett minsta mängden utsläpp, medan Lappträsk har de största utsläppen per invånare i Nyland.

Enligt Finlands miljöcentral, Syke, uppstår mest utsläpp per invånarantal i små, landsbygdsrika kommuner.

I Lappträsk utgör jordbruket 43 procent av kommunens näringsstruktur, men enligt fullmäktigeordförande Sauli Silfvast (SDP) är det en annan näringsgren som försämrar siffrorna.

Vi har en förklarande faktor som orsakar den markanta förhöjningen av utsläppen. I kommunen finns ett företag som säljer brännolja i parti― fullmäktigeordförande Sauli Silfvast

– Vi har en förklarande faktor som orsakar den markanta förhöjningen av utsläppen. På kommunens område finns ett företag som säljer brännolja i parti. De säljer stora mängder tung brännolja som vid försäljning räknas in i de utsläpp som kommunen förorsakar, säger Silfvast.

Fem procent av oljan används inom Lappträsk kommun. Merparten säljs som bland annat uppvärmningsolja till grannkommunerna och städerna.

Företagets verksamhet inkluderas i de näringar som på finska benämns som maatalous, alltså jordbruk eller lantbruk på svenska.

I detta fall är det alltså missvisande att beskylla jordbruken för de största utsläppen i Lappträsk.

I Nyland kommer de största utsläppen från energiproduktionen, industrin och trafiken.

Många bäckar små

Lappträsk kommun saknar en egen klimatstrategi, men i väntan på en har man redan vidtagit åtgärder för att minska på utsläppen.

– En strategi hänger i luften, men konkret har kommunens alla fastigheter övergått från olja till att värmas med träflis. Ingen fastighet värms längre med olja, säger Sauli Silfvast.

Fiber har också installerats i Lappträsk, vilket ger fler möjligheten att arbeta hemifrån. Kommunen vill också öka produktionen av trähus, där Lappträskhusen för äldre är det senaste exemplet.

Silfvast nämner det natursköna området Husulabacken invid Lappträsket där det planeras flera trähus.

Två nybyggda små egnahemshus.
Lappträskhusen står som modell för nybygge i Lappträsk. Två nybyggda små egnahemshus. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Lappträsk,nybyggnad,Seniorboende,bostadsmässor,egnahemshus,lappträskhusen

– Det här är små saker i sig men stora mätt med våra mått. Och nu när kollektivtrafiken är riktigt svag så har vi infört en egen busstur, som kör till Borgå på morgonen och hämtar resenärerna tillbaka till Lappträsk på kvällen. Då behöver man inte köra med egen bil till jobbet.

Kommunstyrelsen ska under våren behandla en motion som uppmanar kommunen att ansluta sig till ett energihanteringsprogram som övervakar energiförbrukningen och rekommenderar åtgärder för att minska energikostnaderna.

Lappträsk kommun och Lovisa stad samarbetar också i många miljöfrågor, bland annat miljöskyddet. I november 2019 förnyades till exempel miljöskyddsföreskrifterna för Lappträsk kommun.

Läs också